Pressmeddelanden

Första demonstrationen av SARTRE-systemet för fordonståg

 

Fordonståg kan bli det nya sättet att köra på motorvägar redan om tio år. Det EU-finansierade SARTRE-projektet har genomfört en första framgångsrik demonstration av tekniken vid Volvos provanläggning nära Göteborg

 

Detta är första gången som de EU-finansierade utvecklingsteamen i SARTRE prövar sina system utanför simulatorerna.

 

”Det var verkligen roligt att se att de olika systemen fungerade så bra tillsammans redan första gången”, säger Erik Coelingh, ingenjör på Volvo Personvagnar. ”Systemen kommer ju från sju olika företag i fyra olika länder som deltar i SARTRE. Tack vare vintervädret kunde vi göra lite extra tester med kameror och kommunikationsutrustning.”

”Detta är en milstolpe för detta viktiga europeiska forskningsprogram”, säger Tom Robinson, den som samordnar SARTRE-projektet vid Ricardo UK Ltd. ”Fordonståg erbjuder möjligheter till förbättrad säkerhet, bättre utnyttjande av vägarna, ökad förarkomfort på långfärder och sänkt bränsleförbrukning och därmed också lägre koldioxidutsläpp. Tack vara de deltagande företagens kombinerade kunskaper gör SARTRE påtagliga framsteg mot att förverkliga en säker och effektiv teknik för fordonståg.”

 

Säkrare och mer praktiskt
Fordonståg, som begreppet används i SARTRE-projektet, är en konvoj av fordon där en yrkesförare i ledfordonet kör en rad av andra fordon. Varje fordon som ingår mäter avstånd, hastighet och riktning och anpassar sig efter bilen framför. Samtliga fordon är helt fristående från de övriga och kan när som helst lämna tåget. Men när man väl är i fordonståget kan föraren koppla av och göra annat medan tåget rör sig mot sitt mål.


Proven gjordes med ett ledfordon och en enda efterföljande bil. Ratten på följebilen rör sig av sig själv när fordonet smidigt följer ledarbilen runt provsträckan på landsvägen. Föraren kan dricka kaffe eller läsa tidningen, eftersom han varken använder händer eller fötter för att köra sitt fordon.


Syftet med fordonståg är att förbättra ett antal saker: För det första trafiksäkerheten, eftersom tekniken minimerar den mänskliga faktorn som orsakar minst 80 procent av alla trafikolyckor. För det andra kan det spara bränsle och därmed också minska koldioxidutsläppen med upp till 20 procent. Det är också praktiskt för föraren, eftersom det ger honom eller henne ledig tid för annat än körning. Och eftersom fordonen färdas med motorvägsfart med bara ett par meters avstånd från varandra kan fordonstågen dessutom minska risken för trafikstockningar.


Teknikutvecklingen har kommit en bra bit på väg och systemet kan förmodligen sättas i produktion om ett par år. Det som kan ta betydligt längre tid är att övertyga allmänheten, och lagstiftningen, där 25 olika EU-stater måste anta liknande lagar.


 

 

INFORMATION TILL REDAKTÖRER

 

Om SARTRE-projektet:
SARTRE står för Safe Road Trains for the Environment (”säkra fordonståg för miljön”). Projektet delfinansieras under kommissionens sjunde ramprogram för forskning. Det leds av Ricardo UK Ltd och omfattar samarbete mellan följande deltagande företag: Idiada och Robotiker-Tecnalia i Spanien, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) i Tyskland och SP Technical Research Institute från Sverige samt Volvo Personvagnar och Volvo Technology från Sverige.

Syftet med SARTRE är att uppmuntra till en radikal förändring av vårt sätt att utnyttja persontransporter genom att utveckla säkra och miljövänliga fordonståg. System utvecklas som prototyper som ska underlätta ett säkert införande av fordonståg på vanliga landsvägar. Fordonstågen ska i alla avseenden kunna samsas med övriga fordon.
Projektet är inriktat på de tre viktigaste frågorna i samband med transporter, nämligen miljö, säkerhet och trafikstockningar, samtidigt som det ska uppmuntra förarnas acceptans genom möjligheten till ökad ”förarkomfort”. Målsättningen för SARTRE kan sammanfattas på följande sätt:

  1. Att utarbeta en uppsättning acceptabla fordonstågstrategier som gör att fordonståg kan fungera på offentliga landsvägar utan att man ska behöva ändra själva vägen eller tillhörande infrastruktur.
  2. Att förstärka, utveckla och integrera tekniska lösningar för ett prototypsystem som gör att de angivna strategierna kan utvärderas under verkliga förhållanden.
  3. Att visa hur användningen av fordonståg kan leda till förbättringar inom miljö, säkerhet och trafikintensitet.
  4. Att illustrera hur en ny affärsmodell kan användas för att uppmuntra användningen av fordonståg som ger fördelar såväl för dem som opererar ledfordonen som dem som abonnerar på fordonstågtjänsterna.

Om projektet blir framgångsrikt beräknas vinsterna med SARTRE bli betydande. Den beräknade bränslebesparingen för fordonståg på landsväg beräknas ligga runt 20 procent beroende på avstånden mellan fordonen och fordonstågets geometri. Säkerhetsvinsterna uppkommer genom ett minskat antal olyckor på grund av förare som gör fel eller är trötta. Den befintliga vägkapaciteten kommer att utnyttjas effektivare, vilket leder till en potentiell minskning av restiderna. För dem som utnyttjar tekniken blir de praktiska fördelarna betydande: en lugnare, mer förutsägbar och billigare resa som erbjuder möjligheter till ytterligare ledig tid. SARTRE-projektet startade formellt i september 2009 och det kommer att pågå under totalt tre år. www.SARTRE-project.eu


Om SARTRE-projektets partner:

SP Technical Research Institute of Sweden ingår i SP-koncernen som består av moderbolaget och dess dotterbolag CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI och JTI. SP är en betydande grupp av institutioner för forskning, förnyelse och hållbar utveckling inom industri och samhälle. Koncernen täcker ett stort tekniskt område med laboratorieresurser i högsta nationella och internationella klass. Dess cirka 1 000 anställda, varav hälften är universitetsutbildade och cirka 250 har forskarutbildning, utgör en betydande kunskapsresurs. Sedan november 2009 ägs SP-koncernen helt av det statliga holdingbolaget RISE Holding AB.

