Pressmeddelanden

Ingen kontaktallergi med Volvointeriör

 

 

Det finns ett viktigt område där kontaktallergierna ökar i samhället och som har betydelse för en ansvarsfull biltillverkare: kontakt med nickel och sexvärt krom.
– Vi ser att kontaktallergierna ökar och de i högre grad drabbar kvinnor än män, säger Andreas Andersson, miljöingenjör på Volvo Personvagnar.

 

Nickel
Detta gäller till exempel nickelallergier som, enligt en europeisk studie, drabbar åtminstone 10 procent av den kvinnliga befolkningen och en procent av männen. Nickelläckage har visat sig vara den vanligaste formen av hudkontaktallergi.
– Därför har Volvo Personvagnar på eget initiativ beslutat följa ett EU-direktiv från 2001om nickelläckage från produkter med långvarig hudkontakt, säger Andreas Andersson vidare. Volvos krav omfattar till exempel nycklar, dörrhandtag och bilbälteslås, trots att hudkontakten med dessa föremål är kortvarig.

 

Textiler
Sedan 1998 tillämpar Volvo Personvagnar textilbranschens Öko-Tex 100-standard. På så sätt kan man försäkra sig om att textilmaterial är testade med avseende på t ex allergi- och cancerframkallande färgämnen, formaldehyder, pesticider, tungmetaller och klorerade fenoler.
– Detta är ett omfattande regelverk som redan betytt mycket inom textilindustrin.

 

Sexvärt krom
Allergi mot sexvärt krom förekommer hos cirka 2–3 procent av befolkningen. Den orsakas huvudsakligen av läder där krom använts i garvningsprocessen. Skor, handskar och klockarmband av läder garvat med krom är vanliga exempel. Garvning gör läder hållbart, men sexvärt krom från vissa garvningsprocesser kan frigöras och skapa allergi.
  Allt läder, med något enstaka undantag, som Volvo Personvagnar använder i sina bilar är idag behandlat med vegetabiliska garvämnen.

 

50240/ih

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.