Volvo Car Group

Volvo Car Group

Under de kommande åren siktar vi på att dra nytta av och leda den transformation som bilindustrin genomgår. Genom att gå samman med andra företag och ha ett tätare samarbete med vår ägare och våra systervarumärken kommer vi att förverkliga den styrka och de stordriftsfördelar som krävs för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Dessa ambitioner möts i Volvo Car Group, som består av Volvo Cars och närstående företag för att bilda ett diversifierat, modernt bilföretag.

 

Kärnan i Volvo Car Group är Volvo Cars, ett av världens mest framgångsrika bilföretag och ledande inom fordonssäkerhet, elektrifiering och autonom körning. Polestar, vårt elektriska prestandabilmärke som skapades 2017 och där vi äger 50 procent av aktierna, fungerar som ett innovationslabb för elfordonsteknik, banbrytande design och nya former av ägande.

 

Vi äger också en 30-procentig andel i Lynk & Co, ett nytt bilmärke skapat av Geely 2016. Delningen av teknik mellan Lynk & Co och Volvo, samt gemensam produktion, skapar stordriftsfördelar.

 

Konceptet Care by Volvo gör att vi kan utveckla vår abonnemangsmodell, skapa nya och återkommande intäktskällor och etablera direkt kontakter med konsumenterna. Mobilitetsvarumärket M är en spännande bildelningsverksamhet som också ger viktiga insikter i att förutsäga tillgång och efterfrågan och hur man direkt hanterar en stor bilflotta.

 

Utöver dessa direkt till konsumenten-företag inkluderar Volvo Car Group en viktig strategisk investering. Zenuity, som Volvo Car samäger med Veoneer, utvecklar autonoma och förarassistanssystem för användning i Volvo-bilar och andra, relaterade varumärken, vilket genererar ytterligare intäkter.