Pressmeddelanden

Åtgärder mot urbaniseringsproblem ger Volvos miljöpris 2004

 

 

Volvos miljöpris 2004 går till Dr David Satterthwaite och Jaime Lerner samt Dr Luisa och Dr Mario Molina. Gemensamt för de fyra pristagarna är att de arbetar med att finna åtgärder mot de miljöproblem som följer på den tilltagande urbaniseringen i framför allt utvecklingsländer.

Sedan år 1900 har världens befolkning fyrdubblats samtidigt som antalet människor som bor i storstäder ökat 14 gånger – från 225 miljoner till 3,2 miljarder. 2004 kommer att bli första året i historien då antalet människor på jorden som bor i städer är fler än de som bor på landsbygden. Ingenstans går denna utveckling fortare än i utvecklingsländerna och i urbaniseringens spår följer svåra miljörelaterade problem.

Dr David Sattertwhaite har i mer än 25 år ägnat sig åt att studera människors boendemiljöer i utvecklingsländer. Hans banbrytande analyser har fått stor betydelse för vår förståelse för hur samhället skall klara vattenförsörjning, hälso- och boendefrågor, fattigdomsproblem och frågan om hållbar livsföring i storstäderna.

Jaime Lerner är arkitekt och f d borgmästare i Curitiba, Brasilien. Som borgmästare var han med om att utveckla innovativa metoder för att styra utvecklingen i snabbväxande städer med utbredd fattigdom. Bland hans insatser märks framtagandet av ett lönsamt och välanvänt transportsystem samt effektivt avfallshanteringssystem som involverat invånarna och samtidigt belönat dem med mat och resbidrag.

Dr Luisa och Dr Mario Molina har i spetsen för ett team om 50 forskare, ägnat sig åt att studera de växande problemen med luftföroreningar i storstäder. De har med hjälp av innovativa vetenskapliga metoder analyserat ursprung och dagliga mönster för utsläpp, följt och försökt förutsäga dynamiken bakom utsläppens omvandling till miljöförstörande ämnen samt undersökt sambandet mellan luftföroreningar och dödlighet.
Det här är 15:e året som Volvos miljöpris delas ut till internationellt välkända experter och forskare. Priset instiftades 1989 för att stödja och uppmärksamma forskning och utveckling inom miljöområdet och har sedan dess fått status som en av världens mest prestigefyllda miljöutmärkelser. Prissumman är på 1,5 miljoner och prisutdelningen kommer att äga rum i Göteborg den 11 november i år. Mer information om miljöpriset och dess vinnare, inklusive bilder, finns på Volvo miljöpris hemsida: www.environment-prize.com.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
AB Volvo: Malin Ripa, 031-66 11 61
Volvo Personvagnar: Jeanette Carlsson, 031-325 99 43

Sökord:
Miljö VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.