Pressmeddelanden

Vägen till hållbar mobilitet är inte en utan flera

 

 

En hållbar mobilitet är det gemensamma målet för biltillverkare världen över. Det finns dock inget enskilt svar på hur man når dit. Dels är de lokala förutsättningarna olika och dels måste bränslen och system fungera också på lång sikt. Utifrån detta synsätt fortsätter Volvo Personvagnar att utveckla teknologi som möter både gällande och framtida krav.
- Vi erbjuder många bilmodeller som kan köras på förnybara bränslen. Lär dig mer om vårt miljöbilsprogram och senaste systemutveckling på Michelin Challenge Bibendum 2006, säger Hans Folkesson, tidigare forsknings- och utvecklingschef på Volvo Personvagnar AB som nu ansvarar för miljöteknik inom Fords europeiska verksamheter.

 

För ett säkrare och sundare liv
Alla verksamma inom transportsektorn måste ha i åtanke hur deras produkter påverkar miljön. Eftersom det inte finns någon enskild lösning på hur hållbar mobilitet kan uppnås är det snarare en mångfald av bränslesorter, motorer och system som tillsammans bildar den bästa lösningen. Det är denna inställning som Volvo Personvagnar utgår från i sitt miljöarbete.

 

- Vi är stolta att erbjuda motorer för förnybara bränslen till fyra av våra åtta bilmodeller, säger Hans Folkesson. Det är förmodligen en större andel än vad någon annan biltillverkare i vår storlek erbjuder idag.

 

Beroende av infrastrukturen
Volvo Personvagnar erbjuder redan i dag ett flertal bilmodeller för förnybara bränslen, vilka främst är tillgängliga i Europa. Det som hindrar dessa system från att nå en bredare marknad är bristen på en fungerande infrastruktur och storskalig produktion av förnybara bränslen.

 

- Volvo Personvagnar har utvecklat två motorer för förnybara bränslen som fungerar bra, säger Hans Folkesson. Allt eftersom infrastrukturen för dessa bränslen utvecklas kommer fler att kunna dra nytta av miljöfördelarna.

 

Tävlingsbidrag
Volvo Personvagnar tävlar med flaggskeppen i sitt miljöbilsprogram på Michelin Challenge Bibendum 2006. Samtidigt presenterar företaget sin prototyp Multi-Fuel, som är en del i deras arbete med att hitta olika lösningar för hållbar mobilitet. Volvo V70 Multi-Fuel är en prototypbil som optimerats för att köras på fem olika bränslen: hytan (10 % vätgas och 90 % metan), biometan, naturgas, bioetanol E85 och bensin.

 

Ren dieselteknologi är ett annat viktigt budskap som representeras av Volvo S40 1.6D, en fyrcylindrig 1,6-liters dieselmotor (109 hk) med en bränsleförbrukning på 4,9 liter per 100 kilometer. Det gör den till den bränslesnålaste Volvon genom tiderna. Volvo Personvagnar tävlar också med sina bilar för förnybara bränslen. Volvo V50 FlexiFuel har en fyrcylindrig 1,8-liters motor (125 hk) och körs på bioetanol E85 (85 % etanol och 15 % bensin), vilket sänker nettoutsläppen av fossil koldioxid med 80 % jämfört med bensin.

 

Volvo S60 Bi-Fuel har en femcylindrig 2,4-liters motor (140 hk) och körs på biometan eller naturgas, med bensin som reserv- och startbränsle. Vid naturgasdrift är koldioxidutsläppen cirka 25 % lägre än vid bensindrift. Körning på det förnybara bränslet biometan ger ett försumbart nettotillskott av växthusdrivande fossil koldioxid.

 

Gemensamma insatser behövs
Liksom miljöomsorg kommer säkerhet alltid att vara en viktig del i Volvo Personvagnars filosofi.

 

- Säkerhet och miljö är lika viktiga förutsättningar för liv, säger Hans Folkesson. Alla levande varelser behöver en sund och säker miljö för att överleva. Vårt jobb är att fortsätta utveckla teknologi som verkar sida vid sida med naturens egna system.

 

Volvo Personvagnar ser vikten av att hitta en balans mellan teknologi och miljö, mellan olika system och metoder. Företaget anser därför att andra biltillverkares insatser är lika viktiga i resan mot det gemensamma målet - en hållbar mobilitet inom transportsektorn.

 

- Vägen till hållbar mobilitet är inte en utan flera, säger Hans Folkesson.

 

För mer information är du välkommen att besöka Volvo Personvagnars Newsroom på www.media.volvocars.com eller kontakta:

Christer Gustafsson, cgustaf4@volvocars.com, tel: +46 31 59 65 25

 

One vision. Different ways
Volvo Personvagnar erbjuder ett brett utbud av bilmodeller som kan köras på förnybara bränslen. Vi har som tradition att utveckla säkra lösningar som gör skillnad här och nu. Bekanta dig med våra säkerhetssystem och miljöbilar i Paris den 8-12 juni.

Sökord:
Miljö VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera