Pressmeddelanden

Volvo Cars går samman med hemstaden Göteborg för att hjälpa till att skapa en klimatneutral stad

Med målet att uppnå en klimatneutral stad till 2030 inleder Volvo Cars ett samarbete med Göteborgs Stad för att skapa nya stadszoner som kommer att användas som testbäddar för framtida hållbarhetsteknik.

 

Initiativet, kallat Göteborg Gothenburg Green City Zone syftar till att etablera ett område inne i Skandinaviens största hamnstad som är helt utsläppsfri, med ett antal klimatneutrala transportsätt och en uppkopplad infrastruktur.

 

Användning av en riktig stad som testplats kommer att göra det möjligt för Volvo att snabba upp utvecklingen av teknik och tjänster inom områdena elektrifiering, delad mobilitet, autonom körning, uppkoppling och säkerhet. Som en del av testbädden planerar Volvo att köra robotaxis, som drivs av företagets helägda mobilitetsleverantörer M, i zonen.

 

– I grund och botten initierar vi ett projekt som syftar till att begränsa antalet bilar i staden – vilket är helt i linje med vårt företags syfte, säger Håkan Samuelson, vd för Volvo Cars. – Detta bevisas redan genom vår investering i den delade mobilitetstjänsten M, som har utvecklat patenterad AI-teknik för att förbättra effektiviteten och användningen. Vi vill vara med och skapa framtidens städer och se till att de fortsätter att vara beboeliga. Det här initiativet ger oss en möjlighet att göra just det och ta ansvar i vår egen hemstad på samma gång.

 

Exempel på teknik som kommer att testas är geo-möjliggörande lösningar och tjänster som säkerställer att bilar i zonen körs enbart i elläge och håller sig inom hastighetsgränserna, samt trafikinfrastruktur som kan ansluta till aktiva säkerhetsfunktioner i bilar och dela information mellan trafikanter.

 

–Vi vill använda vår kunskap och teknik för hjälpa till att skapa en framtida stad som är elektrifierad, uppkopplad, delad och klimatneutral, säger Henrik Green, Chief Technology Officer på Volvo Cars. – Detta är en möjlighet att föregå med gott exempel, genom att testa ny teknik och tjänster i en levande storskalig miljö kan vi visa att om det är möjligt här, då är det möjligt var som helst.

 

Andra potentiella exempel är helt elektriska mobilitetsnav; ett komplett, lättanvänt laddningsnät för elbilar; och självkörande taxibilar.

 

Det största hindret för klimatomställning är inte brist på klimatvänlig och smart teknik, utan kapaciteten att genomföra den. Omvandlingen kräver att man tar ett helhetsgrepp för att främja innovation och ett djupgående och kontinuerligt samarbete mellan alla intressenter.

 

Eftersom Volvo också har en aktiv roll i planeringsprocessen för detta initiativ, kan de se till att zonen, från start, integrerar sina elektrifierade mobilitetstjänster och utvecklar dem i en levande miljö, vilket ökar effekten på hållbarhetsmålen.

 

Under 2020 har M genom sin patenterade AI-teknik visat sig kunna minska trängseln och sänka utsläppsnivåerna i Göteborg, där en bil från M nu ersätter 8 privatägda bilar i staden. I likhet med Göteborgs Stads mål minskar Volvo Cars kontinuerligt sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag till 2040. För att verkliga detta mål har företaget utarbetat ett antal mål som ska ha uppnåtts till 2025.

 

Några exempel är en 40-procentig minskning av sitt koldioxidavtryck per bil; en global försäljning där 50 procent utgörs av elbilar och 50 procent hybrider; och en 25-procentig minskning av koldioxidutsläppen som genereras av företagets samlade verksamhet, inklusive tillverkning och logistik.

 

Gothenburg Green City Zone-initiativet inleds våren 2021 och kommer att trappas upp gradvis framöver.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Om Volvo Car Mobility

 

Volvo Car Mobility är ett helägt, oberoende dotterbolag till Volvo Car Group. Företagets första tjänst, M, lanserades 2019; en stationsbaserad bildelningstjänst som erbjuder privatpersoner och företag i städer tillgång till en bil on-demand, utan att de behöver äga en själv,genom att använda kraften i accessekonomin. Företaget har sitt säte i Stockholm, med lokalkontor i Göteborg och Malmö, och man sysselsätter 150 personer.

 

Volvo Car Mobility fokuserar på att introducera omvälvande förändring i traditionell bildelning. M:s egenutvecklade AI-plattform och vertikalt integrerade teknik är central för affärsmodellen. Genom att fånga upp kundbeteende och fördela bilar baserat på datadrivna beslut ger M både en förbättrad kundupplevelse och gör det möjligt för Volvo Car Mobility att operera med både hög utnyttjandegrad och hög tillgänglighet. Minskar antalet bilar i staden.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer