Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar AB presenterar världsnyheter för ökad körsäkerhet

 

 

  • BLIS – ett kamerabaserat övervakningssystem som läser av döda vinkeln. En världsnyhet i personbilar.
  • Krockgardin för cabrioleter. Ännu en världsnyhet.
  • Adaptiv farthållare med avståndskontroll.
  • Varning och bromshjälp vid risk för kollision.Volvo Personvagnar AB presenterar fyra nya säkerhetssystem – två av dem världsnyheter – som ytterligare stärker företagets ledande position inom säkerhetsområdet. De tekniskt avancerade lösningarna kommer att bidra till ökad säkerhet i Volvobilar, såväl förebyggande som skyddande. BLIS, som med kamerahjälp övervakar den döda vinkeln, är en världsnyhet för personbilar. Unik är också den speciella varianten av uppblåsbar krockgardin, som utvecklats för Volvos kommande cabrioletmodeller. Utöver dessa innovationer, har Volvo Personvagnar tagit fram ytterligare system för att minska risken för påkörning bakifrån och olyckor i samband med kökörning.

BLIS – Blind Spot Information System
Trots stora fönsterytor och effektiva backspeglar finns det alltid en risk att döda siktvinklar uppstår när man kör bil. De kan, speciellt i samband med filbyten och omkörningar, orsaka olyckor.
För att bidra till ökad säkerhet i sådana situationer presenterade Volvo Personvagnar redan 1979, som första bilfabrikant, vidvinkelbackspegel på förarsidan. Nu tas nästa steg med ett kamerabaserat övervakningssystem som ”läser av” området vid sidan av och snett bakom bilen. Lösningen visades första gången i Volvo Safety Concept Car (SCC) i början av 2001.
När ett annat fordon kommer in i den avlästa zonen tänds en varningslampa vid ytterbackspegeln. Föraren får därmed en tydlig indikation på att ett annat fordon befinner sig alldeles intill och kan hålla undan. Systemet varnar både för upphinnande bilar som kommer bakifrån och framförvarande bilar som man själv kör om. Informationen ger föraren ökade möjligheter till rätt beslut i sådana situationer. Båda sidorna övervakas på samma sätt.

 

Teknik: En digitalkamera är placerad på respektive ytterbackspegel och tar ett stort antal bilder per sekund. Genom att jämföra bildrutorna kan systemet registrera när ett fordon rör sig in i den övervakade zonen, som är 9,5 m lång och 3 m bred. Systemet är programmerat för att upptäcka såväl bilar som motorcyklar, på dagen liksom på natten. Det är också avstämt för att inte reagera på parkerade bilar, vägräcken, lyktstolpar etc.
Systemet är aktivt i alla hastigheter över 10 km/tim. Det varnar för fordon som kör max 20 km långsammare och max 70 km snabbare än man själv gör.

 

Uppblåsbar krockgardin för cabrioletmodeller
Volvos uppblåsbara krockgardin IC (Inflatable Curtain), som introducerades 1998, bidrar till att skydda den åkandes huvud vid sidokollisioner och rundslagningar. Den är utvecklad för, och är standard i, Volvos sedan-, herrgårdsvagns- och XC-modeller.
IC är infäst i takkanten och aktiveras ut nedåt mellan sidorutan och huvudet. Denna placering har hittills gjort det omöjligt att montera IC i en cabriolet, som inte har något fast tak.
Volvo Personvagnar har emellertid löst problemet genom att helt enkelt vända krockgardinen upp och ned och montera den innanför dörrpanelen. Vid en påkörning i sidan kommer gardinen att aktiveras uppåt. Detta sker på bråkdelen av en sekund och precis som den takmonterade versionen i en utrullande rörelse, för att gardinen ska pressa sig mellan sidorutan och huvudet så effektivt som möjligt.
Den dörrmonterade krockgardinen har en extra styv konstruktion som bidrar till att hålla den upprätt. Styvheten har åstadkommits med dubbla, stående rader av celler, som är något förskjutna i förhållande till varandra.
Krockgardinen är utformad för att skydda även om sidorutan är öppen eller krossad. För att skydda även vid en rundslagning, töms gardinen långsamt.
 
Adaptive Cruise Control
Dagens farthållare bidrar under gynnsamma förhållanden till lugn och avstressad motorvägskörning. Men trafikrytmen tillåter inte alltid att farthållaren används.
För att bidra till ökad komfort och förarkontroll vid ojämn trafikrytm och kökörning har Volvo Personvagnar utvecklat Adaptive Cruise Control (anpassningsbar farthållare). Den mäter kontinuerligt avståndet till framförvarande bilar och anpassar automatiskt den egna bilens hastighet för att avståndet inte ska bli för kort.
Föraren aktiverar Adaptive Cruise Control genom att knappa in önskad maxhastighet och minsta tidslucka till framförvarande bil. Tidsluckan kan varieras från en till tre sekunder. En tidslucka på exempelvis två sekunder innebär ett säkerhetsavstånd på ca 56 meter vid 100 km/tim. Avståndet minskar sedan i takt med hastigheten och är ca 39 meter vid 70 km/tim.
Systemet tar direkt hänsyn till en omkörande bil som går in och bryter kön. I en bil med automatisk växellåda fungerar Adaptive Cruise Control ända ned till stillastående.

 

Teknik: En radarsensor i bilens front mäter kontinuerligt avståndet till framförvarande bil.
Systemet håller tidsluckan konstant genom att anpassa hastigheten och aktivera bromsarna efter behov.
Systemet är i första hand avsett att bidra till avspänd körning. Bromsfunktionen ger endast begränsad bromseffekt, för att inte förorsaka onödigt ryckig körning.

 

Varningssystem med bromsförstärkning och automatbroms
Påkörning bakifrån och kollision med stillastående fordon är vanliga olyckstyper. I många av dessa är orsaken att föraren varit distraherad och inte reagerat i tid.
Volvo Personvagnar har utvecklat ett avancerat system med hjälpfunktioner som ska bidra till att undvika sådana olyckor eller minimera effekten av en kollision.

 

Systemet aktiveras på olika sätt i olika skeden av förloppet:
Om bilen närmar sig ett hinder (stillastående eller i rörelse) och föraren inte reagerar, tänds ett varningsljus som avspeglas i vindrutan. Samtidigt aktiveras en ljudsignal. I vissa situationer är detta tillräckligt för att föraren ska reagera och undvika faran.
När föraren sätter foten på bromspedalen kontrolleras pedaltrycket av systemet. Om trycket bedöms som alltför lätt för att bilen ska kunna bromsas in i tid, träder systemet in och förstärker bromskraften. Om farten inte är alltför hög, kan denna bromsförstärkning bidra till att undvika en kollision.
Om föraren däremot inte reagerar alls, aktiveras den helt automatiska bromsfunktionen, som bygger upp ett bromstryck för att stanna bilen. Det kanske ändå inte går att undvika en kollision. I denna situation bidrar systemet med att minska hastigheten före kollisionen och därmed risken för svåra följdverkningar.
Systemet kan, rent tekniskt, programmeras så att bromsarna sätts åt tidigare och hårdare, för att helt undvika en kollision. Men detta kan få negativa konsekvenser i en situation som föraren skulle kunna klara sig ur själv. Dessutom skulle många onödiga inbromsningar ske i normal rusningstrafik.

 

Teknik: En radarsensor i bilens front övervakar kontinuerligt en sektor framför bilen. Om avståndet till ett framförvarande fordon minskar drastiskt, aktiveras ljus- och ljudsignalerna. Ljusvarningen syns i vindrutan som en rad bromsljusdioder.
Bromsförstärkningen innebär att det existerande EBA-systemet (Emergency Brake Assistance) aktiveras men i ett tidigare skede än normalt.
Den helt automatiska bromsfunktionen aktiveras utan att föraren behöver trampa på bromspedalen. För denna funktion har radarn kompletterats med en framåtseende kamera framför innerbackspegeln. Kameran täcker en bredare sektor än radarn och bidrar till att definiera typen av hinder.

 

Introduceras successivt
– Vi ser dessa avancerade system som viktiga för att kunna fortsätta vara världsledande inom säkerhetsområdet, säger Lex Kerssemakers, Vice President, Global Marketing och ansvarig för produktplanering inom Volvo Cars.
– Systemen som vi visar nu kommer att introduceras successivt i våra bilar. Vi räknar med att få se BLIS i produktion redan under 2004 (någon gång under modellår 2005). Den dörrmonterade krockgardinen kommer att införas i nästa generation cabrioleter. Beträffande de övriga lösningarna är det ännu inte bestämt i vilken Volvomodell vi först får se dem.

 

50220/KH

Sökord:
S40, V50, Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera