Pressmeddelanden

Volvo Cars rapporterar sin högsta omsättning och lönsamhet någonsin för helåret 2021

 

  • Omsättning helår SEK 282. 0 mdr (262.8), Q4 SEK80.1 mdr (85.3)
  • Rörelseresultat helår SEK 20.3 mdr (8.5), Q4 SEK 3.7 mdr (4.9)
  • Rörelsemarginal helår 7.2% (3.2), Q4 4.6% (5.8)
  • Rörelsemarginal utan andel i inkomst från joint ventures och intressebolag, helår 7.5% (3.4), Q4 7.1% (5.8)
  • Inkomst per aktie helår SEK4.72 (2.28), Q4 SEK 0.66 (1.92)
  • Försäljning helår upp 6% till 698,700 bilar, Q4 ner 20% till 168,000 bilar
  • Elektrifierade ”Recharge” modeller utgjorde 34% av den totala försäljningen i Q4


Volvo Cars rapporterar idag sin högsta omsättning och lönsamhet någonsin för helåret 2021. Efterfrågan på företagets bilar var fortsatt stark och försäljningen ökade, trots en ihållande brist på komponenter inom bilindustrin.

Företagets omsättning för helåret 2021 uppgick till SEK 282 mdr, en ökning jämfört med SEK 262.8 2020. Rörelseresultatet landade på SEK 20.3 mdr för helåret, upp från SEK 8.5 mdr under det Covid-19 drabbade 2020. Rörelsemarginalen för helåret var 7.2 procent.

“2021 var ett år som vi på Volvo Cars kan vara stolta över. Trots en ihållande komponentbrist inom bilindustrin, så ökade vi vår globala marknads andel och levererade företagets hösta omsättning och lönsamhet någonsin,” säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef på Volvo Cars.

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet, som du kan hitta här, visar att omsättningen var SEK80.1 mdr, ner sex procent jämfört med samma period förra året. Vi hade en stark efterfrågan och orderingång, men begränsades av produktionen. Den negativa effekten av lägre volymer motverkades av en stark prisrealisering och en ökad försäljning av bilar med högre marginal. Å andra sidan så påverkade vår andel av inkomsterna från joint ventures och intressebolag rörelseresultatet negativt, främst på grund av kostnader relaterade till Polestars tidiga utvecklingsfas samt en ändring hänförlig till Polestars bedömning av uppskjutna skattefodringar.

Rörelseresultatet under kvartalet var SEK 3.7 mdr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4.6 procent. Utan andel i inkomst från joint ventures och intressebolag var rörelsemarginalen 7.1 procent.

Bilförsäljningen under fjärde kvartalet föll 20 procent jämfört samma period 2020. Företagets elektrifierade modeller var fortsatt populära hos kunderna och utgjorde 34 procent av den totala försäljningen i fjärde kvartalet. Plug-in hybrider utgjorde 28 procent av volymen, medan helt elektriska bilar utgjorde sex procent av den totala försäljningen i fjärde kvartalet.

Andelen helt elektriska bilar kommer att fortsätta växa i takt med att Volvo Cars utökar den årliga produktionskapaciteten för helt elektriska bilar till 150,000 efter sommaren. För helåret 2022 förväntar sig företaget att andelen helt elektriska bilar som del av den totala försäljningen kommer att fördubblas jämfört med helåret 2021.

Blickar vi framåt, så är osäkerheten fortsatt hög. Även om komponentbristen har lättat något, så förblir den en begränsande faktor. Samtidigt ser Volvo Cars en fortsatt stark efterfrågan från kunder och företaget förväntar sig att elektriska bilar kommer att växa snabbare än marknaden i sin helhet. Detta möjliggör fortsatt volymtillväxt 2022.


Klockan 10:30 CET den 11 februari anordnar Volvo Cars en webcast och telefonkonferens för investerare och analytiker.
Länk till inbjudan till presskonferens och analytikersamtal.

 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Anna Oxenstierna
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com


-------------------------------

Volvo Cars 2021

För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

Sökord:
Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.