 

Ricardo plc är en ledande teknikleverantör och strategisk konsult till världens transportsektor och företag som sysslar med ren energi. Företagets tekniska expertis omfattar allt från integrering av fordonssystem, reglage, elektronik och programutveckling till de senaste motor- och transmissionssystemen och teknik för bensin-, diesel-, hybrid- och bränslecellmotorer, förutom system för vind- och vågenergi. Ricardo plc är ett offentligt företag noterat på Londonbörsen med en rapporterad omsättning på 162,8 miljoner GBP under redovisningsåret 2010. Ricardo deltar i SARTRE-projektet genom sitt brittiska företag Ricardo UK Ltd.
För mer information, se www.ricardo.com.

 

Robotiker-Tecnalia Technology Centre är en allround-leverantör av upphandlad R+D+I som erbjuder en komplett uppsättning tjänster och produkter från prognoser och teknikövervakning till lansering av nyföretag som bygger på ny teknik. I det breda spektrumet av metoder för samarbete med företag noterar men särskilt utvecklingen av R&D-projekt och teknisk konsultverksamhet. Robotiker-Tecnalia är verksamt på sina referensmarknader genom fem affärsenheter: Energi, Telekom, Automotive, Infotech och Innova. Tack vare det kan teknikcentret specialisera sig genom att rikta in forskningen på företagens behov inom dessa nyckelsektorer. Huvudsyftet är att aktivt bidra till en hållbar utveckling i samhället genom forskning och tekniköverföring. Under årens lopp har Robotiker-Tecnalia deltagit i mer än 85 EU-projekt av vilka 24 fortfarande pågår. www.robotiker.com

 

Volvo Technology Corporation är en affärsenhet inom Volvokoncernen som är en av världens ledande tillverkare av kommersiella transportlösningar med produkter såsom lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella tillämpningar samt komponenter till flygplansmotorer. Volvo grundades 1927 och har i dag cirka 100 000 anställda, tillverkning i 19 länder och är verksamt på över 180 marknader. Volvo Technology Corporation är ett innovationsföretag som på kontraktsbasis uppfinner, utforskar, utvecklar och integrerar nya produkter samt affärskoncept och teknik för hårda och mjuka produkter inom transport- och fordonsindustrin. Volvo Technologys viktigaste kunder är Volvokoncernens olika affärsområden& enheter. Volvo Technology deltar dessutom i nationella och internationella projekt inom vissa strategiska områden, organiserade i gemensamma forskningsprogram. För mer information, se www.tech.volvo.com.

 

Applus+ IDIADA är en global partner till bilindustrin som erbjuder totallösningar för fordonsutvecklingsprojekt över hela världen. Applus+ IDIADA:s Technical Centre ligger 70 km söder om Barcelona i Spanien och företaget har dotterbolag och lokalkontor i 16 europeiska och asiatiska länder med en total arbetsstyrka på cirka 1 000 anställda. Applus+ IDIADA erbjuder framför allt följande tjänster: teknik, provbanor och typprovning. De viktigaste teknikområdena är motorer, emissioner, buller & vibrationer, fordonsdynamik, bromssystem, utmattning & hållfasthet samt skyddande säkerhet. Applus+ IDIADA:s provbana anses som en av de bästa i världen och den är berömd för kvaliteten på sin kundomsorg. Säkerhet och sekretess har högsta prioritet eftersom anläggningen används av många olika brukare. Väderförhållanden gör denna anläggning till ett förstaval, oavsett typen av provning.

 

Institut für Kraftfahrzeuge vid RWTH Aachens universitet (IKA) med sin hundraåriga historia erbjuder utbildning och industriinriktad forskning på fordon, t.ex. bilar, kommersiella fordon, bussar och motorcyklar, samt inom närliggande områden såsom trafik- och miljöförhållanden (buller, avgaser etc.) IKA leds av professor Lutz Eckstein. Under 2009 hade IKA över 200 anställda. IKA knyter i allt högra grad forskningsprojekt till utvecklingsuppdrag som måste finansieras av tredje part. IKA:s aktiviteter är skräddarsydda efter industrins behov och omfattr följande sektorer: Chassi - Kaross - Drivlinor - Akustik - Elektronik - Förarstöd - Strategi och Processutveckling. Enheten för förarstöd fokuserar på utveckling och utvärdering av system för förarstöd. Sedan man första gången introducerade avancerade system för förarstöd (ADAS) har IKA varit en av de ledande provanläggningarna för oberoende provning och certifiering av systemens komponenter och allmänna tillämpningar. För mer information, se www.ika.rwth-aachen.de.

 

Volvo Personvagnar är ett av bilbranschens starkaste varumärken med en lång och stolt historia av världsledande uppfinningar. Volvo säljer cirka 400 000 bilar per år i 120 länder och har 2 000 försäljningsställen och serviceverkstäder över hela världen. Volvo Personvagnars huvudkontor och andra koncernfunktioner ligger i Göteborg. För mer information, se www.volvocars.com and www.youtube.com/volvocarsnews


 

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Teknik, Koncept, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera