Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars miljövision: "DRIVe Towards Zero"

Volvo Personvagnars miljövision:
"DRIVe Towards Zero"

 

"DRIVe Towards Zero" är Volvo Personvagnars vision om att utveckla bilar helt fria från skadliga emissioner och koldioxidutsläpp. Nya steg tas successivt för att nå visionen. 2009 introducerade Volvo Personvagnar exempelvis sju högeffektiva dieselbilar med mycket låga CO2-utsläpp. Och företagets offensiva elektrifieringsstrategi utlovar plug-in-hybrider på marknaden redan 2012.

 

I tider då påfrestningarna inom bilindustrin är större än kanske någonsin tidigare, är samtidigt kreativiteten och ambitionen mycket stor när det gäller att utveckla allt effektivare bilar och nödvändiga ersättningar till fossilt bränsle. Inte minst inom Volvo Personvagnar, som fortsätter att prioritera sin satsning på avancerad miljöteknologi.

 

Mellan år 2006 och 2014 kommer Volvo Personvagnar att investera hela 15 miljarder SEK i forskning och utveckling som syftar till att reducera bränsleförbrukningen och utsläppen av emissioner hos företagets produkter.

 

- Vi har redan idag ett brett modellprogram med mycket konkurrenskraftiga nivåer av CO2-utsläpp. År 2020 har vi som målsättning att utsläppen i genomsnitt ligger på 90-100 g CO2 per kilometer och att vi är ledande inom miljöområdet. Elektrifiering blir en viktig del av resan för att kraftigt minska CO2-utsläppen, säger Paul Gustavsson, ansvarig för elektrifieringsstrategin på Volvo Personvagnar.

 

Volvos miljöengagemang går tillbaka till 1970-talet och omfattar hela bilens livscykel, från design, konstruktion och produktion till användning, service och återvinning. Effektivt energi- och resurs-utnyttjande och minskade utsläpp står i fokus, liksom en allergivänlig inre miljö i bilen.

 

Under 2008 introducerades DRIVe-märkningen, som en samlande symbol för Volvo Personvagnars miljöengagemang. Den nya symbolen speglar företagets strävan efter hållbar rörlighet och nollutsläpp, samtidigt som den innebär ett löfte om ständig förbättring.

 

- Inom Volvo anser vi att det inte finns någon självklar enda väg till hållbar mobilitet. Dels är de lokala förutsättningarna väldigt olika när det gäller biobränslen och infrastrukturen för dessa. Dels sker hela tiden nya spännande tekniksprång inom exempelvis elektrifieringsområdet som ändrar förutsättningarna, säger Magnus Jonsson, Senior Vice President, Research & Development vid Volvo Personvagnar.

 

- Vi har därför ett öppet och aktivt förhållningssätt till olika utvecklingsspår och teknologier - för att snabbt och kostnadseffektivt kunna kommersialisera produkter med minsta möjliga klimatpåverkan, förtydligar Magnus Jonsson.

 

Produktutveckling inom tre områden

Volvo Personvagnar har tre huvudspår för att minska produkternas miljöpåverkan: effektivisering, förnyelsebara bränslen och elektrifiering. Dessa tre spår kommer att samexistera och variera i betydelse under de kommande decennierna för att successivt sänka förbrukning och utsläpp till de nivåer som både myndigheter, kunder och miljön kommer att kräva.

 

Tyngdpunkten på kort sikt är effektivisering av befintlig teknik som kan användas på flera modeller och för både diesel- och bensindrivna bilar. Samtidigt kommer en omställning ske mot ökad användning av förnyelsebara bränslen i takt med att dessa görs tillgängliga på bred front.

 

Parallellt med effektiviseringen av förbränningsmotorerna, planerar Volvo introduktionen av plug-in-hybrider som drivs på el i kombination med snåla motorer drivna exempelvis på andra generationens biobränslen som syntetisk diesel. Följande steg blir bilar drivna enbart på el för vissa segment, med potentiellt obefintliga CO2-utsläpp.

 

Effektiva dieslar

Volvos DRIVe-bilar är en serie extremt bränsleeffektiva dieslar som hade världspremiär på den internationella bilsalongen i Paris i början på oktober 2008. Volvo C30, S40 och V50 presenterades med mycket bränslesnåla motorer.

 

Till bilsalongen i Genève i mars 2009 hade tekniken utvecklats ytterligare och dessutom breddats till de stora bilarna. Därmed är samtliga bäst i sitt segment gällande bränsleeffektivitet och CO2-utsläpp.

 

Volvo anser att det effektivaste sättet på kort sikt att sänka förbrukning och CO2-utsläpp är att optimera konventionella motorer. Detta eftersom en mindre minskning av utsläppen på en stor mängd bilar större samlad effekt och snabbare resultat, jämfört med stora minskningar på ett fåtal bilar. De närmaste åren kommer hela Volvos produktprogram att erbjudas med extremt bränsleeffektiva dieselmotorer och start/stop-teknik.

 

Volvos fokus och ansträngningar illustreras väl av de låga CO2-utsläppen och förbrukningssiffrorna hos företagets miljömärkta DRIVe-bilar:

 

Volvo C30

3,8 l/100 km

99 g CO2/km

Volvo S40

3,9 l/100 km

104 g CO2/km

Volvo V50

3,9 l/100 km

104 g CO2/km

Volvo V70

4,9 l/100 km

129 g CO2/km

Volvo S80

4,9 l/100 km

129 g CO2/km

Volvo XC60

6,0 l/100 km

159 g CO2/km

Volvo XC70

6,0 l/100 km

159 g CO2/km

 

Förnyelsebara bränslen

I omställningen mot ökad användning av förnyelsebara bränslen, ingår bilmodeller som är anpassade för att köras på flera typer av drivmedel. Volvo erbjuder bilar som kan köras på bensin, diesel, etanol och naturgas/biogas. Volvos Flexifuelutbud, bensin- och bioetanoldrivna bilar, är idag ett av marknadens bredaste.

 

På flera europeiska marknader erbjuds dessutom efterkonverterade gasbilar som kan köras med upp till fem bränslen - naturgas, biogas, hytan, E85 och bensin. Särskilt biogas har mycket goda miljö-egenskaper. Inom de närmaste åren kommer även andra generationens biobränslen, som exempelvis syntetisk diesel, kunna användas i Volvos bilar.

 

Hybrider och eldrivna bilar

På lite längre sikt erbjuder elbilar den största möjligheten att uppnå kraftigt minskad miljöpåverkan under bilens drift. Under början av 2009 introducerade Volvo så kallade mikrohybrider, en Start/Stop teknik som slår av förbränningsmotorn vid stillastående.

 

2012 kommer kunderna att erbjudas plug-in hybrider från Volvo, alltså bilar som kan laddas via ett vanligt eluttag. Dessa bilar har både en vanlig förbränningsmotor, en elmotor och ett batteri. Körningen sker i första hand med energi från batteriet, och förbränningsmotorn tar över när behovet av räckvidd överstiger kapaciteten i batteriet.

 

För kortare körsträckor i och runt städer är det sannolikt att rena batteribilar kan bli aktuella.
Volvo Personvagnar forskar därför inom detta område. Fortfarande finns det utmaningar att lösa med rena batteribilar avseende räckvidd, kostnader och säkerhet. Under 2010 planeras omfattande fältprover med Volvo C30 utrustad för ren batteridrift. När fältproverna är genomförda skall resultaten utvärderas och beslut tas om en eventuell marknadsintroduktion.

 

Allergivänlig miljö i bilarna

Att erbjuda en allergivänlig miljö inne i bilen är också en del av DRIVe och har hög prioritet för Volvo Personvagnar. Resultatet av företagets långsiktiga arbete omfattar bland annat att:

 

 • Samtliga klädslar och inredningstextiler har testats med avseende på över 100 skadliga eller allergena ämnen och utsläpp och uppfyller kraven i Oeko-Tex Standard 100.
 • Allt läder är kromfritt
 • Nickelläckage från metallkomponenter har minimerats
 • Volvo Personvagnars avancerade system för att säkra kupéluftens kvalitet, IAQS (Interior Air Quality System) sänker halterna av vissa skadliga gaser och partiklar
 • I och med lanseringen av nya Volvo S80 (2006) introducerades också ett CZIP-paket (Clean Zone Interior Package), en funktion som utvecklats speciellt för allergidrabbade personer
 • Svenska Astma- och Allergiförbundet rekommenderar nu fyra Volvomodeller: S80, V70, XC70 och XC60 när de är utrustade med Clean Zone Interior Package. CZIP består av IAQS och automatisk ventilation. IAQS är tillgängligt för samtliga Volvos modeller

Minskad livscykelpåverkan

Under de senaste fyrtio åren har Volvo Personvagnar minskat miljöeffekterna från biltillverkningen i betydande omfattning. Ett exempel är utsläppen av lösningsmedel - ett prioriterat område för hela bilindustrin. Idag använder företaget också enbart klimatneutral el vid tillverkningsenheterna i Sverige och Belgien.

 

För närvarande kan materialet i Volvos bilar återvinnas till 85 procent och omhändertas till 95 procent. Volvo XC60 är dessutom RRR-certifierad (Reuse, Recycling, Recovery, dvs. återanvänd, återvinn, omhänderta) till 95 procent. Detta är Volvos första bil som typgodkänts med avseende på återvinning. För att få det godkännandet måste biltillverkaren visa hur bilen återvinns i slutet av sin livscykel.

 

Volvo Personvagnars miljöbilsprogram omfattar hela 14 modeller

Det breda miljöbilsprogrammet består av extremt snåla dieselbilar (D), Flexifuel-bilar drivna med bioetanol (F och FT), samt Flexifuel-bilar som efterkonverterats för gasdrift (Bi Fuel).

 

 • C30 1,8F, C30 1.6D DRIVe och C30 1.6D DRIVe med start/stop
 • S40 1,8F, S40 1.6D DRIVe och S40 1.6D DRIVe med start/stop
 • V50 1,8F, V50 1.6D DRIVe och V50 1.6D DRIVe med start/stop
 • V70 2,0F
 • V70 2,5FT
 • S80 2,0F
 • S80 2,5FT
 • V70 2,5FT Bi Fuel
Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera