Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar AB redovisar en vinst och ökad försäljning under andra kvartalet men förutspår en svårbedömd andra hälft av 2011

 

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2011 uppgick till 600 MSEK, en förbättring med 170 MSEK jämfört med föregående år.
– Vi återvänder successivt till en hållbar lönsamhet men vi har mer att göra för att uppnå våra mål. Försäljningstillväxten är god på många marknader tack vare att vi arbetar med att vässa varumärket ytterligare för att attrahera fler kunder, säger Stefan Jacoby, vd för Volvo Personvagnar AB.

 

Förbättringen av rörelseresultatet med 170 MSEK beror främst på högre volymer och förbättrad modellmix. Detta motverkades delvis av ökade kostnader på grund av investeringar för att genomföra expansionsplaner samt en negativ valutakursutveckling. Omsättningen uppgick till 33 miljarder SEK, en ökning med 3.5 miljarder SEK jämfört med föregående år. Under första halvåret 2011 har Volvo Personvagnar uppnått ett rörelseresultat på 1.2 miljarder SEK.

 

Under andra kvartalet ökade försäljningen med 26,6 procent till 123 919 bilar, jämfört med 97 884 bilar förra året.
Samtliga försäljningsregioner redovisade tillväxt och Kina uppvisade den största ökningen med 62,1 procent jämfört med 2010. Nordamerika ökade med 43,0 procent, Norden med 17,7 procent, Europa med 15,5 procent och Övriga världen med 41,6 procent jämfört med samma period 2010. Marknadsandelen ökade i samtliga regioner.

 

Under årets första hälft har Volvo Personvagnar sålt 230 746 bilar, en förbättring med 20,3 procent jämfört med förra året. I juni offentliggjorde Volvo Personvagnar att företaget behövde utöka produktionskapaciteten och påbörjade nyanställningar av ytterligare 600 personer till produktionssidan.
 
Försäljningsökningen förklaras främst av den starka efterfrågan på helt nya S60- och V60-modellerna och av den för varje månad stigande försäljningen av Volvo XC60. Kunderna fortsätter att uppskatta Volvo Personvagnars arbete med att reducera koldioxidutsläppen från sina bilmodeller och Volvos DRIVe-modeller svarar för 19,2 procent av försäljningen i Europa. Under andra kvartalet startade också produktionen av de första 250 Volvo C30 Electric, en modell där Volvo Personvagnar introducerar nästa generation av hållbar mobilitet, med körning fri från koldioxidutsläpp.  

 

Resultatet från årets första hälft inger överlag stort förtroende. Men den rådande osäkerheten i världsekonomin förutspås påverka konsumenternas köpbeteende, samt bidra till ytterligare instabilitet i valutarörelser och råmaterial som kan påverka resultatet. Utöver detta förväntas den minskade produktionskapaciteten under sommaren inverka på resultatet för tredje kvartalet. 
– Utvecklingen i den globala ekonomin gör det svårt för oss att förutspå bilmarknaden och vi måste vara förberedda på förändringar i efterfrågan från våra kunder, säger Stefan Jacoby, vd för Volvo Personvagnar AB.

 

Vid frågor, kontakta:
Presstalesman Per-Åke Fröberg + 46 (0)31 59 65 25

Sökord:
Försäljningssiffror, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Mediakontakter