Pressmeddelanden

Bilnyckeln som även reglerar farten

 

 

Volvo Personvagnars senaste bidrag till trafiksäkerheten är en experimentbil som är utrustad med ett kombinerat alko-och bälteslås samt en speciell bilnyckel som reglerar bilens fart. För att kunna starta bilen måste föraren först blåsa i alkolåset och därefter spänna fast bältet. Utan godkänt utandningsprov och fastspänt bilbälte startar inte bilen. Det tredje steget är att bilen, med hastighetsnyckeln, inte kan gå fortare än till exempel 90 km i timmen.

 

– Vi vet att en mycket stor del av bilolyckor med allvarliga skador eller dödlig utgång som följd orsakas av förare som är alkoholpåverkade. Enligt EU-kommissionen bedömer man att ungefär 10 000 personer varje år dör i alkoholrelaterade trafikolyckor på de europeiska vägarna. Många bilolyckor orsakar allvarliga personskador till följd av att förare och passagerare inte har varit bältade. Därför arbetar vi även med utveckling av alkolås. Med vår Multi Lock-teknik är tanken att försöka förebygga dessa olyckor, säger Ingrid Skogsmo, chef för säkerhetscentrum på Volvo Personvagnar AB.

 

Internationell statistik visar också att ungdomar är klart överrepresenterade när det gäller bilolyckor. Risken att förolyckas för 18-25-åringar är mer än dubbelt så stor än för personer mellan 26-50 år visar EU-statistik. Ofta beror olyckorna på för hög hastighet i kombination med bristande erfarenhet. Detta är en livsfarlig kombination av omständigheter.

 

– Med vår hastighetsnyckel kan man enkelt programmera bilen till att inte gå fortare än till exempel 90 km/tim. Det ger föräldrar en ökad trygghet när de lånar ut bilen till sina barn med färska körkort. Detta är också en teknik som mycket väl kan användas i lika former av yrkes- eller nyttotrafik. En distributionsbil som aldrig lämnar storstadsområdet behöver ju inte gå fortare än 70 km/tim, menar Ingrid.

 

Hastighetsnyckeln kan förprogrammeras till vilken hastighet som helst. I vissa europeiska länder finns redan "ungdomskörkort" som innebär att föraren under en bestämd tid inte får köra fortare än 90 km/tim vilket markeras med en 90-skylt på bilen. Med hastighetsnyckeln skulle tillämpningen bli lättare att genomföra.

 

Volvo Personvagnar har utvecklat sitt Multi Lock-system för att väcka intresse kring trafiksäkerheten hos allmänhet och beslutsfattare. I Volvos utförande är tekniken mycket enkel att använda i och med att alkolåset sitter på själva bilbältet.

 

– Experimentbilen är viktig för att se över möjligheterna att erbjuda Multi Lock-teknik i alla våra bilar, förklarar Ingrid Skogsmo.

 

50240/ON

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera