Videos

Volvos at Speed

mar 25, 2014 ID: 141549
Kopiera och klistra in koden ovan
An eight-minute video showing the rich racing history of Volvo Cars.
Sökord:
S40, PV 544, 242, 850, Motorsport, 1956, 1958, 1974, 1991, 1995, P120 Amazon

Upphovsrätten till innehållet i ljud- och bildarkivet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess intressebolag. Alla rättigheter förbehålls.

Det är förbjudet att ändra innehållet i ljud- och videobiblioteket, till exempel bilder eller ljud- och videosekvenser. Sådant material får emellertid användas av media eller i PR-syfte.

För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande enligt ovan.

Genom att använda ljud- och videofiler accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.