Pressmeddelanden

Polestar lanserar effektoptimering till Volvo V60 och S60

 

Nu lanserar Volvos officiella motorsportpartner Polestar en fullvärdig effektoptimering för Volvos nya D5 motorer. Hetast är naturligtvis nya S60 som redan från början erbjuder rejält med körglädje. Optimeringen erbjuds dock till samtliga Volvomodeller med 205 hk D5 motor. Med Polestars effektoptimering ökar effekten och vridmomentet rejält utan att på något sätt tulla på kvalitetskraven.

 

Polestars version av D5 ger 225 hästkrafter och 460 Newtonmeters vridmoment med bibehållna Volvo Originalgarantier, Volvo original serviceplan och oförändrade Volvia försäkringsvillkor.

 

Effektoptimering ger utökade möjligheter - Tekniske chefen förklarar

Polestars tekniske chef Jan Andersson förklarar: "Effektoptimeringen ger föraren ett bredare register med mer effekt och vridmoment inom de varvtalsområden bilen normalt körs. Polestars motorfilosofi har styrt arbetet med optimeringen där maximal toppeffekt inte är målet utan det istället är körbarheten och driftsäkerhet som prioriteras. Optimeringen ger därför föraren ökade möjligheter att antingen utnyttja optimeringen för snabba accelerationer i samband med tex omkörningar eller för att underlätta vid körning med tung last eller med släp."

Många förare berättar också att de med effektoptimeringen kunnat ändra sitt körsätt och därigenom också sänkt sina bränslekostnader.  Jan Andersson förklarar: "I praktiken är det fullt möjligt att utnyttja Polestars effektoptimering för att minska bränsleförbrukningen något, om du kör på ett effektivt sätt med snabb acceleration och håller jämn fart med låg motorbelastning."

Den certifierade bränsleförbrukningen är oförändrad och att detsamma gäller för bilens utsläppsvärden vilket är ett krav från Volvos sida.

 

Installation hos Volvohandlaren och registreringsbesiktning hos Bilprovningen

Effektoptimeringen finns hos alla auktoriserade Volvoåterförsäljare och installeras i samband med nyleverans eller vid senare tillfälle.  I samband med installationen skall bilen registreringsbesiktigas. Detta innebär att bilens nya värden för effekt skrivs in i bilens registreringsbevis och försäkrar därigenom att optimeringens värde följer bilen när det är dags att sälja.

En fullvärdig effektoptimering med unika villkor

Polestar är ensamma på marknaden om att erbjuda en optimering som är certifierad och godkänd av myndigheterna vilket gör att bilen är laglig även efter optimeringen. Dessutom:

  • Volvos Originalgarantier gäller fullt ut med Polestars produkter
  • Volvia bibehåller försäkringsvillkoren oförändrade för bilar med Polestars produkter
  • All service sker enligt Volvo Original serviceplan med Polestars produkter installerade.
  • Certifierad bränsleförbrukning och utsläpp bibehålls oförändrade.

Ett unikt samarbete för att säkra ett tryggt bilägande

På marknaden finns idag ett antal olika alternativ för den som vill öka prestandan i sin bil. Som konsument kan det vara svårt att utvärdera de olika erbjudandena. Förekomsten av "piratprodukter" innebär att man som bilägare riskerar att få problem med sin bil skapade av felaktig mjukvara eller eftermonterade så kallade "trimboxar".

För biltillverkarna innebär förekomsten av oauktoriserad "chiptrimmning" problem i form av motor- och transmissionsskador samt fel i bilens styrsystem som kan påverka bilens funktion. Volvo har därför bestämt sig för att genom sitt samarbete med Polestar erbjuda ett alternativ som ger kunden ökad prestanda kombinerad med ett tryggt och problemfritt bilägande. 

Genom att låta Polestaroptimerade motorer och bilar genomgå hela Volvos test- och certifieringsprogram kan Volvo lämna exakt samma originalgarantier som för en bil utan optimering. Volvia förändrar inte sina försäkringsvillkor och genom registreringsbesiktningen förblir bilen helt laglig.

 

För mer information se http://www.polestar.se/ eller kontakta Polestar:

Hans Bååth

Marketing Director

Polestar Performance AB

Anna Odhners Gata 14

SE-421 30 Västra Frölunda

Sweden

 

Phone: +46 31 7618200

Direct/Cellphone: +46 709 13 28 83

Fax: +46 31 7098607

E-Mail: baath@polestar.se

 

Sökord:
Old S60, Old V60, Teknik, 2011
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.