Pressmeddelanden

Mänsklig näsa bestämmer nybilslukt

 

 

En väl inrökt bil med överfull askkopp, som fått stå i sommarsolen ett par timmar, skulle i Volvo Personvagnars lukttest få en 5:a, och därmed betyget ”kraftigt störande”. Hur det luktar i en bilkupé bedöms efter en internationell skala från 1 – 6. Testet görs med hjälp av normala näsor och en solsimulator, kapabel att lysa som en medelhavssol även i den mörkaste nordiska vinter.
Ännu finns ingen teknisk apparatur som kan ersätta luktorganet näsan. Framför allt inte avgöra om något luktar gott eller illa. Volvo Personvagnar har därför en luktpanel med åtta särskilt utvalda ”normalnäsor” som guidar konstruktörerna rätt i materialval och produktionsmetoder för framför allt bilens interiör. En ny Volvo skall lukta Volvo.

 

Vad som luktar gott eller inte är individuellt. Somliga kan anse att en specifik lukt är irriterande, andra tycker om samma lukt. En del människor vill ha starka luktupplevelser, andra tycker att stark lukt irriterar oavsett hur det luktar.
– Men stark lukt kan också skapa irritation hos överkänsliga personer, säger Lotta Styrenius, konceptingenjör på Volvo Personvagnar med lukt som specialitet.
  Människor kan få huvudvärk, irriterade ögon, näsa och svalg eller bli illamående.

 

I en bilinteriör är det framför allt lösningsmedel, tillsatsmedel och monomerer från plast som luktar. Hur de olika inredningsdetaljerna luktar skall alltså luktpanelen bedöma.
  Luktpanelen består av åtta utvalda personer. De väljs noggrant ut i en process där målet är att de alla skall ha ”normalt” luktsinne och inte avvika allt för mycket från varandra.

 

– Näsor som tycker om lukter de andra i panelen upplever som irriterande sorteras bort, säger Lotta Styrenius, liksom om de överhuvudtaget inte kan upptäcka, eller är för känsliga, för en lukt. Alla skall vara icke-rökare, eftersom rökning kan påverka luktsinnet.

 

Panelen bedömer lukten från bilens inredningskomponenter enligt en skala från 1 – 6, där 1 står för ”ej märkbar” och 6 för ”outhärdlig”. För att en komponent ska bli godkänd får testresultatet inte överstiga nivå 3, ”tydligt märkbar, men ännu ej störande”.

 

– Vi ställer stora krav på oss själva och på våra underleverantörer, säger Lotta Styrenius. Att sätta sig i en ny bil skall vara en angenäm upplevelse också för näsan.

 

50240/ih

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera