Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar utmanar EU:s mål och taktik för minskade koldioxidutsläpp

 

Volvo Personvagnar varnar för att EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp äventyras av att det saknas harmoniserade skattelättnader för att stimulera den europeiska marknaden.
Dessutom behövs fortsatt stöd för att stimulera fordonsrelaterad forskning och utveckling inklusive stöd till elektrifiering.
Under ett seminarium med företrädare för branschen i Bryssel i dag kommer Stefan Jacoby, Volvo Personvagnars VD, att berätta att arbetstillfällen, investeringar och konkurrenskraft i den europeiska bilindustrin äventyras av Europeiska kommissionens strategi för elektrifiering av fordonsparken.

 

- Volvo Personvagnar uppmanar EU att samordna stimulansåtgärderna samtidigt som forskning och utveckling stöds. Den europeiska bilindustrin riskerar att förlora sitt nuvarande tekniska ledarskap om inte detta sker, säger Stefan Jacoby. Och han tillägger:
- På lång sikt kommer detta att äventyra branschens konkurrenskraft och europeiska arbetstillfällen.

 

Volvo Personvagnar framförde också synpunkter på genomförbarheten för kommissionens vitbok om transporter. I den sägs att utsläppen av växthusgaser i transportsektorn måste skäras ner med minst 60 procent till 2050 för att uppnå EU:s klimatmål. I dokumentet framförs också krav på att antalet konventionellt drivna bilar i städerna ska halveras till 2030 och sedan helt fasas ut till 2050.

 

En svår utmaning för branschen
- De europeiska biltillverkarna står inför mycket tuffa utmaningar när det införs koldioxidlagstiftning som kräver elbilar utan initiativ som gör de bilarna prismässigt överkomliga för ett ökande antal konsumenter, säger Stefan Jacoby.

 

Under 2011 såldes inte ens 50 000 batteridrivna bilar i världen, vilket motsvarar en marknadsandel på 0,1 procent. Den siffran visar att bilmarknaden kommer att fortsätta domineras av traditionella modeller med förbränningsmotorer under överskådlig tid.

 

- Det är alldeles för tidigt att döma ut de konventionella diesel- och bensindrivna motorerna. Vi fortsätter hela tiden att öka deras effektivitet. Under de senaste två åren har Volvo sänkt koldioxidutsläppen från sina diesel- och bensinmodeller med 13 procent, säger Stefan Jacoby.

 

Orealistiska elektrifieringsprognoser
Samtidigt som det inte har satts upp några officiella mål för elektrifieringen i EU pekar branschstudier på att flera medlemsstater har överskattat den hastighet med vilken elbilar införs.
I Europeiska kommissionens egen studie "En europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon" , räknar man med en marknadsandel på endast 3-4 procent för batteridrivna elbilar och plug-in-hybrider till 2020, med en förväntad ökning mot 30 procent till 2030.

 

- Båda de prognoserna är orealistiska. Bristen på samordnade statliga initiativ och de höga kostnaderna för batterisystem gör att marknadsandelen för elfordon kommer att få svårt att ta sig över en procent till 2020, säger Stefan Jacoby.

 

Subventioner och stimulans behövs
En viktig faktor som förhindrar en snabb ökning av antalet elfordon på vägarna är att kostnaden för elektrifieringstekniken inte sänks tillräckligt snabbt.

- Bilbranschens insatser för att skära ned sina kostnader kan inte kompensera de stigande kostnaderna för batterisystem fullt ut. Paneuropeiska subventioner och stimulansåtgärder krävs för att stödja en framgångsrik marknadsintroduktion. Dessvärre äventyras sådana nödvändiga initiativ av den nuvarande skuldkrisen, säger Stefan Jacoby.

 

För att visa Volvo Personvagnars beslutsamhet när det gäller att ta ledningen inom elektrifiering lanserade företaget nya Volvo V60 Plug-in Hybrid 2012.

 

- Volvo V60 Plug-in Hybrid är en fantastisk bil och vi har sett ett enormt intresse på marknaden. Men även om vi har arbetat hårt med att få ner priset till under 50 000 euro krävs det stimulansåtgärder om bilen ska nå ut till en bredare kundbas, säger Stefan Jacoby.

 

Vårt tekniska ledarskap äventyras
Elbaserad rörlighet kan bara uppnås genom samverkan mellan fordonsindustri, regeringar, infrastrukturleverantörer, elbolag och forskningsinstitutioner.
I Kina har regeringen till exempel öronmärkt 15 miljarder USD för att stödja den inhemska fordonsindustrins forskning och utveckling på elområdet. Detta är betydligt mer än både EU:s och USA:s satsning på elektrifiering.

 

Delegater från EU-kommissionen, universiteten och branschen ska i dag diskutera de viktigaste frågorna och utmaningarna i samband med EU:s utsläppsmål. Över 300 gäster från Bryssels näringsliv och politiska kretsar förväntas också delta i sessioner som tar upp bredare frågor, såsom infrastruktur, stimulansåtgärder, ekonomiska prioriteringar och produktionskostnader och hur de kan optimeras för att eldriven rörlighet ska bli verklig i Europa.

Sökord:
Miljö VPS, Evenemang/aktiviteter, Allmänt VPS, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.