Pressmeddelanden

Volvo Cars forskar kring förarsensorer för att skapa bilar som lär känna sina förare

Genom system som kan känna igen och skilja på om en förare är trött eller ouppmärksam så kan framtidens bilar bli ännu säkrare. Teknik som kan detektera stängda ögon eller vad bilföraren tittar på är ett sådant exempel.

– Det gör att föraren kommer kunna lita mer på sin bil och veta att den hjälper till när det behövs, säger Per Landfors, ingenjör på Volvo Cars och ansvarig för förarstödsfunktioner.

Genom att en sensor, som är placerad på instrumentbrädan, registrerar bland annat förarens blickriktning, hur öppna ögonen är och huvudets position och lutning är det möjligt att skapa precisa säkerhetssystem som märker av förarens status och kan anpassa bilen därefter. Det innebär också att bilen ser till att man inte vinglar ur körfält eller kommer för nära framförvarande bil när man är ouppmärksam, eller kan väcka en insomnande förare.

– Genom att bilen kan upptäcka om en förare är ouppmärksam innebär det att säkerhetssystem kan anpassas på ett bättre sätt. Till exempel kan bilens stödsystem aktiveras vid en senare tidpunkt om föraren är fokuserad och tidigare om föraren har uppmärksamheten riktad åt ett annat håll, säger Per Landfors.

Några av de nuvarande system som kan omfattas är Lane Keeping Aid, Collision warning with full auto brake och Adaptive Cruise Control with Queue Assist.

Tekniken bygger på att en sensor monteras vid instrumentpanelen framför föraren. Sensorn registrerar infrarött ljus, som små lysdioder belyser föraren med. Ljuset ligger just utanför de våglängder som det mänskliga ögat kan uppfatta, vilket gör att den som sitter bakom ratten inte märker något av belysningen.

Förarsensorer skapar också andra möjligheter. Genom att registrera ögonrörelser skulle bilen kunna anpassa både interiör- och exteriörbelysning efter var bilens förare riktar blicken. Bilen skulle även kunna anpassa till exempel stolinställningar genom att helt enkelt känna igen personen som sätter sig bakom ratten.

– Det skulle i så fall exempelvis kunna ske genom att sensorn mäter mellan olika punkter i ansiktet för att på så sätt identifiera föraren. Men samtidigt är det mycket viktigt att komma ihåg att bilen inte sparar några bilder och att det här inte en funktion för övervakning av föraren, säger Per Landfors.

Redan nu finns tekniken installerade i testfordon. Volvo Cars bedriver också forskning tillsammans med bland andra Chalmers Tekniska Högskola och Volvo AB för att hitta effektiva metoder för att upptäcka trötthet respektive ouppmärksamhet.

Analys av förarens tillstånd, så kallad Driver State Estimation, som förarsensorer är en viktig del av, är ett fält som kan bli viktigt för framtidens självkörande bilar. Bilen kommer själv behöva kunna säkerställa om dess förare är kapabel att ta över kontrollen när förutsättningarna för att köra autonomt försvinner. Då skulle en förarsensor kunna vara till hjälp.

Tekniken är ett av många initiativ som tar Volvo Cars närmare målet för 2020, att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i en ny Volvo.

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.