Pressmeddelanden

Volvo Car Group initierar världsunikt svenskt pilotprojekt med självkörande bilar på allmän väg

 

Volvo Cars har en ledande roll i världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning där 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg i Göteborg.

Det banbrytande projektet ”Drive Me – självkörande bilar för hållbar mobilitet” är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad.

”Drive Me” stöds av den svenska regeringen. Syftet är att studera samhällsfördelarna med autonom körning och att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet.

 

– Både vi på Volvo och den svenska regeringen ser autonoma fordon som en viktig lösning för att nå nollvisionen om dödsfall i trafiken. Det här pilotprojektet kommer att ta oss ett steg mot målet, säger Håkan Samuelsson, vd vid Volvo Car Group. Han tillägger:

– Vi får en inblick i de tekniska utmaningarna samtidigt som vi får värdefull feedback från riktiga kunder som kör i vardagstrafik på allmän väg.

Pilotprojektets självkörande bilar kommer att rulla på ca 50 kilometer utvalda vägsträckor i och omkring Göteborg – flerfiliga vägar med tät pendeltrafik och frekventa köer.

– Målet är att den självkörande bilen ska kunna hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand. Detta gäller även att kunna lämna trafikflödet på ett säkert sätt om föraren av någon anledning är oförmögen att återta kontrollen över fordonet, förklarar Erik Coelingh, teknisk specialist på Volvo Car Group.

 

Fokusområden

Projektet ”Drive Me” kommer att fokusera på ett antal områden, till exempel:

• Hur autonoma fordon kan ge samhälleliga och ekonomiska fördelar i form av förbättringar av trafikflöde, miljö och säkerhet.

• Infrastrukturkrav för autonom körning.

• Vilka trafiksituationer som är lämpliga för självkörande fordon.

• Kundernas förtroende för självkörande fordon.

• Hur förare i omgivningen smidigt kan interagera med en självkörande bil.

Projektet påbörjas under 2014 med kundundersökningar, teknikutveckling och utveckling av användargränssnitt och molntjänster. De första pilotbilarna kommer att rulla ut på Göteborgs vägar under 2017.


Samverkan

Den ökande urbaniseringen sätter press på transportsystemen i storstadsmiljöer över hela världen. ”Drive Me” fokuserar på behovet av samarbete mellan de olika aktörerna i trafiken för att skapa mobilitet i ett hållbart samhälle.

– Det här pilotprojektet kommer att ge oss en värdefull inblick i vad samhället vinner när autonoma fordon blir en naturlig del av trafikmiljön. Intelligenta bilar är en del av helhetslösningen, men en bred strategi är nödvändigt för att kunna skapa en hållbar personlig mobilitet i framtiden. Vi tror att det här tvärfunktionella samarbetet kan ge utvecklingen ett lyft, säger Erik Coelingh.

 

Unikt samarbete

– Sverige har ett unikt samarbete mellan företag, myndigheter och forskning vilket lett till att vi idag är världsledande inom trafiksäkerhet. Autonoma och smarta fordon och infrastruktur är nästa steg för främja såväl trafiksäkerheten som miljön. Detta kommer att skapa nya jobb och möjligheter i Sverige, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

 

Berikar stadslivet

Projekt ”Drive Me” kommer att bidra till att definiera vilken funktion självkörande fordon kommer att ha i planeringen av framtidens stadsmiljö.

Självkörande bilar ger en mer effektiv markanvändning och begränsar behovet av investeringar i infrastrukturen. Självkörande fordon kan också göra stadsmiljön mer attraktiv på andra sätt, till exempel i form av säkrare trafik och minskade utsläpp, som i sin tur ger förbättrad luftkvalitet.

Att göra Göteborg till arena för det unika pilotprojektet är ett konkret exempel på stadens mål att ligga i framkant för utveckling av effektiva, rena och säkra transportsystem.

 

Konsumentfördelar

Autonom körning ger stora fördelar även för bilföraren. Den kommer i grunden att förändra sättet att se på bilkörning. I framtiden kan föraren själv välja en den mest attraktiva mixen av autonom och aktiv körning.

Autonom körning banar väg för att använda tiden bakom ratten effektivare. Föraren kan använda telefon eller surfplatta, eller helt enkelt koppla av, utan att tumma på säkerheten.

– Tekniken i pilotprojektets självkörande bilar ger föraren möjlighet att lämna över körningen till bilen när omständigheterna så tillåter, säger Håkan Samuelsson.

 

Förberedd för autonom körning

Enligt det tyska trafikforskningsinstitutet BASt:s officiella definition är fordonen i pilotprojektet definierade som ”Highly Autonomous Cars”. I praktiken innebär detta att föraren inte längre behöver övervaka fordonet. Föraren måste vara tillgänglig med en komfortabel tidsmarginal för att ta tillbaka ansvaret för körningen.

Projektets 100 Volvobilar, som kommer att körs av riktiga kunder, är kommande modeller som utvecklas på företagets nya arkitektur SPA (Scalable Product Architecture). Arkitekturen är förberedd för kontinuerlig integrering av nya support- och säkerhetssystem hela vägen till teknik som möjliggör helt autonom körning.

Den första SPA-modellen är den nya Volvo XC90, som introduceras under 2014.

 

Autonom parkering ingår

I projektet ingår även helautomatisk parkering, utan förare i bilen. Detta gör det möjligt för föraren att lämna ifrån sig bilen vid ingången till parkeringen medan fordonet hittar en ledig plats och parkerar själv.

– Vår strategi här utgår från principen att självkörande bilar måste kunna röra sig säkert i miljöer med icke-autonoma fordon och oskyddade trafikanter, säger Erik Coelingh.

 

Transportstyrelsen

Henrik Olars, Presschef

Telefon: 010- 495 4042

E-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se


Göteborgs stad

Carin Malmberg

Pressekreterare

Telefon: 031-368 05 33

E-post: carin.malmberg@stadshuset.goteborg.se

 

Trafikverket

Monica Näslund

Presskommunikatör

Telefon: 070-724 55 75

E-post: monica.naslund@trafikverket.se


Lindholmen Science Park

Anita Bengtson

Kommunikationschef

Telefon: 0703-950222

E-post: anita.bengtson@lindholmen.se


Volvo Car Group

Stefan Elfström

Presstalesman

Telefon: 031-3251878

E-post: stefan.elfstrom@volvocars.com

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.