Pressmeddelanden

Nya Volvo XC90: en av världens säkraste bilar med två världsnyheter

 

  • Först i världen med automatisk inbromsning vid vänstersväng framför mötande fordon.
  • Först i världen med en teknik som fokuserar på avåkningsolyckor.
  • Marknadens mest avancerade standardsäkerhetspaket.
  • Följer automatiskt framförvarande fordon i långsamma köer.
  • Fem gånger mer ultrahögshållfast stål (borstål) än första generationens XC90.


Volvo Cars nya XC90 – som visas upp för första gången i augusti - kommer att erbjuda det mest omfattande och tekniskt avancerade standardsäkerhetspaketet på bilmarknaden. Den nya tekniken kommer att ta företaget ett stort steg närmare visionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020.

 

Standardsäkerhetspaketet på den fyrhjulsdrivna, sjusitsiga premium-SUV:n inkluderar två världsnyheter: ett paket som skyddar vid avåkningsolyckor och automatisk inbromsning i korsningar.

 

Nyheterna är en del av en uppsättning säkerhetslösningar som gör den nya XC90 till en av de säkraste bilarna någonsin.

 

– Vår utgångspunkt när det gäller säkerhet är samma idag som den var för 87 år sedan: verkliga trafiksituationer. Vi studerar data. Vi gör beräkningar. Vi är innovativa. Resultatet är en av de säkraste bilar som någonsin tillverkats, säger dr Peter Mertens, Senior Vice President Research and Development vid Volvo Cars.


Världsnyhet nummer 1: Skydd vid avåkningsolyckor

Avåkning är en vanlig olyckstyp som kan bero på bristande koncentration, trötthet eller dåliga väderförhållanden. Hälften av alla trafikolyckor med dödlig utgång i USA orsakas av avåkning och i Sverige står singelolyckor för en tredjedel av alla olyckor med dödlig utgång eller som ger allvarliga skador.  

 

Statistiken gör olyckstypen till ett fokusområde för Volvo Cars. Även om det idag inte finns några lagkrav eller ratingprov somutvärderar en bils förmåga att hantera avåkningsolyckor har företaget tagit fram teknik för att skydda förare och passagerare om situationen skulle uppstå.

 

– Vårt säkerhetsengagemang sträcker sig längre än att att klara tester eller få högre rankning. Det handlar om att ta reda på hur och varför olyckor och skador uppstår och sedan utveckla teknik som förhindrar dem. Vi leder utvecklingen och resten av industrin följer efter, säger professor Lotta Jakobsson, Senior Technical Specialist Safety på Volvo Cars Safety Centre.
Volvo Cars har utvecklat Safe Positioning (säker sittposition) för att hantera dessa situationer.

 

I en avåkningsituation upptäcker nya Volvo XC90 vad som håller på att hända och säkerhetsbältena i framsätet dras åt för att hålla kvar passagerarna på plats i stolen. Bältena fortsätter att dras åt så länge bilen är i rörelse.

 

För att undvika ryggradsskador, finns en ny, energiupptagande funktion mellan stolen och stolsramen. Den dämpar de vertikala krafter som kan uppstå när bilen slår i marken efter att ha kört av vägen. Den vertikala kraften som passagerarna utsätts för kan på så sätt minskas med upp till en tredjedel. Detta förhindrar ryggradsskador, som är allvarliga och relativt vanliga konsekvenser av avåkningsolyckor.

 

I XC90 finns också teknik som hjälper föraren att undvika avåkningssituationer: Lane Keeping Aid lägger på extra vridmoment på ratten om bilen är på väg att oavsiktligt lämna körfältet. Driver Alert Control, som också är standard, är utformat för att upptäcka om föraren är trött eller ouppmärksam och i så fall varna honom eller henne. Den har även med en ny funktion som guidar föraren till närmaste rastplats.

 
Världsnyhet nummer 2: Automatisk inbromsning i korsningar

XC90 är den första bilen i världen med en teknik som innefattar automatisk inbromsning om föraren gör en vänstersväng framför en mötande bil. Detta är ett vanligt scenario både i högtrafikerade stadskorsningar och på motorvägar där hastighetsgränserna är högre. Nya XC90 upptäcker en förestående krock och bromsar automatiskt för att undvika kollision eller mildra konsekvenserna.

 

– Dessa två världsnyheter är ytterligare exempel på hur ny teknik riktar in sig på verkliga trafikproblem. Strategin tar oss närmare och närmare vår ambition att ingen dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020, säger Lotta Jakobsson.


Nya XC90 har ett brett utbud av säkerhetsfunktioner

Nya Volvo XC90 har ett brett utbud av övriga säkerhetsinnovationer. De omfattar bland annat:


Förebyggande skydd vid påkörning bakifrån

En bakåtriktad radar upptäcker om en påkörning bakifrån är på väg att inträffa. Bilbältena dras åt i förväg för att hålla passagerarna på plats. Dessutom börjar baklamporna blinka för att varna föraren bakom och bromsarna aktiveras för att minska påverkan konsekvenserna för de åkande.

