Auteursrechten

JURIDISCHE KENNISGEVING

Kennisgeving over copyright

Foto's en ander beeldmateriaal Alle foto’s kunnen in zowel hoge als lage resolutie worden gedownload. Het copyright van het materiaal in het fotoarchief berust bij Volvo Car Group, Public Affairs, SE-405 31 Gotenburg of de eraan verbonden bedrijven. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van het fotoarchief, bijvoorbeeld afbeeldingen, audio- en videoclips, mag niet worden gewijzigd maar mag wel worden gedownload voor media en strikt persoonlijk gebruik. Voor commercieel gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo Car Group vereist. Neem voor commercieel gebruik contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Volvo Cars. Zie de pagina “Neem contact met ons op“. Bij downloaden en gebruik van afbeeldingen en ander materiaal gaat de gebruiker automatisch akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

Handelsmerken
Tenzij anders wordt vermeld, zijn de op de website weergegeven merken, bedrijfslogo's en-emblemen, zoals het onderstaande symbool, onderhevig aan handelsmerkrechten van Volvo Trademark Holding AB en/of Volvo Cars.

Zonder garanties of borgstelling
INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN "IN DE HUIDIGE STAAT". VOLVO CARS KAN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR EEN DERDE OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF ENIGE ANDERE GEVOLGSCHADE VOOR WELK GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GEKOPPELDE WEBSITE DAN OOK, MET INBEGRIP MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS ONS UITDRUKKELIJK TE KENNEN IS GEGEVEN DAT DIT SOORT SCHADE KAN VOORKOMEN.

Volvo Cars biedt op geen enkele manier garanties en/of staat op geen enkele manier in voor enige andere website die u via deze website bereikt. Deze worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak, en het houdt niet in dat Volvo Cars de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of enige verantwoordelijkheid ervoor accepteert. Het is daarnaast uw verantwoordelijkheid voorzorgsmaatregelen te treffen om te waarborgen dat wat u ook verkiest te gebruiken vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere zaken van destructieve aard.

Informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie die in deze website is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te allen tijde worden gewijzigd.

De op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen of kruisverwijzingen naar producten, services, enz. van Volvo Cars bevatten die niet in uw land bekend zijn gemaakt of verkrijgbaar zijn. De juistheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, in het bijzonder omdat deze informatie onderhevig is aan verandering, bepaalde eisen of verkrijgbaarheid en dergelijke verwijzigen houden niet in dat Volvo Cars van plan is zulke producten, services, enz. in uw land aan te kondigen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor volledige bijzonderheden over de producten, services, enz. die voor u bestelbaar zijn.

Opmerkingen, vragen of suggesties
Houd er rekening mee dat alle informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ingediende informatie geacht worden niet vertrouwelijk te zijn en dat verondersteld wordt dat er geen eigendomsrechten op rusten. Door informatie of materiaal in te sturen, verleent u Volvo Cars een onbeperkte, onherroepelijke licentie om dit materiaal of deze informatie te gebruiken, reproduceren, vertonen, uit te voeren, aan te passen, over te dragen en distribueren, en tevens gaat u ermee akkoord dat het Volvo Cars vrijstaat om alle ideeën, gedachten, kennis of technieken die u voor welk doel dan ook instuurt, te gebruiken.

Op de website beschikbare, specifieke software
Op elke software die op deze website beschikbaar kan zijn om te downloaden (de "Software") het auteursrechtelijke werk van Volvo Cars en/of diens leveranciers.

Gebruik van de "Software" is onderworpen aan de voorwaarden van de, eventuele, bijgesloten of in de "Software" opgenomen gebruiksrechtovereenkomst ("Licentieovereenkomst"). Tenzij anders blijkt uit de Licentieovereenkomst, wordt de Software uitsluitend voor download beschikbaar gesteld voor gebruik door eindgebruikers. Elke reproductie of wederdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst kan civiel- of strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben.

ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN.

EVENTUELE GARANTIES OP DE SOFTWARE WORDEN UITSLUITEND VERLEEND CONFORM DE BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. MET UITZONDERING VAN DE IN DE LICENTIEOVEREENKOMST OPGENOMEN GARANTIE WIJST DE VOLVO-GROEP HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VOOR DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK VAN DE HAND.

Hoofdredacteur Anders Kärrberg, Volvo Car Group, Corporate Communications, SE-405 31 Gothenburg.

Suggesties voor de website
Volvo Cars wil graag weten wat u ervan vindt! Hebt u suggesties over hoe we onze website – vertel ons wat u ervan vindt. kunnen verbeteren? We komen zo snel mogelijk hierop terug.