Bærekraft

Bærekraft

Volvo erkjenner at vi som et bilselskap må være del av løsningen med hensyn til å dempe effektene av klimaendring. Denne erkjennelsen gjenspeiles i vår generelle tilnærming til og engasjement for en bærekraftig virksomhet. Vi var den første tradisjonelle bilprodusenten som forpliktet oss til 100 prosent elektrifisering, hvilket betyr at hver eneste nye Volvo fra 2019 vil komme med en elektrisk motor. Elektrifisering alene er imidlertid ikke nok til å redusere CO2-utslippene i tråd med ambisjonene i klimaavtalen fra Paris i 2015.

 

Derfor lanserte vi høsten 2019 en av bilbransjens mest ambisiøse klimaplaner overhodet. I perioden fra 2018 og frem til 2025 skal vi redusere karbonfotavtrykket per bil med 40 prosent regnet over bilens levetid – som et første skritt mot å bli et klimanøytralt selskap innen 2040. Disse ambisjonene omfatter mer enn bare å begrense eksosutslipp gjennom full satsing på elektrifisering. Vi kommer også til å gjøre noe med CO2-utslippene i produksjonsnettverket vårt, i den generelle driften, i leveringskjeden og gjennom resirkulering og gjenbruk av materialer.

    Til
    LASTER
    Sum elementer (279)
    Press Releases
    Sum elementer (279)