Gegevensnota

Gegevensnota – Volvo Cars Global Newsroom

Verwerker
Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556074-3089 en adres SE-40531 Göteborg, hierna 'Volvo Cars', 'we', 'onze' en 'ons' genoemd, verwerkt uw persoonsgegevens als volgt.

Doel en rechtsgrond voor de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en functie, om u belangrijke informatie en nieuws over Volvo Cars en de producten en diensten van Volvo Cars met betrekking tot uw functie te kunnen sturen, en om u te kunnen uitnodigen voor evenementen en projecten, en uw deelname aan deze evenementen en projecten te kunnen beheren.

De rechtsgrond voor de bovenstaande verwerking is dat dit noodzakelijk is voor ons legitiem belang.

Delen/doorgeven van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met en verwerkt door bedrijven binnen dezelfde groep bedrijven als Volvo Cars en door onze zakenpartners die te maken krijgen met alle soorten informatie, nieuws, evenementen of projecten. Met betrekking tot bedrijven binnen dezelfde groep bedrijven als Volvo Cars en zakenpartners buiten de EER, zullen we uw persoonsgegevens doorgeven op basis van de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd - om uw persoonsgegevens te beschermen.

Retentie
Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen zolang u een actieve account hebt in de Volvo Cars Global Newsroom of tot u zich afmeldt voor het ontvangen van informatie van ons.

Wat geplande evenementen of projecten betreft, zullen we uw persoonsgegevens gedurende maximaal twaalf (12) maanden na uw deelname opslaan en verwerken. In het geval van niet-jaarlijkse evenementen of projecten zullen we uw gegevens opslaan tot het volgende geplande evenement.

Uw rechten en Volvo Cars-contactinformatie
U hebt het recht een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren. We willen er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Aarzel niet om ons te vragen informatie te corrigeren of te verwijderen wanneer die niet correct is. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen en onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en om de persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om deze aan een andere verwerker te laten doorgeven. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met privacywetten en -voorschriften, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar media@volvocars.com.

Functionaris voor gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van Volvo Cars via:
E-mailadres: globdpo@volvocars.com
Postadres: Volvo Car Corporation, ter attentie van: de Functionaris voor gegevensbescherming, SE-405 31 Göteborg, Zweden.

Toezichthoudende autoriteit
Als u vindt dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met privacywetten en -voorschriften, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Zweden is Datainspektionen en heeft het volgende adres:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Zweden