Videos

Volvo 360c Top Shot B-roll

sep 05, 2018 ID: 237071
Kopiera och klistra in koden ovan
Volvo 360c is Volvo Cars latest concept car, a holistic view of a future of travel that is autonomous, electric, connected and safe.
Sökord:
Livsstil VPS, Säkerhet VPS, Miljö VPS, Teknik, Koncept, Design, Hållbarhet VPS, Autonom körning, Uppkopplad bil, Elektrifiering

Upphovsrätten till innehållet i ljud- och bildarkivet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess intressebolag. Alla rättigheter förbehålls.

Det är förbjudet att ändra innehållet i ljud- och videobiblioteket, till exempel bilder eller ljud- och videosekvenser. Sådant material får emellertid användas av media eller i PR-syfte.

För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande enligt ovan.

Genom att använda ljud- och videofiler accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.