Informationsmeddelande

Informationsmeddelande – Volvo Cars Newsroom

 

Personuppgiftsansvarig
Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089 och adress 405 31 Göteborg, nedan kallad ”Volvo Cars”, ”vi”, ”vår” och ”oss”, kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen nedan.

Ändamål och rättslig grund för behandling
Syftet med vår behandling av dina personuppgifter, såsom namn, e-postadress och befattning, är att kunna skicka viktig information och nyheter om Volvo Cars och Volvo Cars produkter och tjänster relaterade till din roll, samt att bjuda in dig till och administrera deltagande i evenemang och projekt.

Den rättsliga grunden för vår behandling som beskrivits ovan är att denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse.

Överföring/mottagare av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av företag inom samma företagsgrupp som Volvo Cars och av våra affärspartners som är kopplade till information, nyheter, evenemang eller projekt. När det gäller företag inom samma företagsgrupp som Volvo Cars och affärspartners utanför EES kommer vi att överföra dina personuppgifter med utgångspunkt i de standardiserade avtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen – för att skydda dina personuppgifter.

Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som du har ett aktivt konto på Volvo Cars Newsroom eller till dess att du på annat sätt väljer att tacka nej till ytterligare information från oss.

När det gäller planerade evenemang eller projekt kommer vi att lagra och behandla dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter ditt deltagande. För evenemang eller projekt som inte hålls varje år kommer vi att lagra dina data tills nästa planerade evenemang.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter för Volvo Cars
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Tveka inte att kontakta oss för att be oss att korrigera eller ta bort information som är felaktig. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter raderade och att vår behandling av dina personuppgifter ska begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter liksom att få dina personuppgifter, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format samt att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är i strid med lagar och bestämmelser om integritetsskydd, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

För att utöva dina rättigheter vänligen skicka ett e-postmeddelande till media@volvocars.com.

Dataskyddsombud
Du kan kontakta Volvo Cars dataskyddsombud via följande kontaktuppgifter:
E-post: globdpo@volvocars.com
Postadress: Volvo Car Corporation, Att: Dataskyddsombudet 405 31 Göteborg.

Tillsynsmyndighet
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot lagar och bestämmelser om integritetsskydd, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm