Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar lanserar nya Alcoguard - ska bidra till att minska antalet alkoholrelaterade olyckor

 

Volvo Personvagnar lanserar som första biltillverkare en världsnyhet för att hjälpa till att minska antalet olyckor orsakade av rattonykterhet. Alcoguard är ett bilintegrerat alkolås baserat på avancerad bränslecellsteknik som är både användarvänlig och tillförlitlig.

 

Verktyg för nyktra beslut

- Alcoguard är ett verktyg som ska hjälpa föraren att ta nyktra beslut. Idag är var tredje dödsfall vid trafikolyckor i Europa alkoholrelaterade. Våra tre största utmaningar för en säkrare trafikmiljö är fortkörning, bristande bältesanvändning och rattonykterhet. Målet med vårt erbjudande är att bidra till att minska antalet olyckor som beror på att fordonet har en berusad förare bakom ratten, säger Jan Ivarsson, Senior Manager Safety Strategy & Requirements.

 

Redan i början av 2008 kommer Alcoguard att finnas som tillval till Volvo S80, V70 och XC70. Innan sommaren kommer den också till de mindre bilmodellerna. Omkring två tusen enheter planeras att säljas per år, och siffran väntas öka efter hand. Sverige är i dag den största marknaden för alkolås, men Volvo Personvagnar kommer även att erbjuda systemet i övriga Europa och USA. Tjänstebilssektorn, taxi, statliga myndigheter och kommuner kommer troligen att vara de främsta kundgrupperna, men den ökade användbarheten gör att privatpersoner också kommer vara potentiella köpare.

 

Bränsleceller ger säkra resultat

Alcoguard bygger på bränslecellsteknik - samma som de flesta polismyndigheter i Europa använder. Innan bilen startas blåser föraren i den trådlösa handenheten. Enheten är liten som en fjärrkontroll och förvaras och laddas i utrymmet bakom mittkonsollen. Utandningsprovet analyseras i handenheten som sedan skickar svaret via en radiosignal till bilens elektroniska styrsystem. Om alkoholgränsen på 0,2 promille passerats kan man inte starta bilen. Tack vare avancerade sensorer går det inte att använda externa luftkällor, som exempelvis en pump, för att lura systemet.

 

- Tekniken är dyrare men ger också klart bättre mätresultat. Till skillnad från exempelvis halvledare, reagerar bränslecellerna endast på etanol och inget annat. I bränslecellen passerar etanolmolekylerna ett känsligt membran och en ström genereras. Därefter mäts strömstyrkan.

En högre strömstyrka innebär mer alkohol i utandningsluften, förklarar Cecilia Svensson, tekniskt ansvarig för Alcoguard på Volvo Personvagnar.

 

Resultatet av utandningsprovet indikeras via tre olika lysdioder på handenheten.

Grön: 0,0-0,1 promille alkohol, bilen startar

Gul: 0,1-0,2 promille alkohol, bilen startar men man bör vänta att köra 

Röd: över 0,2 promille alkohol, bilen startar inte

 

Enkelt att använda

I bilens informationsdisplay visas meddelanden för att vägleda användandet, till exempel om testet godkänts eller om man behöver blåsa längre i handenheten. Utandningsprovet sparas i 30 minuter efter att motorn stängts av för att föraren inte ska behöva blåsa varje gång vid korta stopp.

 

Den förinställda gränsen på 0,2 promille är satt efter svensk lagstiftning. På marknader med andra krav kan en Volvoverkstad ändra inställningen. Kalibrering och batteribyten i handenheten utförs vid bilens vanliga servicetillfällen. Om nästa köpare av bilen inte önskar använda systemet är det enkelt för en återförsäljare att demontera det.

 

Handenheten är trådlös vilket gör det möjligt att ta den med sig från bilen. Även om den kan ge svar på utandningsluften var man än befinner sig, så är det först inom tio meters radie från bilen som handenheten kan börja kommunicera med fordonet. Systemet värms upp inom fem sekunder i rumstemperatur och för att minska väntetiden sätter värmningen igång så fort bilen låses upp. För att säkerställa att Alcoguard fungerar även i extremt kalla och varma klimat kan man använda den medföljande strömkabeln.

 

- Vi har siktat på att göra en så smidig och användarvänlig lösning som möjligt. Tekniken måste innebära så lite extra arbete för föraren som möjligt. Ju lättare systemet är att använda desto fler kommer att nyttja det, säger Cecilia Svensson.

 

Hjälper föraren till rätt beslut

Alcoguard ska ses som ett stödjande system. Det är alltid upp till föraren att ta ett beslut baserat på aktuell information från Alcoguard. För nödsituationer eller om handenheten tappats bort finns en förbikopplingsfunktion. Det finns två olika alternativ för att ställa in funktionen:

1. förbikoppling kan ske obegränsat antal gånger, eller

2. vid endast ett tillfälle.

Förändringar i inställningen måste göras av en Volvoverkstad. Där kan även systemet nollställas om förbikopplingsfunktionen används. Varje gång det utförs loggas informationen i bilen, vilket endast ägaren har möjlighet att ta del av.

 

Utveckling i framkant

Detta är första gången Volvo Personvagnar lanserar ett eget integrerat alkolås. Sedan två år tillbaka har Volvo Personvagnar erbjudit eftermontering av alkolås från externa tillverkare. Utvecklingen av nya Alcoguard har gynnats av att tekniken blivit billigare, mer exakt och mindre i storlek. Det har också förts nära diskussioner mellan myndigheter, försäkringsbolag och andra aktörer för att få fram en riktigt bra lösning. Projektet är delfinanserat av svenska vägverkets skyltfond*.

 

- I framtiden kommer vi förhoppningsvis att undvika alkoholrelaterade trafikolyckor, men då krävs inte bara bra teknik utan även att inställningen mot alkohol och bilkörning förändras. För att öka användningen av alkolås tycker vi att initiativ som till exempel sänkt inköpspris eller försäkringspremie för bilar utrustade med teknik som kan förhindra att förare kör onyktra är bra, avslutar Jan Ivarsson.

 

* Skyltfonden ger ekonomiskt stöd för utveckling inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från de avgifter som bilägare betalar för personliga registreringsskyltar.

 

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.