Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar satsar på förnybara material

 

 

Om Volvo Personvagnars kreativa konstruktörer får som de vill, kommer du i framtiden att kliva in i en Volvo där mycket av inredningen tas direkt från naturen. Materialet i klädslar, golvmattor och andra komponenter kommer att hämtas från förnyelsebara och hållbara källor som hampa, jute, raps och soja.

Volvo Personvagnars miljötänkande sträcker sig betydligt längre än till att enbart forska kring ny teknik för att ersätta konventionella bensin- och dieselmotorer med hybrider och alternativa bränslen. Som ett led i en radikal vision för att bevara vårt behov av hållbar mobilitet även efter 2020 arbetar Volvo Personvagnars forsknings- och utvecklingsteam också på att förverkliga en vision, där Volvo i allt högre grad kommer att utnyttja förnyelsebara naturprodukter i klädslar och andra material till år 2020.
  – Vi lägger nu i en högre växel i utvecklingen av grönare bilar. Redan i dag tar vi steg mot en framtid där de åkande ska kunna sitta i en Volvo där ’hårda’ komponenter som instrumentpaneler och innertak tillverkats av lin och cellulosa i stället för oljebaserade polymerer. Snart kommer man att kunna njuta av bekväma textilier tillverkade av naturfibrer och med sojabaserade skumstoppningar, säger Katarina Sundqvist från Volvo Personvagnars Forsknings- och Utvecklingsavdelning.

 

Biobaserade produkter är rätt väg att gå
– Att biobaserade produkter ersätter oljebaserade komponenter i Volvos bilar är helt klart rätt väg att gå. Detta har både ekologiska och ekonomiska skäl, säger Katarina Sundqvist och tillägger:
  – Med biobaserade produkter kan vi minska behovet av att transportera material, eftersom många jordbruksprodukter framställs lokalt. Biobaserade produkter är dessutom lätta att framställa, bidrar till att minska avfallet från jordbrukssektorn och förbättrar möjligheterna till biologisk nedbrytning och återvinning.
  Efter två års utvecklingsarbete har Volvo Personvagnar börjat pilottillverkning av en matta för bagageutrymmet som ersätter traditionell polyester med 100 procent biologiskt nedbrytbart lin och cellulosa. Mattan är lätt att bryta ner och kompostera. Den har dessutom bättre ljuddämpande egenskaper. Enligt Volvo Personvagnar kan mattans naturmaterial även användas för att tillverka hårda paneler såsom mittkonsoler eller dörrstolpspaneler till bilar.
  – Naturfibrer som sisal, hampa, jute och lin är inte bara en förnyelsebar resurs. Biofibrer minskar dessutom både bilens vikt och materialkostnaden, säger Anders Högström från Volvo Personvagnars enhet för strategisk utveckling av inredning och klimatsystem.
  – Genom att ersätta glasfibrer med naturfibrer med lägre densitet kan vi drastiskt
sänka vikten på de material som används i bilarna med upp till 30 procent av det ersatta materialet – vilket i sin tur bidrar till lägre bränsleförbrukning och mindre föroreningar!

 

Fördelarna med att ersätta glasfibrer med naturfibrer
I sin vision för 2020 ser Volvo Personvagnar även en möjlighet att använda naturfibrer för att ersätta glasfibrer i plaster och hartser.
  – Förutom lägre vikt ger naturfibrer fördelar som bättre ljuddämpning, mindre förslitning på verktyg och effektivare återvinning, tillägger Anders Högström. Härdade naturfibermaterial minskar vårt oljeberoende och ger kostnads- och prestationsfördelar. De biobaserade material som utvecklats av Volvo Personvagnar har dessutom säkerhetsfördelar, eftersom naturfibrer absorberar energi extremt effektivt vid en eventuell krock och varken spricker eller splittras.
  I dag kan cirka 85 procent av en Volvos vikt återvinnas. 26 procent består av plaster och andra icke-metalliska material. Volvo utnyttjar redan förnyelsebara material i upp till 100 växtbaserade komponenter, i första hand ljuddämpande block eller mattor tillverkade av bomullsfibrer. Ett stort antal dörrpaneler och innertaksstommar baseras också på förnyelsebara källor – och Volvo Personvagnar tror att en övergång till ännu fler material baserade på bioprodukter skulle kunna bidra till att minska den globala användningen av råolja för plaster med cirka 550 000 fat per år till år 2020.
– Men vår vision för 2020 sträcker sig ännu längre. Vi står bara i början av en spännande resa för att göra Volvo Personvagnar till en av de absoluta miljöledarna i premiumsegmentet, säger Lex Kerssemakers, som ansvarar för varumärkes-, affärs- och produktstrategier vid Volvo Personvagnar.

 

Vi strävar efter en ekologiskt hållbar verksamhet
Volvo Personvagnar anser att en övergång till naturligt nedbrytbara biopolymerer – som ett led i utvecklingen av en ekologiskt hållbarare verksamhet – kommer att minska såväl förbrukningen av ändliga resurser som mängden avfall. Lex Kerssemakers understryker Volvo Personvagnars avsikt att bli lika uppmärksammade för sina miljölösningar som för sitt säkerhetstänkande, och han tillägger:
  – Vårt mål är att minska miljöpåverkan från våra produkter och verksamheter, och att förbättra enskilda individers möjligheter till hållbar mobilitet.
  Även om Volvo Personvagnar genomför mycket av sin forskning internt, bedriver företaget ett intensivt samarbete med Ford Motor Company, externa leverantörer och olika tekniska forskningsinstitutioner, som Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Bland annat har man löst problemet att skapa en naturprodukt som kan motstå höga temperaturer och som klarar fukt.

 

En strategi för att sätta människors välbefinnande och miljön i första rummet
Med sin vision för 2020 undersöker Volvo Personvagnar en miljövänligare framtid, där människans hälsa, välbefinnande och miljö prioriteras i företagets säkra, attraktiva och ekologiskt hållbara produkter.
  – Vår vision är att bli en del av lösningen på fordonsbranschens viktigaste miljöutmaningar; klimatförändring, luftkvalitet, oljeberoende och trafikstockningar.
  Eftersom man inte kan uppnå hållbar mobilitet på egen hand, fokuserar Volvo Personvagnar på de områden där företaget kan lämna de viktigaste bidragen – energieffektivitet, hälsa och personlig rörlighet. Volvo Personvagnar tillämpar därför en konsekvent strategi för hållbar rörlighet som syftar till att driva processer, projekt och produktutveckling i enlighet med företagets hållbarhetsmål.

 

För mer information om Volvo Personvagnar, besök vår webbplats på www.volvocars.com

 


50220/HÅ

Sökord:
Miljö VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera