Informasjonserklæring

Informasjonserklæring – «Volvo Cars Global Newsroom»

 

Databehandler

 

Volvo Car Corporation, et svensk selskap med registreringsnummer 556074-3089 og med adresse SE-40531 Gøteborg, i det følgende omtalt som «Volvo Cars», «vi», «oss», «vår» og «våre», vil være behandlingsansvarlig for de personopplysninger du gir. Personopplysningene vil bli behandlet slik det er beskrevet nedenfor.

 

Formål og juridisk grunnlag for behandlingen

 

Vi behandler de personopplysninger vi mottar fra deg i forbindelse med din registrering som bruker av Volvo Cars Global Newsroom slik at vi kan gi deg nyheter og informasjon fra Volvo Cars. Vi behandler også din eventuelle respons på og aktivitet knyttet til den digitale markedsføring du mottar.

 

Det rettslige grunnlag for vår behandling som angitt over, er ditt samtykke til slik kommunikasjon. Du kan alltid velge å trekke deg fra slik kommunikasjon ved å trykke på den link som ligger i hver epost eller ved å kontakte Volvo Cars direkte.

 

Dine personopplysninger vil bli gitt til og behandlet av Volvo Cars. Dersom dine personopplysninger overføres til våre tjenesteytere utenfor EØS-området, vil slik overføring skje på grunnlag av en avtale som oppfyller EUs krav til avtaler om slik overføring.

 

Lagringstid

 

Vi vil behandle dine personopplysninger så lenge du har en konto hos Volvo Cars Global Newsroom.

 

Dine rettigheter

 

Ytterligere opplysninger om dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger finner du her: Personvernpolicy

 

Kontaktinformasjon for VCN/VCC?

 

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å inngi klage, kan du kontakte vårt globale personvernombud på følgende epostadresse: globdpo@volvocars.com eller per brev til Volvo Car Corporation, HB 32, 405 31 Gøteborg, Sverige, attn: Personvernombudet.