Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar prioriterar skyddet mot nackskador vid frontalkrockar

 

 

Nackskadeskyddet WHIPS – standard i alla Volvo-bilar – har halverat risken för långvariga nacksmärtor vid en påkörning bakifrån. Nästa steg för Volvo Personvagnar är att ge samma skydd även vid frontal- och sidokrockar.

 

En av dem som verkligen studerat vilka faktorer som ökar skaderiskerna är Lotta Jakobsson, biomekaniker på Volvo Personvagnar och blivande doktor i Teknisk trafiksäkerhet:
– Det handlar om att ständigt gå vidare i arbetet med att utveckla produkter som skyddar i verkliga livet, säger hon.

 

Nackskador är den vanligaste trafikskadan och bara i Sverige drabbas 25 000 människor varje år. Knappt en av tio får långvariga problem med nacksmärtor som ofta är svåra att utreda. Lotta Jakobssons doktorsavhandling visar på ökade kunskaper om vilka faktorer som ökar skaderisken och ger riktlinjer för utveckling av skyddssystem då skadebilden inte är helt klarlagd.

 

WHIPS – skadereducerare sedan 1998
Denna forskningsmetod ligger bakom utvecklingen och utvärderingen av Volvo Personvagnars säkerhetssystem WHIPS, som lanserades 1998 och som idag är standard i alla Volvobilar. Genom att kombinera analyser från verkliga kollisioner med avancerade datasimuleringar har Lotta Jakobsson studerat rörelsemönstret i nacken hos åkande i olika situationer.

 

— Vi måste veta hur vi vill att nacken ska röra sig för att få bästa skydd. Mest känt är att en påkörning bakifrån utgör den största risken för nackskador, säger Lotta Jakobsson men menar också att risken för nackskador finns vid alla typer av olyckssituationer eftersom frontalkrockarna är mer än dubbelt så vanliga. Därför är antalet drabbade jämförbara med de som blir påkörda bakifrån.

 

Större skaderisk – och bättre skydd
Avhandlingen belyser faktorer som ökar skaderisken vid såväl frontalkrock som vid påkörning bakifrån. Dessutom har analyserna av verkliga olyckor visat att flera faktorer påverkar skaderisken i lika hög grad som krockens våldsamhet. Faktorer som kön, ålder, längd, kroppsvikt och sittställning.
— En persons livssituation kan faktiskt ha betydelse. Tidigare nackbesvär påverkar skaderisken, och flera andra studier har visat att en pressad livssituation påverkar läkningsprocessen, säger hon.

 

När bilstolen WHIPS utvecklades visste man att den skulle minska antalet nackskador men inte i hur stor utsträckning. I utvärderingen jämförs stolen med sina föregångare i Volvo S40/V40 och Volvo S70/V70. Beräkningarna visar att WHIPS minskat fallen med ont i nacken direkt efter krocken med 33 procent. De fall som ger besvär i mer än ett år minskar med 53 procent.

 

Lotta Jakobsson anställdes vid Volvo Personvagnar 1989 som civilingenjör från Chalmers, 22 år gammal. 1991 blev hon biomekaniker inom säkerhetsområdet och nyligen utnämndes hon till teknisk specialist på Volvo Personvagnar.
Fredag 27 februari disputerar Lotta Jakobsson på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg med sin avhandling ” Whiplash Associated Disorders in frontal and rear-end impacts: Biomechanical guidelines and evaluation criteria based on accident data and occupant modelling.” Avhandlingen är gjord på institutionen för Maskin och Fordonssystem.

 


50250/JS/LS

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.