Pressmeddelanden

Världsnyhet från Volvo Personvagnar varnar trötta och okoncentrerade bilförare

 

 

  • Driver Alert bidrar till säkrare körning
  • Många olyckor beror på trötthet
  • Driver Alert registrerar om bilen framförs på ett okontrollerat sätt
  • Varnar innan föraren somnar
  • Varningstext och ljudsignal
  • Liten risk för falsklarm
  • Hög tillförlitlighet

Nu tar Volvo Personvagnar ett nytt avgörande steg mot säkrare bilkörning. Efter noggranna studier av hur trötta förare fungerar vid ratten har Volvo utvecklat Driver Alert – en världsnyhet som registrerar bilens framfart på vägen och varnar innan föraren somnar. Systemet, som är patentsökt, ska hjälpa föraren till rätt beslut, inte ta över körningen.

 

Trötta förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem över hela världen. Enligt amerikanska trafiksäkerhetsorganet NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) förorsakas cirka 100 000 olyckor årligen på amerikanska motorvägar av förare som somnat bakom ratten. Cirka 1 500 är dödsolyckor och hela 71 000 leder till personskador. I Europa är förhållandet likartat. Den tyska försäkringssammanslutningen GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.) beräknar att cirka 25 procent av alla dödsolyckor på tyska motorvägar orsakas av trötthet.

Statistiken visar att Volvos Driver Alert är en viktig innovation. Den är i första hand utvecklad för situationer där risken att somna är som störst och där en olycka kan få ödesdigra konsekvenser. Exempelvis en rak, fin väg som får föraren att slappna av och där det ofta går lite fortare. Systemet träder i funktion i hastigheter över 65 km/tim och är sedan aktivt så länge hastigheten inte understiger 60 km/tim.

 

Registrerar det som händer på vägen
Driver Alert läser av bilens rörelser och bedömer om den framförs på ett kontrollerat eller okontrollerat sätt. Denna metod är unik bland fordonstillverkare och mycket tillförlitlig.

– Vi har valt att följa bilens framfart på vägen, istället för exempelvis rattrörelser eller förarens ögonrörelser, säger Dr Wolfgang Birk, projektledare för Driver Alert inom Volvo Personvagnar. Därmed får vi en säkrare indikation på att något håller på att gå snett och kan varna föraren innan det är för sent. Vi mäter ju inte mänskligt beteende, som varierar från person till person, utan effekten av beteendet. Detta gör också att risken för falsklarm är mindre.

Systemet varnar också om föraren brister i koncentration av någon annan orsak än trötthet. För mycket fokus på navigator, audioanläggning eller barn i bilen kan avslöjas innan kontrollen över bilen går förlorad.

 

Textmeddelande och ljudsignal varnar innan något händer
Tekniskt består Driver Alert av en kamera, ett antal sensorer och en beräkningsdator. Kameran, som är monterad mellan vindrutan och innerbackspegeln, mäter kontinuerligt avståndet mellan bilen och vägbanans markeringar. Sensorerna registrerar bilens rörelser. Datorn lagrar informationen och beräknar risken att föraren ska tappa kontrollen över bilen. Om risken bedöms som hög varnas föraren av en ljudsignal. Dessutom visas ett textmeddelande i bilens informationsdisplay.

Föraren kan dessutom få information från bilens färddator om sin körning. Utgångsläget är fem tända stjärnor. De slocknar en efter en, ju vingligare färden är.
–Driver Alert ska inte förväxlas med Lane Departure Warning, som varnar när en filmarkering passeras, säger Dr Wolfgang Birk. Driver Alert har istället fokus på hur bilen framförs och varnar när det sker på ett okontrollerat sätt. En avgörande skillnad mellan systemen är att Driver Alert reagerar utan att någon linje behöver korsas.

Driver Alert har testats i bil och simulator, med mycket goda resultat och hög tillförlitlighet.
–Systemet har under våra tester inte missat någon som varit på väg att somna vid ratten, säger Dr Wolfgang Birk. Men vi kommer ändå att fortsätta testa och finjustera funktionerna tills Driver Alert erbjuds till Volvokunderna. Vi räknar med att det kommer att ske inom två år.

 

50240/KH/ON

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.