Persberichten

Volvo Cars en Stora Enso bundelen krachten in uniek ecologisch project : Volvo Car Gent kan CO2–uitstoot met meer dan 40 procent verminderen

Volvo Cars en Stora Enso bundelen krachten in uniek ecologisch project

- Volvo Car Gent kan CO2–uitstoot met meer dan 40 procent verminderen

 

Twee van de grootste bedrijven in Scandinavië - de globale autobouwer Volvo Car Group, en Stora Enso, de wereldwijde producent van papier, biomaterialen, houtproducten en verpakkingsmateriaal - slaan de handen in mekaar om de CO2-uitstoot in de Volvo-fabriek in Gent met meer dan 40 procent te verminderen. Daarmee onderlijnen ze hun langetermijn-engagement om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

 

De papierfabriek van Stora Enso Langerbrugge (Gent) ligt dicht bij de productievestiging van Volvo Car Gent. Hierdoor kan Stora Enso in 2015 een warmtenet aanleggen via een ondergrondse pijpleiding naar de autofabriek. Heet water, onder druk en met een temperatuur van ongeveer 125 graden C, zal getransporteerd worden naar de Volvofabriek, waar het zal gebruikt worden om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen.

 

Als een direct gevolg kan Volvo Car Gent zijn gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarmings-doeleinden reduceren, wat de CO2-uitstoot en de energiekosten drukt. Geraamd wordt dat de CO2-uistoot met 15.000 ton per jaar zal verminderen; een daling met meer dan 40 procent van de totale CO2-emissies van de fabriek.

 

Volvo Car Group heeft de ambitie om “tot de leiders te behoren inzake klimaatneutrale operaties en energie-efficiëntie”. Het gezamenlijk project met Stora Enso brengt Volvo een heel stuk dichter bij zijn doel, want op Europees vlak vermindert de CO2-uitstoot met 24 procent.

 

De aanleg van de pijplijn start in 2015 en in de herfst van 2016 zal het eerste heet water Volvo Car Gent bereiken.

Het project werd mogelijk gemaakt met financiële steun van Vlaamse Overheid ten belope van twee miljoen euro.


Eric Van Landeghem, gedelegeerd bestuurder van Volvo Car Gent, zegt: “We zijn bijzonder verheugd dat twee toonaangevende bedrijven in de Gentse haven in een gemeenschappelijk project stappen waar ze allebei beter van worden. Volvo kan zijn CO2-uitstoot en energiekosten gevoelig verminderen, wat past bij onze inspanningen om onze interne efficiëntie te vergroten en op een meer duurzame manier te produceren. Dat slaat zowel op onze producten als op onze productieprocessen. De overeenkomst met Stora Enso is op lange termijn, en wordt dan ook ondersteund door de Vlaamse Overheid. Het is een positief signaal naar de toekomst, dat onderlijnt dat Volvo Car Gent hier is voor de lange termijn. De voordelen van de investering zullen zichtbaar worden vanaf de tweede helft van 2016 en in de jaren nadien.”

 

Technische details

Stora Enso Langerbrugge beschikt over twee bio-WKK-centrales (Warmte Kracht Koppeling) waar 200.000 ton intern slib en 360.000 ton externe biomassa omgezet worden in elektriciteit en proceswarmte.

Stora Enso zal deze energie aanwenden om water te verhitten tot 125 graden C, waarna het via een ondergrondse waterleiding zal vervoerd worden naar Volvo Car Gent. De warmte zal worden gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen. Dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de spuitcabines precies afgesteld zijn, is noodzakelijk voor een kwaliteitsvol lakproces.

 

De pijpleiding zal een totale lengte hebben van 4 km, waarvan 1 km onder het zeekanaal Gent-Terneuzen. Het heeft een capaciteit van 25 MW, equivalent aan de energiebehoefte van 5.000 huizen. De werken zullen aanvangen in 2015 en het eerste heet water wordt aangeleverd in het najaar van 2016. De leidingen zijn goed geïsoleerd waardoor het warmteverlies beperkt blijft tot enkele graden alvorens het heet water de autofabriek bereikt.

Hier wordt het water afgekoeld tot 85 graden C, waarna het teruggaat naar Stora Enso, waar het opnieuw verhit wordt.

 

Volvo Car Gent

Volvo’s autofabriek in Gent is één van de twee hoofdfabrieken van de Volvo Car Group in Europa. Volvo Car Gent assembleert de Volvo V40, V40 Cross Country, de S60 en XC60. Vorig jaar bedroeg de productie 253.279 auto’s. Dit jaar verwacht Volvo Car Gent ongeveer 260.000 auto’s te bouwen. Ten gevolge van insourcingsactiviteiten zal het aantal werknemers aangroeien tot 5.400 tegen begin 2015.

 

Stora Enso Langerbrugge

De papierfabriek in Langerbrugge, Gent, produceert jaarlijks 550.000 ton krantenpapier en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling en exploiteert twee kwalitatieve bio-WKK’s die voorzien in alle nodige processtoom en meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte. Stora Enso Langerbrugge stelt 380 werknemers tewerk.

  

Contact:

 

Vovo Car Gent: Mark De Mey, PR & Communication Volvo Car Gent

+32 9 250 22 10 / +32 475 42 57 12 / mdemey@volvocars.com

Mediasite: http://www.media.volvocars.com; BeLux: https://www.media.volvocars.com/be

Keywords:
Corporate News, Product News
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten