Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars tradition av aktivt miljöarbete fortsätter i en allt högre takt

 

 

  • Katalysator med Lambdasond – Volvo först
  • Motorer för förnybara bränslen
  • PremAir® – ozonomvandlare
  • Miljöcertifierad verksamhet
  • Miljövarudeklarationer
  • Volvo 3CC – konceptbil för en hållbar mobilitet

Volvo Personvagnar flyttar nu fram positionerna i sitt arbete för en hållbar mobilitet och satsar stora resurser på miljöteknik de närmaste åren. Bland annat etableras ett hybridcenter i Göteborg där framtidens energieffektiva fordon ska utvecklas. Företaget har redan en lång tradition av miljösatsningar bakom sig; trevägs-katalysatorn med Lambdasond, motorer för förnybara bränslen, rena fabriker och avgasrening i världsklass är exempel på företagets milstolpar inom miljöområdet.

 

Lambdasonden – det största tekniska genombrottet
Redan 1976 introducerade Volvo Personvagnar som första bilföretag trevägskatalysatorn med Lambdasond – ett genombrott för bilars avgasrening. Över 90 procent av de skadliga emissionerna kunde elimineras med den nya tekniken och i dag har nästan alla bensindrivna bilar trevägskatalysator med Lambdasond.

 

FlexiFuel och Bi-Fuelmotorer
Som första biltillverkare i premiumsegmentet startade Volvo under 1995 sin produktion av Bi-Fuelbilar som går att köra på förnybar biometan med bensin som reservbränsle. Körning på biometan ger ett försumbart nettotillskott av växthusdrivande fossil koldioxid. I dag finns tekniken tillgänglig på den Europeiska marknaden för modellerna S60 och V70. För Volvos lilla plattform, S40 och V50, erbjuds FlexiFuelmotorer som körs på bioetanol E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin), vilket sänker nettoutsläppen av fossil koldioxid med 80 procent jämfört med bensin. Totalt kan 50 procent av Volvos modeller för närvarande fås med en motor som går att köra på ett förnybart bränsle.

Avgaser renas mycket effektivt
Inom området avgasrening har tekniken också gått framåt. Mellan 95-99 procent av de reglerade emissionerna tas i dag omhand av Volvos emissionskontroll och ca 95 procent av sotpartiklarna i dieselavgaserna elimineras av moderna partikelfilter. Avgaserna från Volvos renaste motorer är till och med i vissa trafikmiljöer renare än den omgivande luften!

 

Spännande konceptbilar för hållbar mobilitet leder vägen framåt
Konceptbilar är en viktig del i Volvo Personvagnars strategi för att utvärdera olika teknologier. Volvo 3CC, en fräck konceptbil med elmotor, visar hur framtidens bil kan se ut och är ett tongivande exempel på företagets forskning. Nyligen presenterades Volvo Multi-Fuel – en extremt ren motor med hög prestanda som går att köra på fem olika bränslen (biometan, etanol, naturgas, bensin och hytan, en blandning mellan 10 procent vätgas och 90 procent metangas).

 

Rena fabriker och miljöcertifierad verksamhet
Inte bara bilars miljöprestanda har varit i Volvo Personvagnars fokus genom åren; 1991 öppnades nya måleriet i Torslandafabriken – ett bilmåleri som än i dag är ett av världens renaste. Volvo var först att visa en bil utan ozonnedbrytande klorfluorkarboner (CFC) i luftkonditioneringssystemet 1991 och ett år senare var asbest helt borta ur Volvos bilproduktion. Miljövarudeklaration för bilar var också något Volvo Personvagnar var först att introducera, liksom PremAir® – en katalytisk beläggning på kylaren som kan omvandla marknära ozon till rent syre då bilen körs. I dag är så gott som hela verksamheten dessutom tredjepartscertifierd enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001, vilket säkerställer ett effektivt miljöarbete med ständiga förbättringar i hela organisationen.

 

Framtiden kräver mer än teknik
– Jag är stolt över vår miljöhistorik, säger Fredrik Arp, vd på Volvo Personvagnar. Volvo kommer att fortsätta sin tradition med ett offensivt miljöarbete. Fredrik Arp konstaterar dock att dagens miljöproblem och dess lösningar har en annan karaktär än gårdagens:
– Tidigare kunde vi lösa flera viktiga miljöproblem själva med hjälp av duktiga ingenjörer och avancerad teknik. Vårt största miljöproblem i dag, de ökade koldioxidutsläppen och klimatförändringarna, kräver dock så mycket mer än bara tekniklösningar från enskilda biltillverkare. Hela samhället måste vara involverat; beslutsfattare världen över måste föra en hållbar politik, produktion och distribution av förnybar energi måste förbättras och sist men inte minst måste konsumenterna i en allt större utsträckning våga, och vilja, investera i miljöteknik.
– Volvo Personvagnar kommer vara en aktiv partner i denna för samhället så komplexa utmaning. Vår roll är att vara en premiumleverantör av hållbara mobilitetslösningar. Ett arbete som jag med glädje ser fram emot att leda, avslutar Fredrik Arp.

 

Christer Gustafsson, cgustaf4@volvocars.com, tel: 031-59 65 25
Katarina Paulsson, kpaulsso@volvocars.com, tel: 0708-205084
Malin Persson, mperss58@volvocars.com, tel: 031-3254152

 

50240/MP

Sökord:
Miljö VPS, Allmänt VPS, Historik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera