Pressmeddelanden

Volvo Cars i topp bland laddhybrider

Volvo Cars är augusti månads största laddhybridsbilmärke på den svenska marknaden med 1 557 registreringar. Volvo XC60 är Sveriges mest registrerade modell bland laddhybriderna.

 

Idag presenterar branschorganisationen Bil Sweden siffrorna för nyregistrerade personbilar i Sverige i augusti. Volvo Cars registrerade totalt 3 424 bilar. Volvo Cars mest registrerade modell är XC60 med 1 012 bilar, följt av S/V60 med 961 registreringar och XC40 med 742 registreringar.

 Andelen registrerade laddhybrider från Volvo Cars på den svenska marknaden uppgår till 32 procent, jämfört med genomsnittet för branschen som är 29 procent. Bland laddhybrider är Volvo Cars största bilmärke i Sverige med 1557 registreringar i augusti, och XC60 är även den mest registrerade laddhybriden med 751 registreringar.

– Under sommaren har vi varit största laddhybridmärke både i Sverige och Europa. Den höga andelen registrerade laddhybrider speglar en hög efterfrågan och visar att kunderna vill ta steget från en renodlad förbränningsmotor. Vi vet också att våra laddhybridkunder kör sin bil på el i hög utsträckning och det stärker oss i vår uppfattning att laddhybriderna visar vägen framåt mot en elektrifiering av bilbranschen, säger Volvo Car Sveriges försäljningsdirektör Fredrik Isakson.

 

 

 

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer