Pressmeddelanden

Nya Volvo XC60 kröner Volvos långa säkerhetstradition

 

"Volvo XC60 är den säkraste Volvon någonsin. I den här bilen har vi samlat hela vårt säkerhetskunnande från över 80 år. Kanske är Volvo XC60 därmed också den säkraste bilen alla kategorier, säger Volvo Personvagnars VD Fredrik Arp.

 

Förutom nyheter som City Safety, Trailer Stability Assist (TSA) och ett förbättrat DSTC-system, finns Volvo XC60 tillgänglig med alla de olycksundvikande och skyddande säkerhetsteknologier som Volvo Personvagnar erbjuder idag. Samtliga presenteras längre ner i texten.

 

Helhetssyn en hörnsten

Redan 1927 slog Volvos grundare Assar Gabrielsson och Gustaf Larson fast följande: "Bilar körs av människor. Grundprincipen bakom allt vi gör på Volvo är därför - och måste alltid vara - säkerhet."

 

Sedan dess har Volvo Personvagnar introducerat en mängd banbrytande nyheter, varav trepunktsbältet från 1959 är den enskilt mest effektiva livräddaren hittills i trafiken. Volvo Personvagnars bilar har genom åren utrustats med ytterligare en lång rad säkerhetslösningar - från deformationszoner, säkerhetsburar, krockkuddar och whiplashskydd till system för dynamisk stabilitet och kontroll över körningen.

 

Men det är samspelet mellan olika säkerhetssystem och funktioner, inte antalet enskilda komponenter, som avgör hur säker en bil är. I en Volvobil är säkerheten alltid resultatet av en komplett, integrerad lösning. Denna helhetssyn har från starten varit en hörnsten i Volvo Personvagnars säkerhetsfilosofi - och är det i allra högsta grad fortfarande.

 

Föraren av avgörande betydelse

Volvo Personvagnars utveckling av nya säkerhetslösningar utgår från tre huvudperspektiv: bilen, trafiksituationen och människan. Föraren måste vara alert och ha förmågan att fatta snabba beslut i stressade situationer, vilket ofta är lättare sagt än gjort.

 

"I dag inriktar vi oss på teknik som hjälper föraren att upptäcka farliga situationer och förhindra kollisioner. Trafikolyckor får inte betraktas som oundvikliga. Med rätt teknik kan vi ge föraren det stöd som behövs för att kunna undvika olyckor, säger Jonas Ekmark, chef för Aktiv Säkerhet på Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum.

 

Analys och utveckling i fem faser

I syfte att skapa ett så bra underlag som möjligt vid utvecklingen av säkerhetssystem som utgår från ett mänskligt perspektiv, bedriver Volvo Personvagnar en mycket omfattande forskning med utgångspunkt från verkliga trafiksituationer. Volvo Personvagnars modell och metodik för analys av olyckor innebär en utvidgning av den traditionella trafikolycksforskningen genom att man fokuserar på hela olycksförloppet, uppdelat i fem faser - från icke-konflikt till vad som händer efter en olycka. Utifrån dessa faser utvecklar och optimerar sedan företaget sina säkerhetslösningar - som alla nu finns samlade i nya Volvo XC60.

 

Fas 1: Icke-konflikt

I den första fasen läggs grunden till undvikandet av kritiska situationer. I Volvos bilar är det ett baskrav att föraren alltid har fullgod sikt och att chassi, motor, bromsar och styrning tillsammans ger bästa kontroll över fordonet. Klimatet i bilen är en annan viktig faktor som påverkar förarens välbefinnande och uppmärksamhet. Att hjälpa föraren att låta bli att köra efter att ha druckit alkohol är ytterligare ett sätt att i ett tidigt skede undvika olyckor. På senare år har Volvo dessutom utvecklat en rad nya funktioner som hjälper föraren att hålla uppmärksamheten på vägen.

 • Alcoguard: Ett fullständigt integrerat alkolås, baserat på avancerad bränslecellsteknik, som är användarvänligt och mycket tillförlitligt.

 • Driver Alert Control (DAC): Unik teknik för att varna trötta och okoncentrerade förare. Funktionen övervakar bilens kurs mellan filmarkeringarna och säger ifrån om körmönstret ändras på ett nyckfullt eller okontrollerat sätt. Föraren varnas därmed innan ögonlocken blir tunga - och dessutom vid bristande uppmärksamhet av andra orsaker, till exempel telefonsamtal.

 • Adaptive Cruise Control (ACC): En adaptiv farthållare som utnyttjar radarsensorer för att löpande övervaka fordonet framför. Anpassar automatiskt hastigheten för att hålla ett betryggande avstånd.

 • Distance Alert (DA): Bekvämlighetsdetalj som hjälper föraren att hålla avståndet till framförvarande fordon även när den adaptiva farthållaren inte är aktiverad.

 • Blind Spot Information System (BLIS): Hjälper till att upptäcka fordon i döda vinkeln både i dagsljus och i mörker. En varningslampa intill sidospegeln uppmärksammar föraren på faran.

 • Intelligent Driver Information System (IDIS): Förhindrar att föraren distraheras av oviktig information under pressande förhållanden, t.ex. genom att fördröja inkommande telefonsamtal eller SMS-meddelanden.

 • Active Bi-Xenon Lights: Rörliga strålkastare som följer vägens krökning. För bästa möjliga sikt vid mörkerkörning på kurviga vägar.

 • Park Assist Camera (PAC): En avancerad funktion som inte bara ger föraren ett extra öga bakåt utan också visar det tänkta spåret inför en backningsmanöver.

Fas 2: Konflikt

Situationen är kritisk. Bilen kan vara på väg att få sladd. Föraren kanske utan att märka det är på väg mot ett stillastående fordon. I dessa lägen kan aktiva säkerhetsfunktioner träda in för att stabilisera bilen eller göra föraren uppmärksam på faran. På så sätt ges föraren ökade säkerhetsmarginaler.

 • Dynamic Stability and Traction Control (DSTC): Ett stabiliseringssystem som bidrar till att minska risken för sladd genom att vid behov minska motorns vridmoment och applicera en väl avvägd bromskraft. Systemet har i samband med introduktionen av nya Volvo XC60 uppdaterats med en ny funktion som även registrerar bilens rollhastighet. Främst betydelse har detta vid kraftiga rattutslag i högre farter då bilen utsätts för starka krafter från sidan.

 • Lane Departure Warning (LDW): Funktionen varnar föraren med hjälp av en försiktig ljudsignal om bilen rullar över vägens mitt- eller sidolinjer utan uppenbar anledning, t.ex. utan att blinkers använts. Funktionen bidrar till att förhindra såväl singelolyckor som kollisioner, orsakade av tillfälligt bristande uppmärksamhet.

 • Roll Stability Control (RSC): Ett aktivt, stabilitetsfrämjande system som kan beräkna vältningsrisken. Om systemet bedömer risken som stor, minskas motorns vridmoment och en viss bromskraft fördelas till ett eller flera hjul, för att motverka tendensen att välta.

 • Collision Warning (CW): Om föraren närmar sig ett annat fordon bakifrån utan att reagera, visas ett rött varningsljus vid vindrutan samtidigt som en varningssignal ljuder. Detta hjälper föraren att reagera på faran och i flesta fall kan en olycka undvikas. Funktionen är en del av Collision Warning with Auto Brake som presenteras under fas 3.

 • Trailer Stability Assist (TSA): Bidrar till att dämpa den självsvängning som kan uppstå när man kör med släp eller husvagn bakom bilen. Bilen stabiliseras genom att ett eller flera av hjulen bromsas, samt genom ett minskat vridmoment. TSA är en helt ny funktion som lanseras tillsammans med Volvo XC60.

Fas 3: Undvikande/mildrande

Olyckan är på väg att ske. Den framförvarande bilen kan vara så nära att en kraftig inbromsning är nödvändig. Vissa av Volvos förebyggande säkerhetsfunktioner kan gå in och agera om föraren inte längre kan avvärja en kollision på egen hand. Det är dock viktigt att påpeka att de säkerhetsförebyggande säkerhetssystemen inte fråntar föraren ansvaret för en säker körning.

 • City Safety: Volvos unika teknik kan hjälpa föraren att undvika frontalkollisioner vid låg hastighet. Om föraren är på väg att köra in i ett framförvarande fordon och inte agerar i tid, bromsar bilen själv. City Safety introduceras i nya Volvo XC60, som blir först i världen med denna typ av funktion som standard.

 • Collision Warning with Auto Brake (CWAB): En funktion som först varnar med ljud- och ljussignaler, sedan lägger an bromsbeläggen för att minska bromssystemets reaktionstid, och till sist bromsar automatiskt om en kollision med ett rörligt eller stillastående fordon är överhängande.

 • Emergency Brake Lamps (EBL): Om föraren trampar hårt på bromspedalen blinkar de högt placerade bromsljusen under en kort stund, för att sedan lysa permanent. När bilen stannat sätts bilens varningsblinkers igång för att varna bakomvarande trafik.

Fas 4: Kollision

Kollisionen kan inte undvikas. Det viktiga i den här fasen är att minimera skadorna på personerna i bilen. Volvobilarna är konstruerade för att erbjuda de åkande ett mycket bra krockskydd. Bilen har ett avancerat skyddssystem med säkerhetsbälten, bältesförsträckare, krockkuddar, krockgardiner och en stark säkerhetsbur. Allt som allt, så bidrar de olika systemen till att göra Volvo till en av de säkraste bilarna i sin klass. Samtidigt är varje Volvo konstruerad för att vara så skonsam som möjligt mot människor i andra bilar och mot oskyddade trafikanter.

 • Minskning av kollisionskraften. Kollisionen är oundviklig - autobrake-funktionen minskar kollisionens kraft.

 • Deformationszoner: Volvos patenterade främre karosstruktur är indelad i flera zoner, som alla har olika uppgifter vid en deformation. Det är de yttre zonerna som står för det mesta av deformationen. Ju mer kollisionskrafterna närmar sig kupén, desto mindre deformeras materialet. Målsättningen är att kupén skall förbli intakt, så att passagerarna skyddas.

 • Nedre tvärbalk som skyddar lägre bilar: Framhjulsupphängningens hjälpram på nya Volvo XC60 kompletteras med en nedre tvärbalk, i höjd med balken på en vanlig bil. Den nedre tvärbalken är utformad för att träffa den andra bilens skyddande karosstruktur, så att denna bils deformationszoner aktiveras på rätt sätt för att ge de åkande bästa skydd vid en kollision.

 • Front som reducerar skador på fotgängare. Volvobilarna har energiupptagande egenskaper samt en mjuk struktur framför stötfångaren. Det minskar risken för skador på benen. Dessutom har motorhuven en upphöjd form och en undersida med bikakestruktur som fördelar belastningen.

 • Kompakta, tvärställda motorer: Samtliga Volvomodeller har en tvärställd drivlina och framhjulsdrift. Tvärmontaget av motorn ger ett större utrymme för deformation och bidrar till att minska risken för inträngning i passagerarutrymmet vid en frontalkollision.

 • Trepunktsbältet: 1959 uppfann Volvoingenjören Nils Bohlin trepunktsbältet, som sedan dess varit standard i Volvo. Säkerhetsbältet finns idag i alla bilmodeller världen över, oavsett tillverkare. Därför brukar vi säga att det finns en liten bit av Volvo i varje bil.

 • Bältesförsträckare: Försträckarna drar vid en kollision automatiskt åt bilbältet tätt mot kroppen för att minska kroppens rörelse och för att ge maximalt skydd.

 • Pre-Prepared Restraints (PRS): PRS är ytterligare en ny funktion i nya Volvo XC60. En lasersensor samverkar med andra tekniker i fordonet och reglerar krockkuddar och kraftbegränsare efter hur allvarlig kollisionen är. PRS-systemet kan därmed bidra till att minska skadorna.

 • Krockkuddar: Volvo Personvagnar har kontinuerligt förfinat tekniken för att förbättra skyddet vid både frontal- och sidokrockar. Volvo var t.ex. först i världen med en sätesmonterad sidokrockkudde och en uppblåsbar krockgardin, IC (Inflatable Curtain).

 • Side Impact Protection System (SIPS): En välavvägd kombination av höghållfast stål i olika kvaliteter medverkar till att hindra inträngning i kupén. Enligt vår egen och officiell statistik minskar det patenterade SIPS-systemet tillsammans med sidokrockkudden svåra skador i bröstkorgen med mer än 50 %.

 • Whiplash Protection System (WHIPS): Volvos system för att hjälpa till att undvika nackskador - WHIPS - är ett av marknadens effektivaste. Vid en påkörning bakifrån följer framstolens ryggstöd och nackskydd med kroppen i rörelsen och dämpar krafterna ungefär som när man fångar en boll med handen.

 • Laminerade rutor: Det panoramatak som finns som tillval till XC60 är laminerat för att minska risken för glassplitter. Även övriga rutor kan utrustas med laminerat glas för ökad bekvämlighet och säkerhet.

 • Integrerad tvåstegs barnkudde: I början av 1970 talet blev Volvo Personvagnar den första biltillverkaren som utvecklade sin egen barnstol. År 2007 presenterade företaget ytterligare en världsnyhet: den integrerade bälteskudden med två sitthöjder. Tack vare kudden placeras midjebältet korrekt över bäckenet, samtidigt som barnet kommer högre upp och kan titta ut genom fönstret lättare. Kudden kompletteras av ett bälte som anpassas efter barnets vikt, samt en extra lång krockgardin (IC) som skyddar barnets huvud.

 • Förankring för bilbarnstolar - ISOFIX: Volvo Personvagnar har varit en av de främsta drivkrafterna i det internationella samarbetsprojektet vid utvecklingen av ISOFIX-standarden. ISOFIX är ett förankringssystem som gör det lättare att montera en bilbarnstol på rätt sätt i alla bilar som är utrustade med systemet.

Fas 5: Efter kollision

Volvo Personvagnar arbetar sedan många år med att undersöka och följa upp trafikolyckor där en Volvobil varit inblandad. För att kunna utöka studien till att även omfatta händelsekedjan omedelbart före själva krockögonblicket, har Volvo Personvagnar kompletterat den egna statistiken med detaljerade externa studier och rekonstruktioner av vad som händer före olyckan. Den samlade kunskap som på så sätt fås fram används sedan i Volvos vidare utveckling av säkerhetssystem.

 • Volvo On Call: I samband med en olycka där bältesförsträckare och krockkuddar aktiverats, kontaktar funktionen automatiskt en operatör vid en dygnet-runt-öppen kundtjänst. Operatören ser omedelbart var bilen befinner sig och kan snabbt dirigera hjälp till platsen och assistera föraren genom situationen. Föraren kan också själv aktivera tjänsten vid en nödsituation genom att trycka på en SOS-knapp. Volvo on Call finns tillgängligt på flera europeiska marknader och kan fås som tillval för alla Volvobilar utrustade med integrerad telefon.

Volvo Personvagnars haverikommission

Historien om Volvos Personvagnars haverikommission börjar på 1960-talet. Några år efter det att Volvoingenjören Nils Bohlin uppfunnit trepunktsbältet och Volvo Personvagnar infört det som standard i framsätena, genomfördes en omfattande undersökning av bilbältets skadereducerande effekt.

 

Undersökningen, som genomfördes 1966, omfattade alla skadefall i Sverige med en Volvo inblandad under en ettårsperiod. Resultatet pekade på att bältet hade en skadereducerande effekt på 50 procent. Volvo insåg då att kunskapen om vad som verkligen händer med fordonet och passagerarna vid en krock är värdefull i produktutvecklingen. Därför beslöt man år 1970 att etablera en egen haverikommission - som har arbetat kontinuerligt sedan dess. De senaste 35 åren har Volvo Personvagnars egna trafikolycksforskare samlat in data från mer än 36 000 olyckor. Forskningen har genererat ett ovärderligt bidrag både till Volvos eget säkerhetsarbete och till trafikolycksforskningen i stort.

