Pressmeddelanden

Volvo Cars får högsta möjliga hållbarhetsbetyg från EcoVadis

Volvo Cars har fått högsta betyg för sin hållbarhetsprestanda från EcoVadis, en ledande leverantör av bedömningar av företags hållbarhetsarbete, vilket ytterligare stärker företagets position som ett av de mest hållbarhetsorienterade företagen i bilindustrin.

 

Enligt EcoVadis förtjänar Volvo Cars hållbarhetsprestanda betyget Advanced, baserat på analysföretagets metodik. Den resulterande Platinamedaljen placerar Volvo Cars i den översta 1 procenten av samtliga 75 000 företag som EcoVadis bedömer.

 

Att Volvo Cars får Platina är ytterligare ett bevis för att hållbarhet är lika viktigt som säkerhet för Volvo Cars, och att det har högsta prioritet i verksamheten. 

 

– Hållbarhet är lika viktigt som säkerhet för oss på Volvo Cars, säger Anders Kärrberg, global hållbarhetschef på Volvo Cars. – Vi vidtar åtgärder inom alla områden för att säkerställa att vi blir ett mer hållbart företag, inklusive genom en minskning av vårt koldioxidavtryck. Det är uppmuntrande att EcoVadis, genom sin hårda bedömning, nu bekräftar att vi är på rätt väg.

 

Volvo Cars har en heltäckande klimatplan som tar itu med koldioxidutsläppen från alla delar av verksamheten och produkterna, med målet att företaget ska vara helt klimatneutralt 2040.

 

Planen sträcker sig bortom att ta itu med avgasutsläppen genom elektrifiering; företaget kommer även att tackla koldioxidutsläppen i företagets tillverkningsnätverk och övergripande verksamhet, i leveranskedjan och genom återvinning och återanvändning av material.

 

Som ett första konkret steg mot 2040-visionen strävar företaget efter att minska sitt livscykelkoldioxidutsläpp per bil med 40 procent mellan 2018 och 2025.

 

Metodiken som används av EcoVadis bygger på internationella hållbarhetsstandarder och övervakas av ett vetenskapligt samfund bestående av experter på hållbarhet och leveranskedjan.

 

EcoVadis tittar i synnerhet på hur företag implementerar hållbarhet i sin leveranskedja. Internationella företag inom en rad olika branscher, och i synnerhet stora vagnparksinköpare, använder betygen som EcoVadis publicerar som underlag när de fattar sina inköpsbeslut för att välja bort ohållbara och oetiska leverantörer.

 

EcoVadis har hittills analyserat och betygsatt över 75 000 företag världen över. Vid sin granskning av företag delar EcoVadis in sin rapport i fyra huvudkategorier: miljö, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö, etik och ansvarsfull upphandling.

 

I sin rating av Volvo Cars har EcoVadis lyft fram flera av företagets pågående hållbarhetsåtgärder och -initiativ. Man lyfter speciellt fram biltillverkarens åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp i leveranskedjan, verifieringen av hållbarhetsstrategin med hjälp av SBTI (Science Based Targets Initiative), samt Volvo Cars arbete för att förbättra energieffektiviteten och effektiv användning av material och resurser.

 

EcoVadis lyfter även fram Volvo Cars arbete för att främja mångfald och inkludering, dess initiativ när det gäller att värna arbetstagarnas rättigheter, företagets omfattande utbildningsprogram inom etisk affärsverksamhet och fokus på hållbar upphandling världen över.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer