Pressmeddelanden

Volvo Cars siktar på lägre CO2-utsläpp och miljardbesparingar med cirkulär affärsverksamhet

Volvo Cars siktar nu på att spara 1 miljard kronor om året och minska sina koldioxidutsläpp med 2,5 miljoner ton från och med 2025 genom att tillämpa en cirkulär affärsmetod.

Företagets långsiktiga mål är att ha en helt cirkulär verksamhet senast 2040. Volvo Cars kommer därför att bygga slutna materialflöden för särskilt utsläppsintensiva material, t.ex. stål och aluminium, och öka sitt fokus på att renovera, reparera, återanvända och bygga om fordonsdelar.

“Vår klimatplan på Volvo Cars är bland de mest ambitiösa i hela bilindustrin. Det är helt enkelt nödvändigt att vi börjar tillämpa en cirkulär ekonomi för att nå dessa mål,” säger Anders Kärrberg, global hållbarhetschef på Volvo Cars. “För att kunna göra det måste vi tänka nytt och ompröva allt vi gör.  Hållbarhet ska vara en del av hur vi tänker och arbetar som företag. Hållbarhet ska vara lika viktigt som säkerhet alltid har varit för oss historiskt.”

Volvo Cars är övertygade om att varje maskindel och varje komponent i bilarna måste vara utformad, utvecklad och tillverkad på ett sådant sätt att den ska kunna användas flera gånger, antingen av företaget eller dess leverantörer. Annars är det inte möjligt att bli ett helt cirkulärt företag senast 2040.

Fokus ska ligga på resurseffektivitet och att det värde som skapas av material och komponenter ska kunna förlängas och bevaras så länge som möjligt. Därmed kan användandet av material, komponenter och bilar optimeras, och mängden avfall minimeras. Detta leder även till ekonomiska besparingar och nya intäktsströmmar, och har en mycket positiv effekt på vår miljöpåverkan.

Arbetet med att förbättra materialanvändningen och minska utsläpp har redan börjat, då Volvo Cars redan idag renoverar vissa maskindelar, till exempel växellådor och motorer. Under 2020 renoverades ungefär 40 000 delar, vilket innebar minskade koldioxidutsläpp på nära 3000 ton. Volvo Cars siktar på att minst dubblera renoveringsverksamheten fram till 2025. Som en del av arbetet med att hålla värdefullt material kvar i cirkulation återvann företaget förra året 95 procent av allt avfall från sin produktion, däribland 176 000 ton stål, vilket innebar att utsläpp på nära 640 000 ton CO2 kunde undvikas.

Under 2020 blev Volvo Cars även medlem i Ellen MacArthur-stiftelsen, det ledande nätverket för en cirkulär världsekonomi.

“Vi ser mycket positivt på Volvo Cars planer för att utforma, utveckla och tillverka sina produkter på ett sådant sätt att de ska kunna återanvändas flera gånger. Det är mycket tillfredsställande att se hur en koppling nu görs mellan cirkulära lösningar, företagsstrategi och minskade koldioxidutsläpp,” säger Joe Murphy, nätverkschef på Ellen MacArthur-stiftelsen. “Den cirkulära ekonomin är ett ramverk som företag kan använda för att skapa en livskraftig och långsiktig tillväxt som också är till fördel för samhället och miljön.”

I den cirkulära ekonomin blir nya affärsmodeller viktiga, till exempel användandet av begagnade batterier från elbilar. Nya intäkter och besparingar kan skapas genom att batterier används för att lagra energi i andra tillämpningar än fordon i nästa steg. Detta förlänger även batteriernas livstid.

Volvo Cars undersöker nu tillsammans med leverantörer och samarbetspartner potentialen i att återanvända sina högspänningsbatterier. Ett aktuellt exempel är samarbetet med BatteryLoop, ett företag i den svenska Stena Recycling-koncernen som arbetar med att återanvända batterier från fordonsindustrin.

Inom det samarbetet använder BatteryLoop och Volvo Cars batterier från Volvos elbilar till ett energilagringssystem som drivs på solenergi. Från och med april kommer det systemet att användas för att driva laddstationer till elbilar och elcyklar på hygien- och hälsobolaget Essitys business center utanför Göteborg.

Ett annat liknande projekt är en kommersiell pilot som nu pågår mellan Volvo Cars, det svenska cleantechbolaget Comsys AB och det europeiska energibolaget Fortum. Målet med projektet är att höja försörjningsflexibiliteten på ett av Fortums vattenkraftverk i Sverige och samtidigt ge nytt liv åt begagnade batterier från elbilar. Batteripaket från Volvos laddhybrider kommer att användas till stationär energilagring med målet att bidra till det som kallas “snabb balansering” av kraftsystemet.

I dessa och liknande projekt studerar Volvo Cars hur batterier åldras när de fortsätter att användas i nya andrahandstillämpningar, där laddningscyklerna är mindre aggressiva än vad som är fallet i elbilar. Dessa projekt ger även företaget mer kunskap om hur det kommersiella värdet ser ut för begagnade batterier från elbilar, och ger därmed möjligheter att identifiera potentiella intäktsströmmar för framtiden.

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2020

Räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 ökade den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), vilket motsvarar en minskning på 6,2 procent jämfört med 2019.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning, att hälften av den globala försäljningen ska vara online, och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer i mitten av detta årtionde Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer