Pressemeldinger

Volvo satser på lengre rekkevidde og raskere lading for neste generasjon helelektriske biler

Volvo Cars blir i løpet av få år en helelektrisk bilprodusent og jobber for fullt med å optimalisere sin utvikling og produksjon av batterier for å møte kundenes behov: Lengre rekkevidde og kortere ladetider.

 

For å oppnå dette forbedrer selskapet litium-ion-batteriteknologien i sin kommende andre generasjon elbiler. Første modell ut er Volvo Cars’ neste SUV som kommer på en helt ny helelektrisk plattformteknologi.

 

Rundt midten av tiåret vil det så være duket for den tredje generasjonen av elbiler fra Volvo. For disse bilene planlegger selskapet å forlenge rekkevidden ytterligere og integrere batteripakken i gulvet på en måte som stiver opp bilen og forbedrer effektiviteten.

 

I nær fremtid innleder Volvo et samarbeid med det ledende svenske batteriselskapet Northvolt for å øke energitettheten i batteriene sine med opptil 50 prosent sammenlignet med hva som er tilgjengelig på markedet i dag. Senere i dette tiåret satser Volvo også på å bryte den magiske grensen for energitetthet på 1000 Wh/l, og med det oppnå en reell rekkevidde på 1000 km.

 

Skal halvere ladetiden

De nåværende ladetidene forventes å være nesten halvert innen 2025, takket være bedre batteriteknologi og løpende forbedringer av programvare og ladeteknologi.

 

– Vi etterstreber kontinuerlige forbedringer av kundefordelene ved å kjøre en helelektrisk Volvo. Ved å forenkle måten vi utformer og integrerer batteriene på, kan vi redusere vekten og maksimere plassutnyttelsen. På den måten vil vi oppnå betydelige forbedringer av batterikapasitet, rekkevidde og ladetider, sier Henrik Green, teknologidirektør i Volvo Cars.

 

Parallelt med at Volvo går over til å bli en helelektrisk bilprodusent, blir også bærekraftsaspektet stadig viktigere. Samtidig som selskapet øker batterienergien i bilene sine gjennom det neste tiåret, vil det også jobbe kontinuerlig med å redusere det samlede karbonavtrykket.

 

Batteriene fra Volvos planlagte samarbeid med Northvolt skal produseres ved bruk av 100 prosent fornybar energi, og selskapet jobber også for å få andre batterileverandører til å gjøre det samme innen 2025.

 

Volvo har en tydelig strategi for å redusere karbonavtrykket fra batterier ved å gjøre bedre bruk av de verdifulle materialene de inneholder. Alle steder der det er mulig skal selskapet reprodusere eller gjenbruke batterier, og Volvo undersøker også muligheten for potensielle gjenbruksmuligheter til andre formål, som for eksempel energilagring.

 

Der det er mulig, skal kasserte batterier resirkuleres av autoriserte resirkuleringsselskaper som kan tilby en lukket resirkuleringssløyfe for kritiske materialer til bruk i fremtidige batterier. Volvo Cars’ planlagte samarbeid med Northvolt gir dessuten mulighet til å utnytte den etablerte resirkuleringsvirksomheten deres.

 

Volvo vil også fortsette å satse på ansvarlige innkjøp av batterier, blant annet ved å øke bruken av blokkjedeteknologi. Ved å jobbe tettere med partnere og leverandører skal Volvo forsterke den ansvarlige innkjøpsvirksomheten sin ytterligere.

 

Vil tilby toveislading
Allerede med selskapets neste helelektriske SUV vil selskapet tilby toveislading, der kundene får mulighet til å laste overskuddsstrøm fra bilbatteriet over på strømnettet der det er mulig. Dette betyr at førere av elektriske Volvoer kan tilby energi til nettet når prisene og CO2-utslippene i forbindelse med elektrisitetsproduksjon er på sitt daglige toppnivå, og lade bilen sin når utslippene faller.

 

– Vi ønsker å tilby kundene bærekraftige helelektriske biler som gjør hverdagen deres enklere og hyggeligere. Ved hjelp av smarte innovasjoner og samarbeid med nøkkelpartnere kan vi gi kundene det de ønsker – lengre rekkevidde, raskere lading og lavere kostnader – og fremme bruken av elektrisk mobilitet ytterligere, sier Green.

 

Volvos veikart for elektrifisering er rettet mot vertikal integrasjon, med intern design, utvikling og produksjon av batterier, el-motorer og relevant programvare i samarbeid med strategiske partnere. Målet er å oppnå så mange synergier og effektivitetsgevinster som mulig i hele leveringskjeden for batterier.

 

Tidligere denne måneden kunngjorde Volvo et planlagt samarbeid med Northvolt om å utvikle og produsere bærekraftige batterier. Disse vil være skreddersydd for å drive neste generasjons helelektriske Volvo- og Polestar-biler samt sikre fremtidige leveranser av de bærekraftige batteriene som trengs for å støtte vekst.

 

Samarbeidet med Northvolt er avgjørende for Volvos ambisjon om å bli en leder innen premiumsegmentet for elbiler og selge utelukkende elektriske kjøretøy innen 2030.

 

Det er også et viktig skritt for å utvide selskapets interne produksjons- og utviklingskapasitet i samarbeid med ledende teknologiselskaper.

 

Merknad: 

* Egenskapene som er beskrevet her kan være tilleggsutstyr, og det nøyaktige kundetilbudet kan variere fra land til land eller (ennå) ikke være tilgjengelig i alle markeder. Kontakt din lokale markedsrepresentant for nærmere informasjon.

Nøkkelord:
Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter