Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars vision för 2020: Hållbar mobilitet utan olyckor

 

 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har pekat ut ett antal utmaningar som samhället står inför om vi ska kunna njuta av fri rörlighet på ett säkert och hållbart sätt i framtiden.
  De flesta utmaningarna är direkt kopplade till Volvo Personvagnars kärnvärden säkerhet och miljö.
  – Vi är skyldiga att vara en del av lösningarna som ger världen hållbar mobilitet. Ur affärssynpunkt är detta dessutom en fantastisk möjlighet, och vi är djärva nog att tro att vi kan hjälpa till att skapa en trafikmiljö där de flesta olyckor kan undvikas, säger Lex Kerssemakers, som ansvarar för varumärkes-,
affärs- och produktstrategier vid Volvo Personvagnar.

Volvo Vision 2020 är den yttre ramen för företagets strävan att behålla sin ledande position inom säkerhet och miljö. Samtidigt måste Volvo fortsätta göra bilar som vädjar till människors känslor.
  – För oss handlar hållbarhet dessutom om att fortsätta vara ett lönsamt företag. Att betraktas som nummer ett inom säkerhet och miljö räcker inte, säger Lex Kerssemakers.
  Tidigare har man ofta satt likhetstecken mellan Volvo Personvagnar och skyddande säkerhetssystem. På senare år har Volvo tillfört allt fler funktioner som har med förebyggande säkerhet att göra för att företaget ska kunna bevara sin konkurrenskraft i jakten på säkerhetsmedvetna bilköpare.
  – Nästa steg blir att gå utanför bilen. Morgondagens bilar kommer att börja kommunicera med andra trafikanter. Om vi kan göra detta så bra att bilar inte längre krockar och kan undvika olyckor där andra trafikanter är inblandade, ja, då talar vi plötsligt om en helt annan slags bil än dagens. Detta skulle få enorma konsekvenser för utformningen av bilen. Den skulle kunna göras lättare och effektivare, vilket innebär lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp, säger Lex Kerssemakers.

 

Från det gemensamma bästa till det enskilda bästa
Miljömedvetandet ökar för varje år som går.
  Många kunder är emellertid ovilliga att köpa miljöteknik, eftersom de anser att miljön är en gemensam fråga, d v s något som alla bär ansvar för och som är bra för samhället i stort, snarare än för bilägaren som individ.
  Däremot är man i större utsträckning beredd att betala för motorprestanda, färg och klädsel, och allt annat som är attraktivt för bilköparen som individ.
  – Vi måste arbeta med koncept som kunderna är intresserade av och villiga att köpa.
  Varumärket Volvo är starkt knutet till säkerhet och miljö – och de kärnvärdena har gett oss konkurrensfördelar under årens lopp. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter utveckla funktioner som kan bekräfta våra kärnvärden även i framtiden. Det är detta vår vision handlar om, säger Lex Kerssemakers.

 


50220/HÅ

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.