Volvo Car Group

Volvo Car Group

Under de kommande åren siktar vi på att dra nytta av och leda den transformation som bilindustrin genomgår. Genom att gå samman med andra företag och ha ett tätare samarbete med vår ägare och våra systervarumärken kommer vi att förverkliga den styrka och de stordriftsfördelar som krävs för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Dessa ambitioner möts i Volvo Car Group, som består av Volvo Cars och närstående företag för att bilda ett diversifierat, modernt bilföretag.

 

Kärnan i Volvo Car Group är Volvo Cars, ett av världens mest framgångsrika bilföretag och ledande inom fordonssäkerhet, elektrifiering och autonom körning.

 

Polestar, som skapades 2017 är vårt elektriska prestandabilmärke. Vi äger 49,5% av Polestar som fungerar som ett innovationslabb för elfordonsteknik, banbrytande design och nya former av ägande.

 

Vi äger också en 30-procentig andel i Lynk & Co, ett nytt bilmärke skapat av Geely 2016. Delningen av teknik mellan Lynk & Co och Volvo, samt gemensam produktion, skapar stordriftsfördelar.

 

Konceptet Care by Volvo gör att vi kan utveckla vår abonnemangsmodell, skapa nya och återkommande intäktskällor och etablera direkt kontakter med konsumentern.

 

Mobilitetsvarumärket Volvo On Demand är en spännande bildelningsverksamhet som också ger viktiga insikter i att förutsäga tillgång och efterfrågan och hur man direkt hanterar en stor bilflotta.

 

Utöver dessa "direkt till konsument-företag" inkluderar Volvo Car Group en viktig strategisk investering - Zenseact - som utvecklar autonoma system och förarassistanssystem för användning i Volvobilar och andra varumärken, vilket genererar ytterligare intäkter.