Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar i Kina rekryterar fler “säkerhetsambassadörer” i Kina

 

 

Initiativet har fått ett entusiastiskt mottagande, eftersom det stämmer överens med den rådande stämningen i landet.
I november inledde Volvo Personvagnar i Kina en serie arrangemang över hela landet för att öka allmänhetens medvetenhet när det gäller bilar och säkerhet.

 

Volvo arrangerade det första seminariet om barnsäkerhet i Kina den 28 november 2003. Efter mötet distribuerades gratis Volvos folder (se pdf-fil under relaterad information) om barnsäkerhet och man började rekrytera “säkerhetsambassadörer” i Kina. Eftersom det senare initiativet har hälsats med särskild entusiasm från allmänhetens sida har Volvo i Kina nu beslutat att öka antalet “säkerhetsambassadörer” till 200

Enligt Volvos ursprungliga meddelande skulle de första 60 kunderna som köper en Volvo S80 från Volvo Personvagnars auktoriserade återförsäljare under perioden 28 november till 31 december 2003, rekryteras som “Volvos säkerhetsambassadörer”. De kommer att bjudas till Sverige för att besöka Volvos säkerhetscenter i Göteborg och personligen uppleva de system för total säkerhet som Volvo utrustar sina bilar med. När de sedan kommer tillbaka hem blir de aktiva förespråkare för bilsäkerhetsidéer i Kina. Initiativet har fått ett mycket varmt mottagande på marknaden. Under en 10-dagarsperiod överträffades det angivna antalet köpare av nya Volvo S80.

Ett varmt mottagande
Det fantastiskt varma mottagandet för Volvos initiativ att rekrytera “säkerhetsambassadörer” kan tillskrivas de kinesiska kundernas ökande medvetenhet om säkerhetsfrågor. I takt med att levnadsstandarden höjs kan nu genomsnittskinesen få råd att köpa sin egen bil och fordonssäkerhet har blivit en viktig fråga för allmänheten. Enligt statistik som släppts av trafikenheten inom ministeriet för offentlig säkerhet, svarade dödsfallen i trafikolyckor för 78,5 procent av alla dödsfall på grund av olyckor under 2002. Under de första 6 månaderna av 2003 låg siffran fortfarande på 76,3 procent. Människor blir mer och mer medvetna om att de måste sätta säkerheten främst, samtidigt som de strävar efter ett bekvämare och behagligare liv. Om man förlorar livet kommer alla ens ansträngningar att ha varit meningslösa. Detta är den nuvarande mentaliteten hos det moderna kinesiska folket, och den sammanfaller med allt det som Volvo står för.

Framgångsrika kineser börjar i allt högre grad uppmärksamma livskvalitet och livsstil. När de väljer sina bilar, prioriterar de körsäkerhet och komfort framför lyx. Volvo Personvagnar står för ett livsstilsfokuserat kärnvärdeskoncept och Volvo Personvagnar demonstrerar ett slags lågmäld passion. Allt detta återspeglar perfekt mentaliteten hos detta segment av de kinesiska konsumenterna. Därför har de visat ett starkt intresse för Volvos aktiviteter och visat sin uppskattning av Volvos framträdande känsla för socialt ansvarstagande.

Intresset för utbildning i fordonssäkerhet ökar i Kina. Som det världsledande företaget inom bilsäkerhet har Volvo fått ett allmänt erkännande för sitt engagemang när det gäller socialt ansvarstagande och överlägsna säkerhetsmeriter.
De kinesiska konsumenterna har i allt högre utsträckning börjat ta till sig företagets livsstilsfokuserade koncept.
Rekryteringen av “Volvos säkerhetsambassadörer i Kina” kommer att öka allmänhetens medvetenhet om Volvos säkerhetsimage ännu mer i landet.

För ytterligare information, se följande webbsida: www.volvocars.com.cn, eller Christer Gustafsson, pressansvarig vid Volvo Personvagnar AB, Corporate Communications, +46 31 596525.
 

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.