Pressmeddelanden

Resultat för Q3: Bra momentum när Volvo Cars presterar och transformerar samtidigt

  • Omsättningen för Q3 uppgick till 92 miljarder SEK (79 miljarder SEK för Q3 2022)
  • Rörelseresultatet för Q3 (exklusive JVs och intresseföretag) uppgick till 6,1 miljarder SEK (3,5 miljarder SEK under Q3 2022)
  • Rörelseresultatet för Q3 uppgick till 4,5 miljarder SEK (2,1 miljarder SEK för Q3 2022)
  • EBIT-marginalen för Q3 (exklusive JVs och intresseföretag) uppgick till 6,7 procent (4,4 procent under Q3 2022)
  • EBIT-marginalen för Q3 uppgick till 4,8 procent (2,6 procent för Q3 2022)
  • Vinst per aktie före utspädning för Q3 uppgick till 1,01 SEK (0,11 SEK för Q3 2022)
  • Försäljningsandelen av helt elektriska bilar under Q3 var 13 procent (7 procent under Q3 2022)

Volvo Cars rapporterar idag en ökning av rörelseresultatet, exklusive joint ventures och intresseföretag, med nästan 75 procent till 6,1 miljarder kronor för tredje kvartalet 2023. Rörelsemarginalen (EBIT) exklusive joint ventures och intresseföretag uppgick till 6,7 procent, jämfört med en marginal på 4,4 procent under samma period förra året. Bolaget har upplevt en stark försäljnings- och intäktstillväxt under kvartalet, vilket i kombination med lägre kostnader för råvaror och logistik, har skapat ett stabilt underliggande rörelseresultat.

”Vårt operativa resultat stärks samtidigt som vi gör stadiga framsteg mot våra transformationsmål”, säger Jim Rowan, vd och koncernchef för Volvo Cars. ”Kvartalet utvecklades som vi planerat och kommunicerat, vilket ger oss goda förutsättningar att avsluta året med en stabil tvåsiffrig tillväxt av försäljningsvolymer och en betydligt högre andel helt elektriska bilar för helåret, jämfört med föregående år. Samtidigt finns det fortfarande osäkerheter vid horisonten och vi fortsätter att vara vaksamma.”

Den fullständiga VD-kommentaren, med fler detaljerade höjdpunkter från kvartalet, ingår i delårsrapporten för perioden och finns att hitta här.

Försäljningen fortsatte att förbättras under kvartalet, med en stabil tvåsiffrig tillväxt under alla tre månader och en försäljningstillväxt på 22 procent för perioden, jämfört med tredje kvartalet 2022. Det betyder att Volvo Cars nu har rapporterat tretton månader i rad med försäljningstillväxt, vilket visar på en stabil efterfrågan på våra bilar, trots prispress i många delar av världen.

Företagets försäljningsandel av rena elbilar på 13 procent för kvartalet är nästan dubbelt så stor som under samma period 2022 och den har ökat med 111 procent på årsbasis. Detta understryker att Volvo Cars är på god väg att bli ett av de företag som omvandlas snabbast i branschen. Lanseringen av den konkurrenskraftigt prissatta och helt elektriska EX30 SUV kommer att stärka vår position och hjälpa oss att nå målet att enbart sälja elbilar år 2030.

Kundresponsen på modeller som EX30 har varit stark och den lilla elektriska SUV-modellen har fått fler förbeställningar än förväntat. Produktionen av EX30 inleddes under tredje kvartalet med förväntad leverans av de första bilarna under fjärde kvartalet. Därefter ökar produktion och leveranser markant under 2024.

När Volvo Cars lanserade EX30 i juni berättade företaget att de tittar närmare på fler tillverkningsplatser världen över och tidigare idag tillkännagav företaget planen att utöka produktionen av EX30 till fabriken i Gent i Belgien från 2025. Detta beslut speglar den starka efterfrågan på EX30, stödjer Volvo Cars strategi att producera där företaget säljer och ökar produktionskapaciteten för bilen i Europa såväl som för global export.

Q3 – operativa och finansiella resultat

Det stabila operativa resultatet och goda momentum återspeglas i företagets nyckeltal. Produktionsvolymerna under tredje kvartalet ökade med 16 procent jämfört med samma period föregående år, då tillgängligheten av komponenter och visibiliteten förbättrades i företagets leverantörskedja.

Kommersiellt var Volvo Cars orderbok fortsatt stabil och företaget lyckades behålla premiumpriserna. Företagets starka varumärkesposition, som bygger på säkerhet, kvalitet och skandinavisk design, har visat sig vara en verklig tillgång när det gäller att behålla premiumprisposition. Detta resulterade i att företaget nådde en omsättning för kvartalet på 92 miljarder SEK, en ökning med 16 procent jämfört med samma period förra året.

Samtidigt fortsatte bruttomarginalen att förbättras och landade på 19,6 procent, hjälpt av förbättrade marginaler på elbilar som uppgick till 9 procent. Detta är en markant ökning jämfört med föregående kvartal och visar tydligt att de lägre litiumpriserna börjar få effekt, men också att företaget realiserar effekterna av en högre prissättning på helelektriska bilar från modellåret 2024 – vilket indikerades under föregående kvartal. När EX30 börjar levereras till kund kommer det att ytterligare öka Volvo Cars lönsamma tillväxt inom helt elektriska bilar, vilket företaget bedömer kommer att positionera dem väl jämfört med många av konkurrenterna.

Förutom lägre råvarupriser har även kostnaderna för frakt och annan logistik minskat. Kostnaderna för spotinköp av nyckelkomponenter som halvledare minskade också, samtidigt som Volvo Cars interna kostnadseffektivitets- och optimeringsinitiativ börjar bära frukt.

I enlighet med Volvo Cars klimatåtgärder fortsatte företaget att göra framsteg mot att minska CO2-avtrycket per bil. Under årets första nio månader var de totala CO2-utsläppen per bil 19 procent lägre jämfört med referensåret 2018, vilket stödjer vår ambition att minska CO2-avtrycket per bil med 40 procent till mitten av decenniet.

Framåtblick

Volvo Cars resultat för tredje kvartalet gör att företaget kan avsluta året i linje med tidigare kommunikation: en stabil tvåsiffrig tillväxt i försäljningsvolym för helåret och en ökad andel helt elektriska bilar jämfört med 2022.

Detta ger företaget en god position för en snabb start på 2024, då tre nya helt elektriska modeller kommer ut på vägarna. Leveranser av EX30 till kund börjar snart och den 12 november lanseras Volvo EM90, företagets första MPV (Multi-Purpose Vehicle) i premiumsegmentet någonsin. Det betyder att Volvo Cars på mindre än sex månader kommer att ha presenterat två helt nya bilar i två nya segment, utöver EX90 som lanserades i slutet av förra året.

Den utveckling företaget befinner sig i nu visar att de byggstenarna som lagts för transformationen under de senaste åren börjar leverera i snabb takt. Istället för att bara genomföra transformationen passivt väljer Volvo Cars att aktivt engagera sig i bredare förändringar i framtidens teknologi och att vara ett av de företag som omvandlas snabbast i branschen.

”Vi är fortsatt vaksamma mot bakgrund av den makroekonomiska och geopolitiska osäkerheten och behåller tydligt fokus på utförande”, säger Jim Rowan. ”Vi kommer att fortsätta vara fokuserade på kostnadsmedvetenhet i hela organisationen och hela tiden arbeta med att göra vår verksamhet mer effektiv och hållbar.”

Information till redaktörer

  • Jim Rowan och finanschef Johan Ekdahl genomför en livestream om Volvo Cars resultat för Q3 för media, investerare och analytiker klockan 09.30 CET idag. Presentationerna hålls på engelska och följs av en frågestund.

Länk till livestream: https://live.volvocars.com

Länk till livestream för Kina: https://live.volvocars.com.cn

Det kommer att ges tillfälle att ställa frågor efter huvudpresentationen. Om du vill delta i frågestunden kan du använda chattfunktionen online och skriva din fråga eller ringa in. För att kunna ringa in måste deltagarna registrera sig via länken nedan. De får då inloggningsuppgifter och en individuell PIN-kod.

Länk till registrering


Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-26 07:00 CET.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.