Pressmeddelanden

Volvo Cars förvärv av Upplands Motor godkänns

Konkurrensverket har godkänt Volvo Cars förvärv av Upplands Motor. Som tidigare tillkännagetts avser Volvo Cars att bilda en helägd återförsäljarverksamhet för att testa nya affärsmodeller där Volvokunder lätt kan röra sig mellan fysiska möten och digitala interaktioner.  

 

Volvo Cars ska modernisera och uppgradera det sätt som kunderna köper, leasar, prenumererar på och servar sina bilar i Sverige. Ett viktigt steg på väg mot målet är att skapa en egen återförsäljarverksamhet vid sidan av det befintliga återförsäljarnätverket. Där kan Volvo Cars testa och leda en teknologiledd omvandling av kundupplevelse och affärsmodell på sin hemmamarknad.

 

”De digitala och fysiska platserna som våra kunder besöker när de köper, leasar, prenumererar på eller servar sin Volvo ska hänga ihop och sätta kunden i fokus. Det är vi som ska röra oss runt våra kunder, inte tvärtom. Volvo Cars planerar att använda verksamheten som en förebild för hela landet, i ett pågående förändringsarbete tillsammans med sina befintliga återförsäljare i hela Sverige”, säger Volvo Car Sveriges vd Jon Wakefield.

 

Volvokunder kommer att lätt kunna röra sig mellan fysiska möten och digitala interaktioner, och genomföra mycket av köpprocessen online. Samtidigt vidareutvecklas möjligheten att besöka en återförsäljare för en personlig kontakt när kunderna önskar.

 

Den 7 september meddelade Volvo Car avsikten att köpa återförsäljaren Upplands Motor samt ett komplett övertagande av återförsäljaren Bra Bil i syfte att skapa en egen återförsäljare med Volvo Bil, Volvo Cars egen återförsäljare. Godkännandet från Konkurrensverket innebär att köpet av Upplands Motor nu kan slutföras och att ett långsiktigt utvecklingsarbete tar vid för att hitta formerna för hur en ny verksamhet kan komma att se ut.

 

Under tiden kommer den välfungerande affärsverksamheten på Upplands Motor, Bra Bil och Volvo Bil att pågå som vanligt, utan påverkan på kunder eller anställd personal.

 

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer