Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar utökar tillverkningen av dieselmotorer i Skövde

 

 

Volvo Personvagnar investerar 700 miljoner kronor i sin motorfabrik i Skövde för att inleda produktion av en ny fyrcylindrig dieselmotor under 2006. Detta förstärker ytterligare Skövdefabrikens ställning som dieselcenter inom Ford Motor Company.

Tillverkningen av den nya 2-liters dieselmotorn i Skövdefabriken kommer att ersätta dagens tillverkning av Volvos sexcylindriga bensinmotor som flyttas till Fords motorfabrik i Bridgend, Storbritannien.

Affären är en del av en större europeisk överenskommelse mellan Ford Motor Company och den franska bilkoncernen PSA Peugeot Citroen.

– Den här affären är viktig för vår verksamhet framöver. Den visar dessutom tydligt att vi är en motorfabrik att räkna med i den stenhårda konkurrens som råder, säger fabrikschefen Thomas Andersson.

Planerad produktionsvolym för den nya 2-liters dieselmotorn är 190 000 motorer per år och tillverkningen beräknas komma upp i full takt under våren 2007.

Den nya 2-liters dieselmotorn blir ytterligare ett motoralternativ för nya Volvo S40 och Volvo V50.

För närvarande pågår omställningen av omkring 7 500 kvadratmeter fabriksyta för anpassning till den nya tillverkningen. Antalet anställda kommer dock inte att påverkas. Volvos motorfabrik i Skövde tillverkar omkring 400 000 motorer per år och totalvolymen kommer inte heller att förändras till följd av den nya dieselmotorn.


Volvo Personvagnar Motor består av fyra tillverkningsenheter: Motorfabrik i Skövde, komponenttillverkning i Floby samt två mindre kompletterande monteringsenheter i anslutning till bilfabrikerna i Torslanda och Ghent, Belgien. Volvo Personvagnar Motor har totalt 2 650 anställda varav 1 350 i Skövde. Motorfabriken i Skövde invigdes 1991.


50250 PG

Sökord:
Allmänt VPS, Manufacturing Facility
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.