 

Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum

För att kunna erbjuda bilar med en säkerhetsnivå i världsklass, anser Volvo Personvagnar att det är av största vikt att skyddssystemen täcker in alla olika storlekar på åkande i ett brett spann av hastigheter och krocksituationer. Därför simuleras 100-120 krocksituationer med varje ny bilmodell i Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum, och redan innan bilen existerar som prototyp har den krockats flera tusen gånger i virtuella simulatorer. Detta unika center i Göteborg öppnade år 2000 och hör till de mest avancerade anläggningarna i sitt slag. Testerna blir ett mycket effektivt komplement till erfarenheterna från olycksforskningen på fältet.

 

Milstolpar inom säkerhet

1944 Säkerhetsbur

1944 Laminerad vindruta

1959 Trepunkts säkerhetsbälte fram

1960 Stoppad instrumentbräda

1964 Prototyp till första bakåtvända barnstolen testas i en Volvo

1966 Tvåkrets triangeldelat bromssystem

1966 Deformeringszoner

1967 Säkerhetsbälten bak

1968 Nackstöd fram

1969 Trepunkts rullbälten fram

1970 Volvo Personvagnars haverikommission bildas

1972 Trepunkts säkerhetsbälten bak

1972 Bakåtvänd barnstol och barnsäkra lås

1972 Volvo Experimental Safety Car (VESC)

1973 Energiabsorberande rattstång

1974 Energiabsorberande stötfångare

1974 Bensintanken säkert placerad

1978 Bälteskudde för barn

1982 Underglidningsskydd

1982 Yttre backspegel av vidvinkeltyp

1984 ABS, låsningsfria bromsar

1986 Bromsljus i ögonhöjd

1986 Trepunkts säkerhetsbälten för mittplatsen bak

1987 Bältesförsträckare

1987 Krockkudde förare

1990 Integrerad bälteskudde för barn

1991 SIPS, sidokollisionsskydd

1991 Automatisk höjdjustering för säkerhetsbälten fram

1993 Trepunkts rullbälte för samtliga platser

1994 SIPS, sidokrockkuddar

1997 ROPS, rundslagningsskydd för cabrioletmodell (C70)

1998 WHIPS, skydd mot pisksnärtskador

1998 IC, krockgardin

1998 DSTC, Dynamic Stability and Traction Control

2000 Volvo Personvagnars Safety Centre invigs i Göteborg den 29 mars

2000 ISOFIX-fästen för barnstolar

2000 Tvåstegs krockkudde

2000 Säkerhetssystemet Volvo On Call 

2001 Volvo Safety Concept Car (SCC)

2002 RSC, Volvos krängningshämmare

2002 ROPS, rundslagningsskydd för SUV (XC90)

2002 Lägre tvärbalk fram - skyddssystem för påkörande bilar

2002 Utveckling av virtuell, "gravid" krocktestdocka

2003 IDIS, intelligent system för förarinformation

2003 Ny patenterad struktur fram minskar krockkrafterna

2003 Bangkoks Traffic Accident Research Centre (TARC) invigs

2004 BLIS, systemet för information om "döda vinkeln"

2004 DMIC, dörrmonterad sidokrockkudde för cabrioletmodeller

2005 Volvos co-driver-system

2005 Multi Lock, kombinerat alkolås och lås för säkerhetsbälte samt nyckel för fartbegränsning (forskningsprojekt)

2006 Personal Car Communicator (PCC)

2006 Kollisionsvarning med bromsstöd

2006 Aktiva Bi-Xenon-strålkastare

2007 Integrerad tvåstegs bälteskudde

2007 CWAB, Collision Warning with Auto Brake

2007 Driver Alert Control

2007 Distance Alert

2007 Adaptive Cruise Control

2007 Lane Departure Warning

2007 Alcoguard, bilintegrerat alkolås

2008 Pre-Prepared Restraints

2008 City Safety, automatbroms vid låg hastighet

 

 

Sökord:
Volvo XC60, Säkerhet VPS, Bilmässor, 2009
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.