 

Tillsammans med Volvo Cars stolsdesign, som inkluderar nästa generation av det banbrytande Whiplash Protection System (WHIPS), kommer den nya helhetslösningen vid påkörning bakifrån att minska whiplashskadorna.


Senaste generationen rolloverskydd och prevention

Nya XC90 har den senaste generationen Roll Stability Control som standard. Systemet använder sig av avancerade sensorer för att beräkna risken för rundslagning. Om den bedöms som hög begränsas motorns vridmoment och ett eller flera hjul bromsas in för att motverka att bilen slår runt.

 

Om rundslagningen inte går att förhindra aktiveras uppblåsbara krockgardiner som täcker samtliga tre stolsrader för att hjälpa till att undvika skallskador. Samtliga sju stolar i XC90 har pyrotekniska bältesförsträckare som också aktiveras om bilen välter eller slår runt.


City Safety – automatisk inbromsning som standard

City Safety blir samlingsnamnet för samtliga Volvo Cars automatiska bromsfunktioner - som också är standard i nya XC90.

 

Syftet med det utökade systemet för att förhindra kollisioner är att vid en hotande krock med annat fordon, fotgängare eller cyklist hjälpa föraren. Först får han eller hon en intuitiv varning och bromsarna förbereds. Om en kollision är oundviklig och föraren inte reagerar på den inledande varningen bromsar bilen automatiskt med full kraft.

 

– City Safety är ett av de mest avancerade standardpaketen för att undvika olyckor som finns på marknaden. Det täcker in fordon, cyklister och fotgängare framför bilen, både dag och natt. Vi kan nu klara hela spannet från gryning till skymning med en smartare och snabbare högkänslig kamera kombinerad med avancerad exponeringskontroll, förklarar Lotta Jakobsson.


Utökad vägmärkesvisning

XC90 är den första bilen på marknaden med informationsteknik för vägsmärken som standard. Systemet har förbättrats ytterligare och kan nu visa ett utökat urval av vägskyltar på den digitala displayen framför föraren, som till exempel olika typer av tilläggsskyltar.


Täcker döda vinkeln

Blind Spot Information System ger information om fordon i döda vinkeln. Systemet varnar också föraren för fordon som snabbt närmar sig bakifrån.


Köassistans
Köassistans möjliggör säker och bekväm körning genom att följa framförvarande fordon i långsamma köer. Acceleration, inbromsning och styrning regleras automatiskt.

 

– Bristande koncentration och ouppmärksamhet är de vanligaste orsakerna till olyckor i trafiken idag. I monoton kökörning gör den adaptiva farthållaren med köassistans körningen säker och mer avslappnad genom att addera styrassistans till hastighetsanpassningen, förklarar Lotta Jakobsson.


Starkare i alla bemärkelser

För att hålla passagerarutrymmet i bilen intakt vid kollisioner har den nya XC90 bokstavligen gjorts starkare. Detta uppnås genom en ökad användning av varmformat borstål, vilket är den starkaste typen av stål som karossindustrin i nuläget använder.

 

Hela säkerhetsburen runt passagerarna är tillverkad av varmformat borstål och den är utformad för att ge maximalt passagerarskydd i alla typer av krocksituationer. Andelen varmformat stål är ca 40 procent av den totala karossvikten.

 

– Detta är ca fem gånger mer än den första generationens XC90. Vad vi vet är denna höga användning av höghållfast stål unik även i jämförelse med våra konkurrenter, säger Lotta Jakobsson.

 
Vision 2020

Volvos Cars vision är att utveckla bilar som inte krockar alls. I ett kortare perspektiv är målet att ingen ska dödas eller skadas i en ny Volvobil år 2020.

 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att ca 1,2 miljoner människor dödas och över 50 miljoner skadas i trafikolyckor varje år. Siffrorna väntas öka snabbt om inga åtgärder vidtas. Volvo Cars är fast besluten att vara ledande med visionen om en krockfri framtid i fokus.

 

Volvo Cars Trafikolycksforskninggrupp har granskat trafikolyckor sedan 1970. I dag innehåller databasen information om 43 400 trafikolyckor.

 

Genom att använda informationen från verkliga trafiksituationer i forskningen har Volvo lärt sig att konstruera bilar som ger en mycket hög säkerhetsnivå. Företaget ser detta som en mycket viktig kunskapsbas för att även identifiera högteknologiska lösningar som kan hjälpa till att helt undvika eller mildra effekten vid olyckor. För att ta detta ett steg längre granskar Trafikolycksforskninggruppen inte enbart krockade bilar, utan också körsituationer och förarbeteenden för att lära sig mer om vad som kan leda till farliga trafiksituationer.

Sökord:
XC90, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.