Pressmeddelanden

Volvo Car Group når milstolpe i sitt säkerhetsarbete: en miljon bilar med banbrytande autobromsteknik sålda

 

Idag passerade försäljningen av Volvobilar utrustade med ett system för automatisk bromsning miljongränsen. Volvo Car Group når därmed ännu en milstolpe som stärker företagets världsledande ställning inom fordonssäkerhet.

 

Volvo Cars teknik för automatisk bromsning inbegriper flera världsnyheter: City Safety-systemet som är standard och fungerar vid hastigheter upp till 50 km/h; kollisionsvarning med full autobroms samt fotgängar- och cyklistdetektering med full autobroms.

 

- Enligt flera nyligen publicerade rapporter bidrar vår banbrytande autobromsteknik till att minska risken för att bli inblandad i en påkörningsolycka bakifrån med över 20 %. En miljon Volvobilar med autobroms som rullar ute på vägarna tar oss närmare vårt mål att ingen ska förolyckas eller skadas allvarligt i en ny Volvo från och med år 2020, säger Thomas Broberg, säkerhetsexpert på Volvo Car Group.

 

Dokumenterat effektiv autobroms

Att Volvo Cars taktik är effektiv bekräftades nyligen svart på vitt: 

  • Fördelarna med den banbrytande City Safety-tekniken med automatisk bromsning vid låga hastigheter dokumenterades i en rapport från Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) 2011. Rapporten redovisade en markant minskning av antalet försäkringsärenden.
  • En liknande studie som genomfördes av försäkringsbolaget Volvia 2012 visar att Volvobilar utrustade med City Safety är inblandade i 23 % färre påkörningsolyckor bakifrån än bilar som saknar autobroms.
  • Undersökningsresultat från försäkringsbolaget Folksam visar att City Safety innebär en skademinskning med 64 % för personer i de bilar som blir påkörda bakifrån på vägar där hastighetsgränsen är 50 km/h. I situationer där City Safety har aktiverats men en krock inte har kunnat undvikas helt minskar skadorna med omkring 40 %.
  • I 2012 års slutrapport från EuroFOT-forskningsprojekten drar man slutsatsen att en bil med adaptiv farthållare och kollisionsvarning reducerar risken att krocka med bilen framför på en motorväg med 42 %.

Fokus på mer stöd till föraren

Framtida Volvobilar kommer att innehålla ytterligare förbättringar av befintliga säkerhetssystem men även nya lösningar. Volvo Car Groups pågående forskning inom autobromsteknik fokuserar även på att göra systemen mer effektiva för nattkörning. Kommande lösningar kommer även att omfatta fler föremål och trafiksituationer.

 

- Med ett smart samspel och nya avancerade lösningar kommer vi att fortsätta bidra till att kollisioner undviks. För våra allra senaste bilmodeller har vi dessutom minskat antalet fall med lindriga till svåra skador med två tredjedelar jämfört med äldre bilmodeller. Vi arbetar ständigt på nya lösningar som kan sänka den siffran ännu mer, fortsätter Broberg.

 

Autobromsteknik - översikt

Så här fungerar Volvo Cars nuvarande autobromsteknik:

  • Med standardsystemet City Safety bromsas bilen automatiskt om föraren inte reagerar i tid när framförvarande fordon plötsligt bromsar in eller stannar. Systemet är aktivt vid hastigheter upp till 50 km/h.
  • Fotgängar- och cyklistdetektering med full autobroms är en banbrytande teknisk lösning. Systemet kan känna av såväl fotgängare som cyklister framför bilen; det varnar föraren och applicerar automatiskt full bromskraft om föraren inte reagerar i tid.
  • Kollisionsvarning med full autobroms är aktivt vid alla hastigheter och kan förhindra en kollision om den relativa hastighetsskillnaden är högst 35 km/h. Om den relativa hastigheten är högre dämpas kollisionskraften. Bromsarna aktiveras automatiskt om föraren inte reagerar på varningen när risken för påkörning bakifrån med ett annat fordon är överhängande.

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera