Pressmeddelanden

Det här oroar en bilägare – Volvo Personvagnar har listan

 

 

Nästan alla människor oroar sig. Men orsakerna till oron varierar mellan olika länder.
När Volvo Personvagnar studerat vilka situationer som oroar bilister framgår skillnaderna tydligt.
 – Svenskar är mest bekymrade för att bilen ska bli stulen medan människor i Brasilien fruktar för attacker mot dem själva, säger Karin Bäcklund, ansvarig
för Market Intelligence på Volvo Personvagnar.

 

Volvo Personvagnar har gjort en undersökning om bilsäkerhet i nio länder: Brasilien, England, Italien, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan och USA. Cirka 200 bilägare från varje land svarade på frågor om sin personliga säkerhet, och bilens.
 – Det som generellt sett oroar mest vad gäller den personliga säkerheten är regelrätta attentat, berättar Karin Bäcklund. Både när man sitter i bilen och när man är på väg till eller från den.
Allra störst är rädslan för attentat i Brasilien. Där fruktar fyra av fem att de ska drabbas. Många oroar sig för att det ska gömma sig någon i bilen och vänta på föraren.
– Det hänger naturligtvis samman med situationen i landet. Brasilien har hög kriminalitet.
Kidnappningar och grovt våld är tyvärr en realitet som människor tvingas leva med.

I Brasilien och England säger många att de är rädda för bilkapning. Det vill säga, någon hoppar
in i bilen vid ett rödljus, rånar dem, misshandlar dem och/eller tvingar dem under vapenhot att
köra dit kidnapparen vill.
Även italienare fruktar attacker och bilkapning. De oroar sig också för att hamna i gatukravaller. Fyra av fem italienare önskar sig laminerade bilglas.
Det som bekymrar människor mest när det gäller själva bilen är att den ska bli stulen. Andra stora källor till oro är stölder av saker i bilen, att lämna den över natten på en plats som inte känns säker, samt att parkera på dåligt upplysta och obevakade parkeringsplatser.
Även här finns skillnader mellan länderna. Svenskar är påfallande oroliga för att lämna bilen obevakad över natten. Engelsmän fruktar mer för inbrott och stöld av saker som ligger i bilen, än för att själva bilen ska bli stulen. Medan nästan hälften av brasilianerna säger sig vara likgiltiga för stölder och inbrott. De fokuserar helt på den personliga säkerheten.
Orsakerna till oron avspeglar sig i vad de tillfrågade vill ha i sina bilar för att öka säkerheten.
Vid undersökningen fanns billarm inte med på listan över de fem mest önskade tillgängliga säkerhetslösningarna i Brasilien, medan det låg högst på den svenska listan.
I Brasilien och Italien ville man ha laminerade bilrutor, i Sverige föredrog man låsbara navkapslar.

Två saker fanns med på allas önskelistor, punkteringsfria däck och SOS-system (Mayday
system). Att kunna larma polis eller ambulans snabbt ansågs viktigt i samtliga länder.

Enigheten var ännu större när de blickade framåt några år. Då önskade sig alla teknik som hjälpte till att få tillbaka en stulen bil.
Karin Bäcklund menar att undersökningar av människors oro är viktiga hjälpmedel för bilindustrin.
– Vi tar detta på allvar, säger hon. Vi tar intryck och försöker anpassa bilarna efter kundernas önskemål.
– Säkerhet är ett kärnvärde för Volvo. Alla aspekter av säkerhet, en av dem är personlig trygghet.

 

50245/IJ/TBT

Sökord:
Trygghet
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera