Pressmeddelanden

Volvo Car Group provar vägmagneter för noggrann positionering av självkörande bilar

 

Volvo Car Group har genomfört ett forskningsprojekt där magneter i vägbanan användes för att hjälpa bilen att avgöra sin position. Projektet, som finansierats i ett strategiskt samarbete med Trafikverket, kan komma att utgöra en viktig pusselbit för implementeringen av självkörande bilar.

 

Pålitlig och noggrann positionsbestämning är ett av de mest avgörande problemen vid utvecklingen av självkörande bilar.

 

Etablerade positioneringstekniker, till exempel GPS- och kamerabaserad teknik, har begränsningar under vissa förhållanden. Magneter inbyggda i vägytan påverkas däremot inte av fysiska hinder eller av dåligt väder. 

 

– Magneterna skapar en osynlig "järnväg" som bokstavligt talat bereder väg för positionering med en felmarginal på mindre än en decimeter. Vi har provat tekniken i ett antal olika hastigheter och resultaten hittills är lovande, säger Jonas Ekmark, Preventive Safety Leader på Volvo Car Group.

 

Volvo Cars spelar en ledande roll i ett storskaligt pilotprojekt för autonom körning. 100 självkörande Volvobilar kommer att trafikera allmänna vägar i området kring Göteborg. 

 

– Vårt mål är att bilen ska kunna hantera körningen helt på egen hand. Exakt och tillförlitlig positionering är en nödvändig förutsättning för en självkörande bil, förklarar Jonas Ekmark. Han tillägger: – Det är fullt möjligt att införa autonoma fordon utan ändringar i den befintliga infrastrukturen. Den här tekniken skapar dock nya intressanta möjligheter, till exempel att komplettera vägmarkeringarna med magneter. 

 

Hjälper till att förhindra avkörningsolyckor

Parallellt med den stora potentialen inom området autonom körning, skapar magneter integrerade i vägen ett antal andra möjligheter:

  • Användning av magnetbaserad positionering i preventiva säkerhetssystem kan hjälpa till att förhindra avkörningsolyckor.
  • .Magneterna skulle också kunna bidra till bättre noggrannhet för vinterväghållningen vilket skulle kunna förhindra skador på snötäckta objekt, exempelvis räcken och skyltar vid vägkanten.
  • Det skapas dessutom möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av vägbanan eftersom noggrann positionering gör det möjligt att använda smalare filer.

Noggrant, pålitligt och kostnadseffektivt

Volvo Cars forskningsteam byggde en 100 meter lång testbana vid företagets testanläggning i Hällered utanför Göteborg. Ett mönster av runda ferritmagneter (40x15 mm) placerades 200 mm under vägytan. Bilen utrustades med ett antal magnetsensorer.´

 

Forskningsprogrammet utformades för att utvärdera avgörande faktorer som avkänningsavstånd, tillförlitlighet, livslängd, kostnader samt påverkan på vägunderhållet.

 

– Våra erfarenheter hittills är att ferritmagneter är en effektiv, tillförlitlig och relativt billig lösning, både när det gäller infrastrukturen och den bilburna sensortekniken. Nästa steg blir att utföra tester i verklig trafik, förklarar Jonas Ekmark.

 

Claes Tingvall, Trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, håller med: – Provresultaten är mycket intressanta, särskilt då det finns en potential för förbättrad trafiksäkerhet vid sidan av fördelarna för utvecklingen av självkörande fordon. En storskalig implementering av vägmagneter skulle mycket väl kunna ingå i Sveriges mål att vara ett föregångsland när det gäller teknik som bidrar till ett hållbart transportsystem, säger Claes Tingvall.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.