Pressmeddelanden

Volvo Car Groups första självkörande bilar provas på allmänna vägar kring Göteborg

 

Volvo Car Groups banbrytande projekt "Drive Me", med 100 självkörande Volvo-bilar på allmän väg under vardagliga körförhållanden, går framåt med stormsteg. De första provbilarna rullar redan på gatorna i Göteborg och den sofistikerade Autopilot-tekniken fungerar utmärkt.

 

– Provbilarna kan nu helt själva hantera filföljning, hastighetsanpassning och anslutande trafik. Detta är ett viktigt steg mot vårt mål att de slutgiltiga "Drive Me"-bilarna ska kunna köra hela teststräckan i det självkörande läget. Den nya tekniken, som också kallas Autopilot, kommer att göra det möjligt för föraren att överlämna själva körandet till fordonet, som tar hand om alla körfunktioner, säger Erik Coelingh, Technical Specialist på Volvo Car Group.

Autonomous drive - commuting

– Det som gör "Drive Me"-projektet unikt är att det involverar alla nyckelintressenter: lagstiftare, transportmyndigheter, en storstad, en fordonstillverkare och riktiga kunder. Kunderna kommer att köra 100 bilar under vardagliga trafikförhållanden på cirka 50 kilometer utvald väg i och kring Göteborg. Dessa vägar är typiska pendlarstråk med både motorvägsförhållanden och frekvent köbildning.

 

– Det faktum att Volvo Cars hemstad Göteborg blir världens första skådeplats för självkörande bilar i vardagstrafik visar både på vår tekniskt ledande position och på Sveriges engagemang när det gäller införandet av självkörande fordon, säger Erik Coelingh.

 

Ett gemensamt initiativ

"Drive Me - självkörande bilar för hållbar mobilitet" är ett gemensamt initiativ mellan Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. Projektet stöds dessutom av den svenska regeringen.

 

– Det här offentliga pilotprojektet kommer att ge oss en värdefull inblick i de samhälleliga fördelarna med att göra autonoma fordon till en naturlig del av trafikmiljön. Våra smarta bilar är en viktig del av lösningen, men det krävs också en bred samhällelig strategi för att kunna erbjuda hållbar personlig mobilitet i framtiden. Det här unika samarbetet mellan olika samhällsfunktioner är nyckeln till ett framgångsrikt införande av självkörande fordon, säger Erik Coelingh.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.