Pressmeddelanden

Gravid provdocka hjälper Volvo Personvagnar att bättre förstå olyckor med blivande mödrar

 

 

Säkerhetssystemen i dagens bilar utvecklas med hjälpa av avancerade krockdockor, både vuxna och barn.  Forskarna behöver fortfarande lära sig mer om riskerna för foster och gravida kvinnor vid bilolyckpr och hur man ytterligare kan eliminera dessa risker.
För att sprida mer ljus över detta område har Volvo Personvagnar utvecklat en unik digital modell av en gravid krockdocka.

”Nu täcker vi in en annan fas i våra kunders liv”, säger Laura Thackray, CAE och biomekanisk ingenjör vid Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum, som utvecklade modellen och döpte den till Linda.

Enligt dr. Harold Weiss, biträdande professor vid universitetet i Pittsburgh, centrum för skadeforskning och kontroll, är trauman, i första hand bilolyckor, den främsta dödsorsaken under graviditeten. Olyckor med motorfordon är den ledande orsaken till sjukhusbesök på grund av skada för gravida kvinnor. För fostren är bilolyckor den främsta orsaken till skador med dödlig utgång. Denna form av olyckor är flera gånger vanligare än dödsolyckor med spädbarn.

Linda är en datormodell av en gravid krockdocka, uppbyggd av finita element. Nedre delen av hennes bröstkorg, buken och höftpartiet motsvarar den mänskliga kroppen, med människoliknande vävnader, medan resten av modellen liknar dagens fysiska Hybrid III-dockor som byggts upp av syntetmaterial och stål. Hennes människoliknande delar inkluderar revben, mjuk bukvävnad, höftben, gravid livmoder, fostervatten och en 36 veckors baby, ”Kira”. Lindas kroppsstorlek och graviditetsvecka kan ändras för att motsvara en viss passagerare.
”Krockprover för att prova ut rätt placering av säkerhetsbältet och undersöka skademekanismerna har varit bland Lindas viktigaste användningsområden sedan hon blev färdig i början på 2002”, förklarar Laura Thackray.

Möjligheter till fortsatt utveckling
I försöken har det varit möjligt att studera hur den virtuella blivande modern och hennes ofödda barn påverkas av säkerhetsbältet och luftkudden i simulerade bilolyckor. Tack vare datamodellen kan man studera – mycket detaljerat – hur säkerhetsbältet rör sig, säkerhetsbältets, luftkuddens och rattens påverkan på livmodern och barnet, och hur barnet rör sig i förhållande till moderns kropp, bland annat. Modellen kan också användas för att prova nya utföranden av säkerhetsbälten och andra säkerhetssystem.
”Utifrån simuleringsresultaten med Linda och ergonomiska studier som gjorts här vid Volvo Personvagnar är jag övertygad om att det finns en potential för fortsatt utveckling av dagens säkerhetssystem, framför allt säkerhetsbältet, för att ge optimal användbarhet och bästa möjliga skydd för gravida kvinnor. Och jag tror dessutom att övriga passagerare kommer att ha nytta av lösningarna”, säger Laura Thackray.

I dag undrar många gravida kvinnor om säkerhetsbältet kan skada deras ofödda barn vid en eventuell bilolycka. Samtliga forskare är emellertid överens om att rekommendera att de alltid skall bära sitt säkerhetsbälte.
”För närvarande är säkerhetsbältet det bästa skyddet för gravida kvinnor och deras ofödda barn. Men det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt sätt. Det skall sitta spänt på kroppen, med det diagonala säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen. Höftsäkerhetsbältet skall vara rakt och sitta så lågt som möjligt under magen, och det får aldrig glida upp”, säger Laura Thackray.
Hon säger också att ”en annan viktig rekommendation är att gravida förare bör skjuta tillbaka sina stolar och skjuta fram ratten, så att de fortfarande kan köra bekvämt, men har maximalt avstånd mellan magen och ratten.

Bildtexter
Den virtuella dockan Linda i genomskärning. Modellen baseras för närvarande på en kvinna i graviditetens slutskede, och motsvarar den genomsnittliga kroppsstorleken för en amerikansk eller europeisk kvinna.

 

”Volvo Personvagnar strävar efter att försöka lära sig mer om hur man bättre skyddar gravida kvinnor och deras ofödda barn”, säger modellens utvecklare Laura Thackray, CAE och biomekanisk ingenjör vid Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum.

50240/LT/JS

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera