Pressmeddelanden

Större och snabbare båtar i Volvo Ocean Race - nya regler ska gynna bästa seglarna och inte största plånboken

 

 

Volvo Ocean Race 2005-2006 innehåller fyra stora nyheter:

  • Ny större 70-fots enskrovsbåt
  • Ny rutt
  • Nya regler som gynnar seglingskunnandet
  • Bankappseglingar i varje hamn

 

- Nu är utmaningen att hitta de bästa, mest allroundkunniga havskapp-seglingsteam världen någonsin skådat, säger Glenn Bourke, ansvarig för Volvo Ocean Race.

 

Utgångspunkten är en helt ny, hypermodern 70-fots enskrovsbåt. Denna öppna konstruktion kommer att vara försedd med en ställbar köl, ett eller två centerbord och antingen ett eller två roder. Framför allt kommer båten att bli mycket snabb och spännande att segla. Klassregeln kommer att vara relativt öppen, vilket innebär en utmaning för konstruktörerna.

 

Den nya Volvo Ocean 70 kommer att bli lättare att segla och ha färre segel och bättre komfort för besättningen. Tävlingsreglerna kommer att gynna fantasi, kreativitet och seglingskunnande, inte en miljö där den största plånboken nödvändigtvis medför de största fördelarna.

 

Båtarna kommer att ha vissa gemensamma funktioner: ställbar köl och bulb, enhetlig kolfibermast och ett reducerat antal segel – från 38 till 20 – med cirka nio uppmätta segel per etapp. Organisatörerna av Volvo Ocean Race försöker begränsa kostnaderna och få bort områden där enorma investeringar tidigare har gett marginella konkurrensfördelar.

 

En sofistikerad mediabevakning är viktig. Därför kommer de nya tävlingsbåtarna att vara försedda med ett särskilt mediacenter, skilt från navigationsutrustningen. Små videokameror kommer att installeras på varje båt för att ge en spektakulär rapportering från detta spännande evenemang.

 

Besättningarnas storlek kommer att begränsas och kvinnor kommer att uppmuntras att delta genom nya begränsningsregler. En helt manlig besättning får bestå av högst nio personer, en blandad besättning kan bestå av tio, under förutsättning att det ingår minst fem kvinnor, och ett team som består av bara kvinnor kan ha upp till elva besättningsmedlemmar.

 

En annan nyhet för Volvo Ocean Race 2005-2006 kommer att bli sex bankappseglingar under de längre uppehållen i hamn, med poäng som räknas in i slutresultatet. Banseglingarna kommer att bli spännande för publiken som får en chans att på nära håll leva med i tävlingen och se dessa spektakulära tävlingsbåtar med sina besättningar i världsklass i aktion.

 

Besättningarna vid bankappseglingarna kommer att utökas med en extra medlem, t ex den teamansvarige, en "stjärnseglare", en specialist på bankappsegling eller en lokal expert. Dessutom kommer tre icke-deltagande besättningsmedlemmar att inbjudas för varje båt: en person som utses av syndikatet (eventuellt ägaren), en representant för media och en företrädare för Volvo. Tävlingarna under hamnuppehållen ger publiken en chans att komma närmare tävlingen, de ger bättre möjligheter till mediabevakning och ökar mervärdet för syndikat och sponsorer. Den nya tävlingsformen kommer dessutom att kräva mer av besättningen, inte bara de kunskaper som krävs under långa havskappseglingar, utan dessutom skicklighet när det gäller de snabba rycken i en dynamisk bankappsegling.

 

I den här upplagan av tävlingen kommer också ett nytt poängsystem att tillämpas. På de långa havsetapperna införs delmål där man kan tjäna halva poäng. Samma system gäller för bankappseglingarna, som kommer att svara för 20 procent av det totala antalet poäng. Tävlingen kommer att fortsätta tillämpa ett högpoängsystem, dvs. i en tävling med tolv båtar kommer tolv poäng att tillfalla vinnaren av varje etapp och slutsegrare blir det team som har flest poäng i slutet av tävlingen. Samtliga etapper kommer att räknas, och inga etapper får räknas bort. Delmål för poängräkningen kommer att finnas vid Fernando de Noronha (etapp 1), Kerguelen Island, Eclipse Island, Cape Horn, Fernando de Noronha (etapp 4) och The Lizard.

 

- Det nya poängräkningssystemet är en perfekt blandning. Det kommer att belöna såväl inshore- som offshoreseglare. Det kommer att bli ett riktigt världsmästerskap i segling. Jag tror det kommer att bli mycket, mycket roligt, sade den danske seglaren Stig Westergaard, före detta olympisk seglare och deltagare i Volvo Ocean Race.

 

Uppehållen i hamnarna blir färre och med snabbare båtar kommer tävlingen att genomföras på bara åtta månader. För att kunna garantera de bästa villkoren i Södra Oceanen kommer tävlingen att starta i början av november 2005 från Medelhavet.

 

Tävlingsbanan följer fortfarande den traditionella clippertraden jorden runt med etappmål i Kapstaden i Sydafrika, Australasien (exakt plats meddelas när väl planeringen för America’s Cup är klar), Rio de Janeiro i Brasilien, Baltimore och Annapolis i USA, Southampton i England, Göteborg i Sverige och med slutmål i en hamn i Östersjön. Kortare uppehåll, som också kommer att vara delmål för poängräkningen, kommer att äga rum i Australasien och Nordamerika. Bankappsegling kommer att anordnas under varje längre uppehåll.

 

Under själva tävlingen tillåts inga väderleksrapporter från meteorologiska experter i land. Volvo Ocean Race skall testa besättningarnas skicklighet och inte skickligheten hos ett team på landbacken. Flottan kommer att få väderinformation från det högteknologiska tävlingshuvudkontoret i Storbritannien varje dag och med regelbundna intervall.

 

Tävlingens ägare och sponsor, Volvo, stöder seglingssporten generellt, inte bara genom att utveckla Volvo Ocean Race, utan också genom ett spännande seglingsprogram för ungdomar, Volvo Youth Sailing.

 

Slutligen gläder sig Volvo åt att kunna ytterligare understryka sitt engagemang när det gäller internationell segling genom att presentera ett nytt spännande havskappseglingsevenemang, som går av stapeln 2007. Volvo Pacific Race kommer att genomföras i de nya Volvo 70-båtarna och kommer att besöka asiatiska hamnar inklusive Kina och Japan och korsa Stilla Havet till San Francisco och San Diego i USA.

 

"Lanseringen av det nya formatet för Volvo Ocean Race är viktig. Det kommer att väcka stort intresse i seglarkretsar jorden runt. Nu gäller det att sådana som jag, andra som redan har gjort detta och de som vill in – och detta är mycket viktigt – går ut och skaffar fram de pengar som behövs. Nu har vi fått verktygen och rätt evenemang för att samla ihop pengarna så vi kan ställa oss på startlinjen", bekräftade Grant Dalton, havskappseglingsveteran och tidigare vinnare.

 

För intervjuer och annan medieinformation, v.v. kontakta

 

Sven Österberg, General Manager, Volvo Event Management Sweden

 

Mob: +46 708 44 95 65

 

Email: sven.osterberg@volvo.com

 

Lizzie Green, Press Officer, Volvo Ocean Race Headquarters Press Office

 

Mob: +44 7801 185 320

 

Email: lizzie.green@volvooceanrace.org

 

Webbplats: www.volvooceanrace.com

 

BILDER FRÅN VOLVO OCEAN RACE

 

För aktuella bilder och ritningar av den nya tävlingsbåten, v.v. kontakta vårt bildarkiv på http://media.vemuk.com Bilderna ställs till förfogande utan royalty för redaktionellt bruk.

 

Patrick Anderson - Picture Desk

 

Email:Patrick.Anderson@VolvoOceanRace.org

 

Tel: +44 1489 554 867

 

Mobile: +44 777 55 33 956

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera