Pressmeddelanden

Volvo Cars investerar 10 miljarder kronor i Torslanda-fabriken för tillverkning av nästa generations elbilar

Med nästa generations elbilar vill Volvo Cars erbjuda kunderna längre räckvidd, snabbare laddning och lägre kostnader, och nå nya milstolpar när det gäller fordonssäkerhet och hållbarhet.

För att förverkliga dessa ambitioner kommer Volvo Cars att investera 10 miljarder kronor i sin fabrik i Torslanda de närmaste åren, som en förberedelse inför tillverkningen av nästa generations elbilar.

Som en del av de planerade investeringarna kommer företaget att införa ny och mer hållbar teknik och tillverkningsprocesser på fabriken. Dessa inkluderar införandet av megagjutning av karossdelar i aluminium, en ny batterimonteringsanläggning och en helrenoverad målnings- och slutmonteringsverkstad.

Investeringarna följer på tillkännagivandet nyligen från Volvo Cars och Northvolt, det ledande battericellföretaget, om att man ska investera 30 miljarder kronor i utveckling och tillverkning av högkvalitativa batterier som är skräddarsydda för nästa generations helt elektriska Volvomodeller.

Båda investeringsplanerna utgör nya steg mot Volvo Cars ambition om att vara ett helt elektriskt bilföretag senast 2030 och speglar företagets åtagande för en långsiktig framtid i företagets hemstad Göteborg.

– Med de här investeringarna tar vi ett viktigt steg mot vår helt elektriska framtid och förbereder oss för ännu mer avancerade och bättre elektriska Volvobilar, säger vd Håkan Samuelsson. – Torslanda är vår största fabrik och kommer att spela en avgörande roll i vår pågående omvandling när vi går mot att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030.

Införandet av megagjutning av karossdelar i aluminium för nästa generations elektriska Volvomodeller är den viktigaste och mest spännande förändringen som genomförs som en del av investeringspaketet. Megagjutning ger ett antal fördelar när det gäller hållbarhet, kostnad och bilprestanda under bilens livstid, och Volvo Cars är en av de första biltillverkarna som investerar i denna process.

Att gjuta större delar av bilens golvkonstruktion som en enda aluminiumdel sänker vikten, vilket i sin tur förbättrar energieffektiviteten och därmed bilens räckvidd. Detta gör det också möjligt för Volvos designers att använda innermåtten i bilens kupé och bagageutrymme optimalt och öka bilens totala mångsidighet.

Andra fördelar med megagjutning är minskad komplexitet i tillverkningsprocessen. Detta skapar i sin tur kostnadsbesparingar när det gäller materialanvändning och logistik, vilket minskar den totala miljöpåverkan i tillverkningen och leverantörskedjan.

Uppgraderingen av målningsverkstaden inkluderar installation av nya maskiner och implementering av nya processer, som förväntas stödja den pågående minskningen av målningsverkstadens elförbrukning och utsläpp.

En ny batterimonteringsanläggning kommer att integrera battericeller och -moduler i bilens golvkonstruktion, medan monteringsverkstaden renoveras för nästa generations elbilar, exempelvis med en ny ”vigselpunkt” där bilens ovandel och underredet möts för första gången.

Logistikområdena kommer även de att renoveras för ett förbättrat materialflöde och optimering av transport av gods och delar till anläggningen. Företaget kommer även att investera i faciliteter i anslutning till anläggningen, såsom pausutrymmen, omklädningsrum och kontor, som ytterligare förbättrar arbetsmiljön för de anställda.

– Idag är en stor dag för Torslanda-fabriken eftersom vi med det här investeringspaketet förbereder den för framtiden, säger Javier Varela, head of engineering and operations på Volvo Cars. – Vår framtid som företag är helt elektrisk och det kräver en rad uppgraderingar i hela anläggningen för att säkerställa att Torslanda kan fortsätta att bygga premium-elbilar av högsta kvalitet.

Torslanda-fabriken har en årlig produktionskapacitet på 300 000 bilar och är en av Volvo Cars tillverkningsanläggningar som har varit i drift längst. Fabriken invigdes i april 1964 av Gustaf VI Adolf och var länge landets största enskilda arbetsplats. För närvarande kör Torslanda-fabriken treskift och sysselsätter cirka 6500 personer.

 

-------------------------------

 

Volvo Cars 2020-2021

För tolvmånadersperioden juli 2020 till juli 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 22,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Intäkterna under perioden uppgick till 292,1 miljarder kr (274,1 miljarder kr), medan den globala försäljningen uppgick till 773 000 bilar.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

 

För mer information, kontakta:

Volvo Car Sverige Medierelationer

031-793 79 00

media.sverige@volvocars.com

 

Volvo Cars investerarrelationer

Anna Oxenstierna

031-793 94 00

investors@volvocars.com

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer