Pressmeddelanden

Nya Volvo V50 - Byggd i enlighet med Volvos konsekventa miljöfilosofi

 

 

  • Material och tekniska lösningar valda för att minimera hälsorisker
  • Ny motorteknik ger miljöfördelar
  • Partikelfilter till dieselmotorn
  • Premair®
  • Pollenfilter är standard
  • Luftkvalitetssystem ny tillvalsmöjlighet i en kompakt Volvo
  • Miljövarudeklaration från börjanNoggrant val av material och teknikVolvo V50 tillverkas i en av bilvärldens modernaste fabriker. Såväl tillverkningsmetoder som de material och ämnen som används, är valda för att minska risken för ohälsa, såväl för de som arbetar i produktionen som för människor utanför fabriken.Exempel: Kromfri förbehandling av karossen, vattenburna exteriörlacker, CFC-fria material.

Bilen är konstruerad med låga avgasemissioner i fokus, för att ge så liten negativ effekt som möjligt på den omgivande miljön.
Exempel: Aluminiummotorer med låg inre friktion, effektiva katalysatorer med trevägsteknik – placerade nära motorn, Lambdasonder både före och efter katalysatorn, system för återföring av avdunstande bensinångor (EVAP).
 
Liksom alla Volvobilar är Volvo V50 konstruerad för en hög grad av återvinning.
Exempel: 85% av bilens vikt kan återvinnas, plastdetaljer märks för att underlätta återvinning, återvunnet filt- och träfibermaterial används i vissa inredningsdetaljer.

 

Minskad förbrukning och emissionsnivå
De nya bensinmotorerna är en vidareutveckling av Volvos lågfriktionsmotorer.
  T5-motorns grenrör och turboaggregat har samgjutits i ett höglegerat gjutstål som är mycket värmetåligt (1050°). Det kräver därför mindre kylning på sedvanligt sätt, med bensin.
  Det innebär att motorn kan köras på en magrare bränsleblandning, med lägre bränsleförbrukning och emissioner som resultat, framförallt vid körning i hög hastighet.
  Det nya insugningsröret i plast ger också positiva miljöeffekter. Plastens minimala värmeledningsförmåga ger svalare insugningsluft och därmed en mer effektiv förbränning.
  Lambdasonderna är förbättrade, för snabbare uppvärmning och effekt vid kallstart. Detta ger lägre emissioner.
  De femcylindriga motorerna till Volvo V50 har motorkylare med Volvos patenterade PremAir®, som utvecklats i samarbete med Engelhard Corporation. PremAir® är ett system med en katalytisk ytbehandling av kylaren. Systemet omvandlar upp till 75% av det ozon som passerar genom kylaren till ofarligt syre.
  I planerna ingår även en Bi-fuelmotor, d v s en motor som kan köras på naturgas, biogas och bensin.

 

Uppfyller nästa generation emissionsbestämmelser
De femcylindriga motorerna har uppgraderats för att uppfylla nästa generation nordamerikanska och kaliforniska emissionsbestämmelser för innevarande decennium.
  Dessa emissionsbestämmelser är de strängaste i världen och har bidragit till en vidareutveckling av tekniken för att hantera kraven på HC och NOx – och att öka livslängden på komponenterna. Volvo erbjuder denna förfinade teknik för avgasemissioner på de nya femcylindriga motorerna på samtliga marknader.

 

Partikelfilter med automatisk reningsfunktion
Den nya dieselmotorn till Volvo V50 kommer i mitten av 2004 att förses med ett partikelfilter, som markant reducerar oförbrända sotpartiklar i avgaserna och därigenom minskar de negativa effekterna på miljön. Systemet renas (regenereras) automatiskt genom att partikelfiltret bränns av med jämna mellanrum. En tillsats i bränslet gör att avbränningen kan ske vid en måttlig temperatur (ca 450° mot normalt ca 550°). Hela processen, inklusive tillförseln av bränsletillsatsen, sker utan att föraren märker det. Intervallet för regenereringen anpassas till körförhållanden och förarens körstil.

 

Renare inuti än utanpå
Volvo V50 är utvecklad för att, liksom övriga Volvomodeller, erbjuda sina passagerare en ren och hälsosam kupé. Kupéfilter mot pollen är standard. Dessutom finns Volvos luftkvalitetssystem IAQS (Interior Air Quality System) som tillval även i denna kompakta Volvomodell. I IAQS ingår ett aktivt kolfilter. Systemet renar automatiskt den inkommande luften från föroreningar och lukter. IAQS gör luften inne i bilen renare än luften utanför.
  Allt material som används i interiören har valts ut och testats för att inte förorsaka kända allergiska reaktioner och minska risken för andra kända hälsobesvär, som kan orsakas av interiörmaterialet.
Exempel: Låg andel PVC i inredningsmaterialet, kromfritt läder, ytbehandling av inredningsdetaljer för att de inte ska avge nickel, ÖKO-TEX-certifierade tyger (ÖKO-TEX är en internationellt registrerad symbol för test av textilier och läder. Certifieringen innebär en försäkran om att tyget resp lädret är fritt från ämnen som kan ge upphov till allergier eller ohälsa).

 

Miljövarudeklaration från början
Liksom övriga Volvomodeller åtföljs Volvo V50 av en miljövarudeklaration – EPD (Environmental Product Declaration) – vilket Volvo var först i världen med. Volvos miljövarudeklaration baseras på en helhetssyn med fokus på hälsa, resursutnyttjande och ekologiska konsekvenser. Miljövarudeklarationen ger bilköparen en överblick av bilens miljöpåverkan under hela dess livslängd och gör det lättare att jämföra de olika Volvomodellerna och motoralternativen ifråga om miljöegenskaper.

 

50220/KH

 


Sökord:
V50, Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera