Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar minskar med 1 470 tjänster

 

 

Omstruktureringsarbetet och de fackliga förhandlingarna inom Volvo PV är nu slutförda. Av det varsel på 180 tjänster som tidigare lagts kommer 40 personer att sägas upp. Totalt kommer Volvo Personvagnar minska antalet tjänster med omkring 1470.

 

Som Volvo Personvagnar tidigare har meddelat genomför företaget ett program med kostnadsneddragningar för att säkerställa företagets långsiktiga konkurrenskraft.

 

Översynen har nu genomförts vilket innebär att antalet fast anställda i Sverige minskar med totalt 720 med följande fördelning:
- 40 tjänstemän i Göteborg kommer att sägas upp.
- Ytterligare 150 kollektivanställda och 140 tjänstemän kommer att erbjudas avgångspension eller avgångsvederlag i tillägg till de ca 150 kollektivanställda och 150 tjänstemän som tidigare accepterat erbjudandet. 90 personer slutar sin anställning på grund av studier.

 

Utöver de fasta tjänsterna kommer 300 köpta tjänster och konsultuppdrag att dras in.
Företaget kommer även att minska antalet anställda med omkring 450 personer i de anläggningar som finns utanför Sverige, framförallt gäller detta sammansättningsfabriken i Belgien.

 

Volvo Personvagnar AB har totalt ca 27 500 anställda; 19 500 i Sverige varav 13 500 i Göteborgsområdet.

För ytterligare information kontakta Volvo Personvagnars presschef Christer Gustafsson tel. 031-59 65 25 

 

50250/CG

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.