Pressmeddelanden

Volvo PV:s Lotta Jakobsson adjungerad professor på Chalmers

 

 

Lotta Jakobsson, teknisk specialist på Bilsäkerhetscentrum, har installerats som adjungerad professor inom fordonssäkerhet på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

- Tjänsten ger Volvo Personvagnar och mig tillgång till viktiga akademiska forum, säger hon.

 

Lotta Jakobsson installerades under fredagen den 15 januari på Chalmers vid en formell tillställning tillsammans med ett 50-tal andra professorer och adjungerade professorer. Förordnandet är treårigt med möjlighet till förlängning.

 

- En adjungerad professor, till skillnad från professor, har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolan, i mitt fall på Volvo PV. Rollen innebär att jag är en av nyckelpersonerna inom säkerhet på Chalmers, förklarar Lotta Jakobsson.

 

Hon tycker att utnämningen är ett bevis på det goda samarbete Volvo Personvagnar och fordonsindustrin har med Chalmers Tekniska Högskola sedan många år inom säkerhetsområdet.

 

Började på 60-talet
Samarbetet startade på 60-talet då Volvo låg bakom Bertil Aldmans professur på Chalmers. Under flera år var Volvo PV:s Hans Norin adjungerad professor på institutionen.

 

Bildandet av SAFER - ett forskningscenter inom fordonssäkerhet med 22 partners från bilbranschen, universitet och myndigheter - är ytterligare ett exempel.

 

- Aldman skapade den första bakåtvända barnstolen och Norin grundade Volvos haverikommission 1970. I dag har Volvo Personvagnar totalt en handfull adjungerade professorer på Chalmers och andra universitet, uppskattar Lotta Jakobsson.

 

Vad innebär förordnandet?

- Att jag ska föra en dialog med övriga forskare, föreläsa och handleda doktorander - något som jag till viss del gör redan i dag. Dialogen med andra forskare är väldigt betydelsefull. I samarbete med andra forskare kan vi driva säkerhetsfrågorna framåt tillsammans genom att forska på rätt saker. Detta kan vi på Volvo PV sedan använda i vår produktutveckling för att ytterligare stärka vår position som ledande inom säkerhet.

 

Vad är rätt saker?

- Det är att göra rätt val baserade på kunskap. Forskning handlar mycket om kunskapsinhämtning. Volvo Personvagnars mål inom säkerhetsområdet är att skydda alla människor i alla situationer på bästa sätt, i linje med vår vision 2020.

 

Vad innebär den här tjänsten för dig personligen?

- Det är ett stort erkännande för det forskningsarbete jag gjort hittills. En möjliggörare för både mig och Volvo PV. I min roll har jag ett ansvar att hålla mig framme.

 

Kvar på Volvo sedan examensjobbet
Lotta Jakobsson studerade maskinteknik på Chalmers 1985-1989. Hon gjorde sitt examensjobb inom säkerhet på Volvo PV - och har blivit kvar, i dag som teknisk specialist i området.

 

Lotta Jakobsson har forskat kring fordonssäkerhet och biomekanik i 20 år. Hon var med i Volvos första kull av industridoktorander 1999 och blev doktor 2004.

 

länk http://www.chalmers.se/safer

 

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.